Prim. MUDr. Otakar Skřivánek (15. 1. 1933 - 29. 3. 2006)


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 103
Kategorie: Personalia

Vita brevis, ars longa….

Tato tisíciletá lékařská pravda se bohužel naplnila smrtí MUDr. Otakara Skřivánka. Dne 29. 3. 2006 nás navždy opustil vzácný člověk, skvělý lékař, uznávaný odborník a velká osobnost nejen chomutovské a severočeské, ale celé české neurologie. Od r. 1976 do r. 1999 byl přednostou neurologického oddělení Nemocnice Chomutov.

Vážený pane primáři,

bylo velkým a neopakovatelným štěstím, že jste se rozhodl pro studium medicíny a že jste posléze celý svůj profesní život zasvětil neurologii a jejím pacientům. Na vaší bohaté a úspěšné profesní dráze lze zastihnout celou řadu vzácných okamžiků a významných vrcholů. Jedním z těch prvních (na který jste sám tak rád vzpomínal) a zřejmě také jedním z nejdůležitějších kroků pro vaší klinickou a odbornou praxi byl pobyt na neurologickém oddělení ÚVN v Praze-Střešovicích. Zde jste byl v niterném sepjetí s neurochirurgií významnou součástí velkého a skvělého týmu, později poněkud lidověji označovaného jako „střešovická parta“. Z pojmenování tohoto týmu je cítit nejen duch kamarádství, ale také noblesa, respekt a hrdost. A právě z tohoto týmu vzešla řada významných a uznávaných osobností české neurologie a neurochirurgie - a Vy mezi ně plným právem patříte.

Po Vašem odchodu z armády bylo a je velkým štěstím pro nemocnici v Chomutově a celý region, že jste nastoupil právě zde. Během krátké doby se Vám spolu s Vašimi spolupracovníky podařilo vybudovat oddělení, které bylo a zůstává velkým přínosem pro zdejší nemocné a které si záhy získalo uznání a respekt nejen mezi neurologickými pracovišti a klinikami. Svůj odborný život jste cele věnoval neurologickým onemocněním – pro svůj obrovský renesanční záběr znalostí a erudici jste byl pro nemocné velkou a silnou oporou, a to i pro schopnost jednat s lidmi a umět jim poskytnout naději v těžkých chvílích.

Jako dlouholetý přednosta neurologického oddělení nemocnice v Chomutově a předseda neurovaskulární sekce ČNS jste značné a úspěšné úsilí věnoval problematice organizace péče, včasné diagnostiky, léčby a prevence jednoho z nejzávažnějších onemocnění – cévním mozkovým příhodám. Vybudoval jste jednu z prvých iktových jednotek v ČR. Stal jste se českým průkopníkem moderní iktologie, vydával jste se na složité cesty medicíny, razil cestu vpřed a ukazoval směr, který následovala řada Vašich kolegů. Sám jste však vždy kladl velký důraz na týmovou práci a lékařskou kolegialitu. I za to Vám patří velký dík. Vedle klinické práce, jste našel čas i na vědeckou a pedagogickou činnost. Byl jste učitelem, který hodně předal a o mnohé se rozdělil. Vychoval jste řadu odborníků a zajistil tak pokračování vysoce kvalitní neurologické péče. Jen zasvěcení ví, že jste byl úspěšným řešitelem několika výzkumných projektů, že jste přednesl a publikoval desítky odborných sdělení a byl spoluautorem několika lékařských monografií, ze kterých čerpalo a čerpá řada generací lékařské obce.

Za vaši obětavost, odvahu a přínos české neurologii a medicíně jste byl po zásluze jmenován čestným členem České neurologické společnosti a dostalo se Vám jedno z nejvýznamnějších lékařských ocenění udělením čestného členství České lékařské společnosti J.E.P. Platí pro Vás více než pro jiné, že velikost člověka není podmíněna tím, čím člověk je anebo kolik a jakých má titulů, ale jak se chová a jedná, jak je uznáván, jak je skromný a kolik respektu a pokory má v sobě.

Vážený pane primáři - byl jste mužem pevných zásad a postojů, byl jste člověk, který nám dodával sílu a který nás dokázal motivovat pro medicínu. Jsme hrdi, že jsme byli Vašimi spolupracovníky. Rádi jsme stáli po vašem boku a doufáme, že vás nezklameme a naplníme váš odkaz.

Pane primáři, sbohem!

kolektiv neurologického oddělení Nemocnice Chomutov

a výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti


Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se