Antimetabolity v chirurgiiglaukómu -dlhodobé výsledky


Antimetabolites in Glaucoma Surgery -the Long Term Study

Purpose:
To observe the long term success of antimetabolites used in glaucomafiltering surgery in eyes with high risc of failure.Material and method:Two groups of patients undergone trabeculectomy with theuse of antimetabolites 5-Fluorouracil (5-FU)and Mitomycin (MMC)are includedin this retrospective study.5-FU was administered postoperatively 1-10 times inthe dose of 5 mg/ml in subconjunctival injection on 32eyes.Follow up time rangedfrom 8 months to 9 years.Mitomycin C was administered intraoperatively in thedose of 0,2mg/ml,on subconjunctival sponge with application time from 3 to 5minutes on 15 eyes.Follow up time ranged from 7 month to 4,5 years.Results:Intraocular pressure (IOP)before operation with the use of 5-FU was inaverage 28,8 mmHg (22-50 mmHg)at the end of therapy with 5-FU was 17,6 mmHg(10-30 mmHg)and in the last examination was on average 19,5 mmHg (14-28mmHg).IOP before operation with the use of MMC was in average 30,3 mmHg(22-40 mmHg),the seventh day after administration of MMC 12,7 mmHg (6-20mmHg)and in the last examination was in average 18 mmHg(9-28 mmHg).Duringthe long term observation of IOP values in the 5-FU group there was 79,2%success andin the MMCgroupthere was 83,3 %success (IOPupto20 mmHgwithor withouttherapy).Decrease of IOP was statistically significant.Conclusion:Antimetabolites improve the success of filtering surgery in high riscglaucomas.The long term follow up shows that failure of filtration in these typesof glaucomas is still a serious clinical problem.

Key words:
Glaucoma,filtering surgery,antimetabolites,Mitomycin ,5-Fluorou-racil


Autoři: Ľ. Michalíková;  S. Ferková;  E. Jakabovičová;  P. Strmeň
Působiště autorů: Očná klinika FN a LFUK, Bratislava, prednosta doc. MUDr. P. Strmeň, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 180-186
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce:
Sledovať dlhodobú úspešnosť podania antimetabolitov pri filtrujúcichoperáciách u glaukómového ochorenia s vysokým stupňom rizika zlyhania filtrá-cie.Materiál a metodika:V retrospektívnej štúdii sú hodnotené dva súbory pacientovpo trabekulektómii s použitím antimetabolitov 5-Fluorouracilu (5-FU)a Mitomy-cínu (MMC).5-FU bol podaný 1-10-krát v pooperačnom období,v dávke 5 mg/mlv subkonjunktiválnej injekcii u 32očí.Doba sledovania bola 8 mesiacov až 9 rokov.MMC bol podaný peroperačne v dávke 0,2mg/ml subkonjunktiválne na savommateriály u 15 očí,s dĺžkou aplikácie 3-5 minút.Doba sledovania bola 7 mesiacovaž 4,5 roka.Výsledky:Vnútroočný tlak (VOT)pred podaním 5-FU bol priemerne 28,8 mmHg(22-50 mmHg),po terapii 5-FU 17,6 mmHg (10-30 mmHg)a pri poslednej kontrole19,5 mmHg(14-28 mmHg).Vnútroočný tlak pred podaním MMCbol priemerne 30,3mmHg (22-40 mmHg),7.deň po podaní MMC 12,7 mmHg (6-20 mmHg)a priposlednej kontrole priemerne 18 mmHg (9-28 mmHg).Pri dlhodobom sledovaníhodnôt VOT v súbore s 5-FU bola úspešnosť 79,2%a v súbore s MMC 83,3 %(VOTdo 20 mmHg bez alebo s terapiou).Zníženie vnútroočného tlaku bolo štatistickyvýznamné.Záver:Použitie antimetabolitov zvýšilo úspech filtračnej operácie u vysoko rizi-kových glaukómových ochorení.Dlhodobé sledovanie však ukazuje,že zlyhaniefiltrácie u týchto glaukómových ochorení je stále vážny klinický problém.

Klíčová slova:
glaukóm,filtrujúca operácia,antimetabolity,Mitomycin ,5-Fluorouracil

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se