Lze úspěšně léčit těžké perforujícíporanění?


Is it Possible to Treat Serious Penetrating Injury Successfully?

The number of serious devastating eye injuries caused by violent crimes ortransport accidents is growing. The patients are mostly young men and thepreserving of the eye, especially its function is often difficult.From June 2000 to March 2003, 4 eyes of 3 men (aged 16 – 23 years) with extraordinaryserious devastating penetrating injuries were treated in the Departmentof Ophthalmology in Pilsen. One eye was enucleated because of serious lacerationof the whole globe and eyelids at the initial treatment. In three eyes, a pars planavitrectomy (PPV) with inner silicone tamponade was performed after the initialtreatment of the penetrating and eventually exiting site. In all vitrectomized eyesa pars plana lensectomy (PPL) was performed, at the time of PPV in one eye, andin two eyes subsequently. When the eyes were stabilized, and the retina wasattached, the silicone oil was removed in two eyes.The visual acuity before the surgery decreased to uncertain light projection, andin two eyes of one patient, we were not able to detect the visual acuity because ofthe unconsciousness of the patient. The follow-up period was 3months to 2 years;all three eyes are aphakic, and the central visual acuity improved in two eyes to6/6-9 (20/20-30 or 1.0 – 0.66) with the aphakic correction or with the contact lens,in one eye with the silicone eye remained the visual acuity is 6/60 (20/200 or 0.1).Even as the prognosis in such patients is unfavorable, in some cases good functional resultsmaybe obtained.Thebasic precondition for successful reconstructionof the seriously injured eye is meticulous primary treatment. For salvage of visualfunctions, there are often necessary repeated surgeries on the anterior as well asposterior segment of the eye. Their good timing and adequate technique mayrapidly decrease the risk of complications after the injury and/or after the surgeryrespectively.

Key words:
perforating injury, pars plana vitrectomy, visual function


Autoři: J. Doležalová 1;  Š. Rusňák 2;  R. Říčařová 2;  I. Karel 1
Působiště autorů: Oční klinika, Praha 5 - Nové Butovice, vedoucí MUDr. J. Lešták, CSc. 2Oční klinika LF UK a FN, Plzeň, přednostka doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 118-123
Kategorie: Články

Souhrn

Počet těžkých devastujících očních úrazů, které byly způsobeny násilnými činy čidopravními nehodami stoupá.Postiženi jsou nejčastěji mladímuži a záchrana oka,zejména jeho funkce, je často obtížná.Od června 2000 do března 2002 jsme ošetřili na Oční klinice v Plzni mimořádnětěžké devastující perforující poranění 4 očí 3mužů ve věku od 16 do 23 roků. Jednooko jsme primárně enukleovali pro těžkou laceraci celého bulbu a víček. U 3 očíjsme indikovali pars plana vitrektomii (PPV) s vnitřní tamponádou silikonovýmolejem po primárním ošetření vstupní, případně i výstupní rány. U všech vitrektomovanýchočí jsme provedli pars plana lensektomii (PPL), současně s PPV u 1oka, následně u 2 očí. Po úplném zklidnění oka a při ležící sítnici jsme u 2 očísilikonový olej vypustili.Předoperační zraková ostrost byla snížena na nepřesnou projekci světla u 2 očí,u obou očí jednoho nemocného jsme zrakovou ostrost nemohli zjistit pro bezvědomí.Při pozorovací době 3 měsíce až 2 roky jsou nyní všechny 3 oči afakické,centrální zraková ostrost se zlepšila u 2 očí na 6/9-6 s afakickou korekcí či kontaktníčočkou, u jednoho oka, dosud se silikonovým olejem, je 6/60 s korekcí.Přes nepříznivou prognózu lze v některých případech dosáhnout i překvapivědobrých funkčních výsledků. Základním předpokladem úspěšné rekonstrukcetěžce poraněného oka je pečlivě provedené primární ošetření. Pro záchranuzrakových funkcí je často nezbytný sledopakovanýchvýkonůnapředními zadnímsegmentu oka a jejich načasování a technika mohou výrazně snížit riziko poúrazovýcha pooperačních komplikací.

Klíčová slova:
perforující poranění, pars plana vitrektomie, zraková funkce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se