Naše zkušenosti v léčbě diabetickémakulopatie


Our Experience with the Treatment of Diabetic Maculopathy

The authors evaluate group of 111 eyes with diabetic macular edema treated bylaser photocoagulation. The criterion to start laser therapy was biomicroscopicallyevident clinical significant macular edema. The visual acuity (VA) is evaluatedduring 1 – 5 years after thephotocoagulationwasstarted.ThegroupwithstabilizedVA includes eyes with change of VA up to one line of Snellen optotypes. The groupswith improved or worsened VA include eyes with change of 2 or more lines ofSnellen optotypes. In the first year after the beginning of photocoagulation, VA in87 eyes (78 %) was stabilized, in 20 eyes (18 %) improved, and in 4 eyes (4 %)worsened. In the second year after the beginning of photocoagulation, VA in 85eyes (77 %) was stabilized, in 19 eyes (17 %) improved, and in 7 eyes (6%)worsened.In the fifth year, VA in 82 eyes (74 %) was stabilized, in 12 eyes (11 %) improved,and in 17 eyes (15 %) worsened comparing to the findings of first examination. Itis evident from the study, the group with stable VA during the 5 years periodchanges a little bit, in the group with improved VA it is a perceptible decline from18 % to 11 %. The most evident change is seen in the group with worsened VA – here we can notice an interesting conspicuous tendency of doubling the numberof worsened eyes during each two years. Whereas 1 year after the beginning of thephotocoagulation it consists of 4 eyes (4 %) only, two years later, this is in the thirdyear, it is 9 eyes (8 %), and another two years later, thus 5 years after the beginningof photocoagulation it is already 17 eyes (15 %). Very important finding is the lownumber of eyes in the group with worsenedVA– together 7 (6%) at the examinationperformed 2 years after of the photocoagulation has been started because it isconfirmed that in groups without treatment the number of eyes with worsenedVA exceeds 50 %. The photocoagulation near the center of the macula has to beperformed with considerable caution – the authors have the experience thatduring several years after the photocoagulation the atrophic lesion enlarges upto twice its size to the original one, especially in older patients.

Key words:
diabetic maculopathy, macular edema, argon laser and visual acuity


Autoři: J. Řehák;  O. Chrapek;  Z. Prachařová;  M. Gbelcová
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 112-117
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři hodnotí soubor 111 očí s diabetickým makulárním edémem, které léčililaserovou fotokoagulací. Kritériem zahájení laserové terapie byl biomikroskopickýprůkazklinickysignifikantníhomakulárníhoedému.Výsledkyzrakovéostrosti(ZO) jsou hodnoceny v průběhu 1-5 let po zahájení fotokoagulace (FK). Do skupinyZO stabilizována jsou zahrnuty oči, u kterých došlo ke změně zrakové ostrostimaximálně o 1 řádek Snellenových optotypů, do skupiny ZO zlepšena nebo ZOzhoršena zařadili oči, u kterých došlo ke změně o 2 a více řádků na Snellenovýchoptotypech. První rok po zahájení FK konstatují u 87 očí (78 %) stabilizaci ZO, u 20očí (18 %) zlepšení ZO a u 4 očí (4 %) došlo ke zhoršení ZO. Druhý rok po zahájeníFK dosáhli u 85 očí (77 %) stabilizace ZO, u 19 očí (17 %) došlo ke zlepšení ZO a u 7očí (6 %) ke zhoršení. Pátý rok po zahájení FK konstatují u 82 očí (74 %) stabilizaciZO, u 12 očí (11 %) zlepšení ZO a u 17 očí (15 %) došlo ke zhoršení ZO ve srovnáníse vstupním vyšetřením. Ze studie vyplývá, že skupina očí se „ZO nezměněna“ semění v průběhu 5 let málo, u skupiny „ZO zlepšena“ dochází ke znatelnémupoklesu z 18 % na 11 %. Nejvýraznější změna je ve skupině očí „ZO zhoršena“ – zdemůžeme postihnout zajímavou tendenci a tou je skutečnost, že každé 2 rokydochází přibližně ke dvojnásobnému nárůstu zhoršených očí. Zatímco 1 rok po FKto jsou pouze 4 oči (4 %) – o 2 roky později – tj. třetí rok, je to 9 očí (8 %) a za další2 roky – tedy pět let po zahájení FK, je to již 17 očí (15 %). Významným zjištěnímje nález nízkého počtu očí se zhoršenou ZO – celkem 7 (6 %) při kontrolnímvyšetření 2 roky po zahájení FK, protože je prokázáno, že v neléčených skupináchpočet očí se zhoršenou ZO o 2 a více řádků přesahuje 50 %. Velkou obezřetnost jetřeba mít v případě FK blízko centra makuly – autoři mají tu zkušenost, žev průběhu několika let po FK vzniká v místě koagulační léze atrofické ložisko,které je až dvojnásobné velikosti oproti původní koagulační lézi, a to zvl.ustaršíchpacientů.

Klíčová slova:
diabetická makulopatie, edém makuly, argonový laser, zrakováostrost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se