Implantace čočky AcrySof MA30BAsystémem Monarch


Implantation of the Intraocular len AcrySof MA30BA by Monarch IOL DeliverySystem

The author describe experiences with implantation of the intraocular lenAcrySof MA30BA by the Monarch IOL delivery ystem.They consider the facilityof Monarch ’system completion,the location of the lens in the cartridge and itsfolding,lens passage through the cartridge and its expandation intraoculary.Theauthors evaluate the widthof incision necessary for the conduction of injector,peroperative and postoperative course,final visual acuity and inducted astigma-tism.The results of the work show that implantation of the len AcrySof MA30BAby the IOL Monarch delivery system is easy and safe.The width of incision afterimplantation perform criterion of the no stitch technique and correspondcontemporary requirements of the modern cataract surgery of small incision.

Key words:
Intraocular lens AcrySof MA30BA,IOLMonarch deliverysystem,widthof incision,inducted astigmatism.


Autoři: D. Baráková;  P. Kuchynka;  I. Cihelková
Působiště autorů: Oční klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Kuchynka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 149-152
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři ve své práci uvádějí zkušenosti implantací nitrooční čočky AcrySofMA30BA implantačním systémem Monarch.Posuzují snadnost kompletace systé-mu Monarch,umístění čočky v nosiči a její ohýbání,průchod čočky nosičem a jejírozvinutí intraokulárně.Hodnotí šíři incize nutnou pro zavedení injektoru,pero-perační i pooperační průběh,výslednou ostrost zrakovou a indukovaný astigmatismus.Výsledky práce potvrzují,že implantace čočky AcrySof MA30BAimplantačním systémem Monarch je snadná a bezpečná.Šíre incize po implantacisplňuje kritéria bezstehové techniky operace a vyhovuje zcela současným poža-davkům moderní chirurgie katarakty malého řezu.

Klíčová slova:
nitrooční čočka AcrySof MA30BA,implantační systém Monarch,šíře incize,indukovaný astigmatismus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se