Novák Z et al. Neuroendoskopie a matematický model dynamiky mozkových komor.


Autoři: D. Hořínek
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení FN v Motole, Praha
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2007; 70/103(1): 84
Kategorie: Komentář

Jedná se, pokud je mi známo, o první studií zabývající se matematickým vyjádřením dynamiky mozkomíšního moku v naší odborné literatuře. Autor na kazuistice velmi dobře ukázal pulzační mechanizmus jednostranné dilatace postranní komory. Poukazuje tak na důležitou a opomíjenou skutečnost, že patofyziologickou podmínkou vzniku hydrocefalu je pulzační pohyb likvoru, vznikající na základě arteriálních pulzací v rámci kardiálního cyklu. Dynamické průtokové MR studie prokázaly, že v průběhu jednoho kardiálního cyklu pouhé 0,004 % kraniospinálního mozkomíšního moku mění svou pozici a pohybují se jako celek kraniokaudálním směrem (bulk flow). Tento pohyb je nejvýraznější v akveduktu, ale i zde oscilace mozkomíšního moku překonávají svou rychlostí kraniospinální tok-bulk flow v poměru 3:1.

Obstrukce, ať už makroskopická či na mikroskopická v případě komunikujícího hydrocefalu, zvyšuje amplitudu těchto pulzačních pohybů; vytváří se tak gradient přes stěnu komory, která se dilatuje. Greitz nalezl 10násobné zvýšení rychlosti pulzatilního toku u nemocných s komunikujícím hydrocefalem, spojeným s 50% redukcí v pulzatilitě likvoru přes kraniocervikální junkci [1]. Za fyziologických podmínek mají likvorové pulzace v subarachnoideálních prostorech a komorách stejnou amplitudu, tlakový gradient přes stěnu komory neexistuje. 

Za zmínku stojí skutečnost, že arteriální pulzace hrají pravděpodobně důležitou roli i při expanzivním chování arachnoideálních cyst. Arachnoideální membrána vytváří kolem arterie chlopeň, většinou při bazi cysty. Při pulzacích dochází k otevírání chlopně a "vstřikování" likvoru do cysty. Tento mechanizmus je považován některými autory za mechanizmus zvětšování u arachnoideálních cyst [2]. 

Autorův matematický model likvorové dynamiky je cenným příspěvkem k diskuzi o patofyziologických zákonitostech proudění moku v době, kdy neuroendoskopie změnila pohled na indikace léčby hydrocefalu a učinila je pestřejší a zajímavější. U matematických vyjádření, která byla použita, se nabízí myšlenka jejich aplikace v elektrickém obvodu k fyzikálnímu ověření teoretických předpokladů, ke kterým autor dospěl. Autorovy závěry jsou do budoucna inspirací k dalšímu bádání na poli likvorové dynamiky.

MUDr. Daniel Hořínek, PhD.

Neurochirurgické oddělení, FN v Motole, Praha

www.fnmotol.cz

dhori@email.cz


Zdroje

1. Greitz D, Hannerz J, Rahn T et al. MR imaging of cerebrospinal fluid dynamics in health and disease. On the vascular pathogenesis of communicating hydrocephalus and benign intracranial hypertension. Acta Radiol 1994; 35: 204-11.

2. Schroeder HW, Gaab MR. Endoscopic observation of a slit-valve mechanism in a suprasellar prepontine arachnoid cyst: case report. Neurosurgery. 1997;40:198-200.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.