Rhegmatogénne odlúpenie sietnicea jeho liečba


Rhegmatogenous Retinal Detachment and its Therapy

We have analysed the surgery results of rhegmatogenous retinal detachment (RD)on 73 patients (76 eyes) operated on in 2000. Retinal reattachment was achievedon 59 eyes (77.6%) without silicone oil tamponade (SO) and on 17 eyes (22.4%) withthe use of permanent silicone oil tamponade.Visual acuity following the operationwas improved on 47 eyes (61.8%). Visual acuity 20/20-20/40 was reached on 16 eyes(21.1%), 20/60-20/120 on 35 eyes (46.0%), 20/200-4/200 on 19 eyes (25.0%), worse than4/200 on 6 eyes (7.9%).Based on contemporary surgical technique the most important criterion of anatomicaland functional success with the retinal detachment treatment is the timebetween RD onset and the time of the surgery, as well as the presence and extentof proliferative vitreoretinopathy.

Key words:
retinal detachment, silicone oil tamponade, proliferative vitreoretinopathy


Autoři: M. Ondrejková;  M. Izák;  P. Čerman;  B. Hlôška
Působiště autorů: Očná klinika SPAM, Banská Bystrica, prednosta prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 149-154
Kategorie: Články

Souhrn

V práci sú analyzované výsledky chirurgickej liečby rhegmatogénneho odlúpeniasietnice (OS) u 73 pacientov (76 očí), ktorí boli operovaní v r. 2000. Sietnica sa pooperácii priložila na 59 očiach (77,6 %) bez tamponády silikónovým olejom (SO)a na 17 očiach (22,4 %) pomocou trvalej tamponády SO. Videnie sa po operáciizlepšilo na 47 očiach (61,8 %). Zraková ostrosť 5/5-5/10 bola dosiahnutá na 16 očiach(21,1 %), 5/15-5/30 na 35 očiach (46,0 %), 5/50-1/50 na 19 očiach (25,0 %), horšia ako1/50 bola na 6 očiach (7,9 %).Rozhodujúcim kritériomanatomickej i funkčnej úspešnosti liečby odlúpenia sietnicepri súčasnom stupni rozvoja chirurgickej techniky je časový interval odvzniku odlúpenia sietnice po termín operácie a prítomnosť a rozsah proliferačnejvitreoretinopatie (PVR).

Klíčová slova:
odlúpenie sietnice, tamponáda silikónovým olejom, proliferačnávitreoretinopatia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se