Optimalizace kombinované léčbyretinoblastomu


Optimization of Combined Treatment of Retinoblastoma

Eighteen patients suffering of retinoblastoma during three years period (1999-2001) were treated in two departments of ophthalmology in the Czech Republic.In four cases, the involvement was bilateral. In six eyes, because of very late stageof the disease at the time of diagnosis, the initial treatment was the enucleation.The rest, (sixteen eyes) was treated by chemoreduction (chemotherapy) anddifferent combinations of local therapeutic methods according to their respectivefindings. Nine eyes from this cohort were enucleated in different period of timeafter the beginning of the treatment because of the relapse of the disease, itscontinuing or complications of the treatment. In the remaining seven eyes thereare no sings of tumor activity. The fractioned radiotherapy was used in thetreatment in one eye only and this eye was enucleated subsequently. So themaintaining therapy was successful in seven eyes of sixteen involved, or in 43.75%of cases.

Key words:
retinoblastoma,chemoreduction(chemotherapy), transpupillary thermotherapy,radiotherapy, tumors of the eye


Autoři: P. Pochop 1;  J. Mališ 2;  J. Řehůřek 3;  B. Šímová 2;  G. Šimonová 4
Působiště autorů: Oční klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednostka doc. MUDr. D. Dotřelová, CSc. 2Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc. 3Dětská oční klinika, DFN Brno, přednosta prof. MUDr. J. Řeh 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 105-111
Kategorie: Články

Souhrn

Nadvou očníchklinikách v České republice bylo léčeno v letech 1999-2001 osmnáctpacientů trpících retinoblastomem, přičemž u čtyř pacientů se jednalo o bilaterálnípostižení. Šest bulbů, vzhledem k pokročilosti onemocnění, bylo primárněenukleováno, zbylý počet (šestnáct) byl léčen chemoredukcí a lokálními terapeutickýmimetodami v různé kombinaci podle konkrétního nálezu. Devět bulbůz tohoto počtu bylo v různémčasovém odstupu od zahájení léčby enukleováno prorecidivu onemocnění, jeho pokračování nebo pro komplikace léčby. Nádorovýproces ve zbývajících sedmi bulbech nejeví známky aktivity. Frakcionovaná radioterapiebyla využita k léčení pouze jednoho bulbu a tento bulbus byl následněenukleován. Záchovná léčba byla tedy úspěšná u sedmi bulbů ze šestnácti postižených,tedy ve 43,75 %.

Klíčová slova:
retinoblastom, chemoredukce, transpupilární termoterapie, radioterapie,nádory oka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se