Screening prahového stadiaretinopatie předčasně narozených dětí


Screening criteria for the Threshold Stage of Retinopathy of Prematurity

The authors evaluated retrospectivel the examination protocols of 208 children(400 eyes)treated by cryocoagulation on account of active retinopathy of prema-ture infants (ROP).The objective was to assess the optimal timing for the onset ofexamination to record in time the threshold stages of ROP in children withdifferent grades of maturity.The baseline point was the finding that before the5th postnatal (pnt)and 31st postconception week (pcw)the threshold stage wasnot diagnosed in any child of the group.The highest incidence of threshold stagesin all children was between the 36th and 37th postconception week.The firstexamination made between the 5th-6th postnatal or at first during the 31stpostconception week is sufficient to cover initial threshold stages of ROP inchildren with different birth weights.Screening based on combination of thepostnatal and postconception age is more accurate than evaluation by one criterion.Premature examinations are misleading and not valid for screening.

Key words:
retinopathy of the premature,threshold stage of ROP,screening,postnatal and postconception age


Autoři: M. Odehnal;  K. Gergelyová;  J. Korynta;  M. Hložánek
Působiště autorů: Dětská oční klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Korynta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 199-204
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři retrospektivně zhodnotili vyšetřovací protokoly u 208 dětí (400 očí)ošet-řených kryokoagulací pro aktivní retinopatii předčasně narozených dětí (ROP).Cílem bylo zjistit optimální časový postup určený k zahájení vyšetření tak,abybyla včas zachycena prahová stadia ROPu dětí různého stupně zralosti.Výchozímbodem bylo zjištění,že před 5.postnatálním (pnt)a 31.postkoncepčním týdnem(pkt)nebylo prahové stadiumdiagnostikováno užádného dítěte z našeho souboru.Největší incidence prahových stadií u všech dětí byla mezi 36.-37.postkoncepč-ním týdnem.První vyšetření provedené mezi 5.-6.postnatálním nebo nejdřívev 31.postkoncepčním týdnu je dostačující k pokrytí počátečních prahových stadií ROP u dětí různých porodních hmotností.Screening založený na spojenípostnatálního a postkoncepčního věku se jeví přesnější než posuzování jednímkritériem.Předčasná vyšetření jsou zavádějící a nemají screeningovou validitu.

Klíčová slova:
retinopatie předčasně narozených,prahové stadium ROP,screening,postnatální a postkoncepční věk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se