Paměťové B lymfocyty v periferní krvi u celiakie – pilotní studie


Autoři: Douda L. 1;  Vokurková D. 2;  Douda T. 1;  Tachecí I. 1;  Jirkovský V. 1;  Fejfar T. 1;  Kohoutová D. 1,3;  Vašátko T. 1;  Peterová E. 1;  Rejchrt S. 1;  Kopáčová M. 1;  Bureš J. 1
Působiště autorů: 2nd Department of Internal Medicine – Gastroenterology, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University and University Hospital Hradec Králové, Czech Republic 1;  Institute of Clinical Immunology and Allergology, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University and University Hospital Hradec Králové, Czech Republic 2;  The Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust, London, United Kingdom 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(4): 296-302
Kategorie: Klinická a experimentální gastroenterologie: původní práce
doi: 10.14735/amgh2019296

Souhrn

Funkční hyposplenizmus je stav provázející řadu chorob, vč. autoimunitních onemocnění a lymfomů. Hyposplenizmus se běžně vyskytuje také u celiakie (až ve 20 % nekomplikované a 80 % komplikované nemoci). Hyposplenizmus je spojen se zvýšeným rizikem závažných infekcí (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae). Cílem této prospektivní pilotní studie bylo vyšetřit paměťové B lymfocyty coby nepřímý biomarker funkčního hyposplenizmu. Bylo vyšetřeno 42 pacientů s celiakií (11 mužů, 31 žen, průměrný věk 49 ± 14 let) a 10 kontrolních osob, dárců krve (2 muži, 8 žen, průměrný věk 39 ± 7 let). Pomocí panelu DuraClone IM byly průtokovou cytometrií (Navios, Beckman Coulter) vyšetřeny jednotlivé subpopulace B lymfocytů v periferní krvi. Imunoglobulin (Ig) M a IgD paměťové B lymfocyty byly u nemocných s celiakií signifikantně nižší ve srovnání s kontrolními osobami. Dysfunkce paměťových B lymfocytů může být zodpovědná za zvýšené riziko bakteriálních infekcí u celiakie. Pacienti s celiakií s prokázanou dysfunkcí paměťových B lymfocytů jsou indikováni k pneumokokové vakcinaci.

Doručeno: 4. 7. 2019

Přijato: 9. 8. 2019

Konflikt zájmů: Autoři deklarují, že text článku odpovídá etickým standardům, byla dodržena anonymita pa cientů a prohlašují, že v souvislosti s předmětem článku nemají finanční, poradenské ani jiné komerční zájmy.

Publikační etika: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. Autoři souhlasí s uveřejněním svého jména a e-mailového kontaktu v publikovaném textu.

Dedikace: Tato práce byla podpořena projektem PERSONMED – Centrum pro rozvoj personalizované medicíny u nemocí souvisejících s věkem, reg. zn. CZ.02.1.01/ 0.0/ 0.0/ 17_048/ 0007441.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do bio medicínských časopisů.

Klíčová slova:

celiakie – funkční hyposplenizmus – průtoková cytometrie – paměťové B lymfocyty


Zdroje

1. Bai JC, Ciacci C, Corazza GR et al. WGO practice guideline – celiac disease. [online]. Available from: http: //www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines/celiac-disease. 2019.

2. Al-Toma A, Volta U, Auricchio R et al. European Society for the Study of Coeliac Disease (ESsCD) guideline for coeliac disease and other gluten-related disorders. United European Gastroenterol J 2019; 7 (5): 583-613. doi: 10.1177/2050640619844125.

3. Kemppainen KM, Lynch KF, Liu E et al. Factors that increase risk of celiac disease autoimmunity after a gastrointestinal infection in early life. Clin Gastroenterol Hepatol 2017; 15 (5): 694–702. doi: 10.1016/j.cgh.2016.10.033.

4. Dore MP, Salis R, Loria MF et al. Helicobacter pylori infection and occurrence of celiac disease in subjects HLA-DQ2/DQ8 positive: a prospective study. Helicobacter 2018; 23 (2): e12465. doi: 10.1111/hel.12465.

5. Rostami-Nejad M, Javad Ehsani-Ardakani M, Assadzadeh H et al. Pathological and clinical correlation between celiac disease and Helicobacter pylori infection: a review of controversial reports. Middle East J Dig Dis 2016; 8 (2): 85–92. doi: 10.15171/mejdd.2016.12.

6. Ludvigsson JF, Sanders DS, Maeurer M et al. Risk of tuberculosis in a large sample of patients with coeliac disease – a nationwide cohort study. Aliment Pharmacol Ther 2011; 33 (6): 689–696. doi: 10.1111/j.1365-2036.2010.04572.x.

7. Rostami Nejad M, Rostami K, Cheraghipour K et al. Celiac disease increases the risk of Toxoplasma gondii infection in a large cohort of pregnant women. Am J Gastroenterol 2011; 106 (3): 548–549. doi: 10.1038/ajg.2010. 425.

8. Mårild K, Kahrs CR, Tapia G et al. Infections and risk of celiac disease in childhood: a prospective nationwide cohort study. Am J Gastroenterol 2015; 110 (10): 1475–1484. doi: 10.1038/ajg.2015.287.

