Dakryolitiáza -rozbor 15 případů


Dactryolithiasis -Analysis of 15 Cases

Dacryoliths are found in 15-20%patients subject to dacryocystorhinostomy.Dac-ryoliths are formedbyproteins orcalciumandphosphate salts.Inthedevelopmentor dacryolithiasis participates chronic inflammation of the sac,it is found morefrequently in women where some part is played by the structure of the lacrimalduct,hormonal influence and the use of cosmetic preparations.A typical sign of the disease in the variability of complaints and results of clinicalexaminations.Assessment of the diagnosis before surgery can be facilitated by dacry-ocystography.The method of choice in dacryolithiasis is dacryocystorhinostomy.The authors present their own group of 16 dacryolithis which they observed 10xin women and 5x men.The concrements were examined by the method of infraredspectroscopy and gas chromatography.All were formed by proteins;calcium andphosphate salts were not found In all patients after dacryocystorhinostomy thecomplaints disappeared.

Key words:
dactryolithiasis,etiology,dacryocystography,infrared spectroscopy,gas chromatography,dacryocystorhinostomy


Autoři: P. Komínek 1;  S. Červenka 2;  Š. Doškářová 3;  D. Heiderová 3;  D. Slabík 4;  P. Hušek 4;  J. Buryška 5
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice, Frýdek Místek, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. 2 Oční ambulance, Otrokovice 3 OHS Karviná -oddělení anorganických analýz -OHS, Karviná, vedoucí RNDr. Š. Doškářová 4 Ústav klinické FN Ostrava-Poruba, primář MUDr. A. Pohlídal 5Odděle 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 205-211
Kategorie: Články

Souhrn

Dakryolity se vyskytují u 15-20 %pacientů,u nichž je provedena dakryocystori-nostomie.Dakryolity jsoutvořeny proteiny nebovápenatýmia fosfátovýmisolemi.Na vzniku dakryolitiázy se podílí chronický zánět vaku,častěji se vyskytuje u žen,kde hrají roli stavba slzovodu,hormonální vlivy,a používání kosmetiky.Charakteristickou známkouonemocnění je měnlivost potíží i výsledků klinickýchvyšetřeních.Ke stanovení diagnózy předoperačně může napomoci dakryocysto-grafie.Metodou volby u dakryolitiázy je dakryocystorinostomie.Autoři prezentují vlastní soubor 16 dakryolitů,které pozorovali 10krát u žena 5krát u mužů.Kaménky byly vyšetřeny metodou infračervené spektroskopiea plynové chromatografie.Všechny byly tvořeny proteiny,vápenaté a fosfátovésoli nebyly nalezeny.U všech pacientů vedle dakryocystorinostomie k vymizenípotíží.

Klíčová slova:
dakryolitiáza,etiologie,dakryocystografie,infračervená spektroskopie,plynová chromatografie,dakryocystorinostomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se