9. Perfetti V, Baldanti F, Lenti MV et al. Detection of active epstein-barr virus infection in duodenal mucosa of patients with refractory celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2016; 14 (8): 1216–1220. doi: 10.1016/j.cgh.2016.03. 022.

10. Giacomin P, Zakrzewski M, Jenkins TP et al. Changes in duodenal tissue-associated microbiota following hookworm infection and consecutive gluten challenges in humans with coeliac disease. Sci Rep 2016; 6: 36797. doi: 10.1038/srep36797.

11. Lebwohl B, Nobel YR, Green PH et al. Risk of clostridium difficile infection in patients with celiac disease: a population-based study. Am J Gastroenterol 2017; 112 (12): 1878–1884. doi: 10.1038/ajg.2017.400.

12. Urganci N, Kalyoncu D. Tuberculosis and tuberculin skin test reactivity in pediatric patients with celiac disease. Minerva Pediatr 2017; 69 (1): 30–35. doi: 10.23736/S0026-4946.16.04210-9.

13. Di Sabatino A, Rosado MM, Cazzola P et al. Splenic hypofunction and the spectrum of autoimmune and malignant complications in celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4 (2): 179–186.

14. Mårild K, Fredlund H, Ludvigsson JF. Increased risk of hospital admission for influenza in patients with celiac disease: a nationwide cohort study in Sweden. Am J Gastroenterol 2010; 105 (11): 2465–2473. doi: 10.1038/ajg.2010. 352.

15. Zingone F, Abdul Sultan A, Crooks CJ et al. The risk of community-acquired pneumonia among 9803 patients with coeliac disease compared to the general population: a cohort study. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44 (1): 57–67. doi: 10.1111/apt.13652.

16. Röckert Tjernberg A, Bonnedahl J, Inghammar M et al. Coeliac disease and invasive pneumococcal disease: a population-based cohort study. Epidemiol Infect 2017; 145 (6): 1203–1209. doi: 10.1017/S0950268816003204.

17. Simons M, Scott-Sheldon LA, Risech-Neyman Y et al. Celiac disease and increased risk of pneumococcal infection: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 2018; 131 (1): 83–89. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.07. 021.

18. Ludvigsson JF, Olén O, Bell M et al. Coeliac disease and risk of sepsis. Gut 2008; 57 (8): 1074–1080. doi: 10.1136/gut.2007.133868.

19. Kirkineska L, Perifanis V, Vasiliadis T. Functional hyposplenism. Hippokratia 2014; 18 (1): 7–11.

20. van Gils T, Nijeboer P, van Waesberghe JH et al. Splenic volume differentiates complicated and non-complicated celiac disease. United European Gastroenterol J 2017; 5 (3): 374–379. doi: 10.1177/2050640616663571.

21. Robinson PJ, Bullen AW, Hall R et al. Splenic size and function in adult coeliac disease. Br J Radiol 1980; 53 (630): 532–537. doi: 10.1259/0007-1285-53-630-532.

22. Di Sabatino A, Rosado MM, Ciccocioppo R et al. Depletion of immunoglobulin M memory B cells is associated with splenic hypofunction in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2005; 100 (8): 1788–1795. doi: 10.1111/j.1572-0241.2005.41939.x.

23. Di Sabatino A, Brunetti L, Carnevale Maffè G et al. Is it worth investigating splenic function in patients with celiac disease? World J Gastroenterol 2013; 19 (15): 2313–2318. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2313.

24. Kruetzmann S, Rosado MM, Weber H et al. Human immunoglobulin M memory B cells controlling Streptococcus pneumoniae infections are generated in the spleen. J Exp Med 2003; 197 (7): 939–945. doi: 10.1084/jem.200220 20.

25. LeBien TW, Tedder TF. B lymphocytes: how they develop and function. Blood 2008; 112 (5): 1570–1580. doi: 10.1182/blood-2008-02-078071.

26. Morbach H, Eichhorn EM, Liese JG et al. Reference values for B cell subpopulations from infancy to adulthood. Clin Exp Immunol 2010; 162 (2): 271–279. doi: 10.1111/j.1365-2249.2010.04206.x.

27. Hrncir Z, Vokurkova D, Drahosova M et al. Marginal-zone-like b cells deficiency repeatedly detected in peripheral blood as a possible biomarker of hyposplenism/asplenia in SLE. Lupus 2018; 5 (Suppl 1): A83.

28. Di Sabatino A, Rosado MM, Ciccocioppo R et al. Depletion of immunoglobulin M memory B cells is associated with splenic hypofunction in inflammatory bowel disease. Depletion of immunoglobulin M memory B cells is associated with splenic hypofunction in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2005; 100 (8): 1788–1795. doi: 10.1111/j.1572-0241.2005.41939.x.

29. Di Sabatino A, Rosado MM, Cazzola P et al. Splenic function and IgM-memory B cells in Crohn’s disease patients treated with infliximab. Inflamm Bowel Dis 2008; 14 (5): 591–596. doi: 10.1002/ibd.20374.

30. Siegrist CA, Aspinall R. B-cell responses to vaccination at the extremes of age. Nat Rev Immunol 2009; 9 (3): 185–194. doi: 10.1038/nri2508.

31. Pasternack MS. Prevention of infection in patients with impaired splenic function. [online]. Available from: https: //www.uptodate.com/contents/prevention-of-infection-in-patients-with-impaired-splenic-function.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více