OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2019


Autoři: Pipek B.
Působiště autorů: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.  s., Ostrava
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(4): 352-353
Kategorie: Zpráva z akce

Ve dnech 20. a 21. června 2019 se konal v nové budově II. interní kliniky Fakultní nemocnice (FN) Olomouc a v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress mezinárodní endoskopický workshop s názvem Olomouc Live Endoscopy 2019. Jedná se v pořadí již o 12. ročník živých endoskopických přenosů známý pod zkratkou OLE, který však změnil místo působení a z Ostravy se přesunul jižněji do Olomouce. Hlavním pořadatelem akce byla II. interní klinika – gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc v čele s přednostou této kliniky doc. O. Urbanem a konala se pod záštitou prof. R. Havlíka, ředitele FN Olomouc.

Endoskopující prim. P. Falt a prim. P. Fojtík.
Obr. 1. Endoskopující prim. P. Falt a prim. P. Fojtík.

Program mezinárodního endoskopického workshopu byl velmi bohatý a zajímavý. Nosným tématem akce byl koncept endoskopické ultrasonografické retrográdní cholangiopankreatografie (EURCP), který propojením metod endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie a endoskopické ultrasonografie přináší nový rozměr do pankreatobiliární endoskopie. Zahraničním hostem byl dr. M. Giovannini, vedoucí lékař endoskopického centra Institutu Paoli Calmette v Marseille, který se dlouhodobě věnuje endoskopické problematice žlučových cest a je předním evropským intervenčním endosonografistou a propagátorem EURCP.

Prim. V. Nosek a dr. M. Giovaninni.
Obr. 2. Prim. V. Nosek a dr. M. Giovaninni.

Čtvrtek, první den kongresu, byl věnován dvěma meetingům. První na téma „Jak nepokazit flexibilní endoskop“ uváděl M. Zajíc z Regional Repair Centre Olympus a zasvětil ho problematice oprav endoskopů. Druhý se zabýval aktualitami v pankreatobiliární endoskopii. Své tipy a triky předvedl prim. V. Nosek z Jablonce na Nisou, o riziku možného seedingu při endoskopické ultrasonografii pomocí tenkojehlové aspirace nás informoval dr. M. Loveček z FN Olomouc, o syndromu poruch příjmu potravy prim. P. Vítek z Frýdku-Místku a metodiku fluorescenční hybridizace in situ vysvětlila dr. D. Kurfürstová z FN Olomouc.

Endocytoskopický obraz adenomu kolon.
Obr. 3. Endocytoskopický obraz adenomu kolon.

Druhý den se konal v kongresovém sále hotelu NH Collection Olomouc Congress, kde všechny účastníky akce přivítal a úvodního slova se ujal hlavní organizátor akce doc. O. Urban. Náplní pátečního dne byly živé endoskopické přenosy, které byly přenášeny do kongresového sálu z nového endoskopického pracoviště II. interní kliniky – gastroenterologie a geriatrie LF UP a FN Olomouc. Celkem jsme měli možnost zhlédnout 11 endoskopických výkonů u 11 anonymizovaných pacientů. Dovolte mi zmínit alespoň některé z nich. První živý přenos byl věnován představení nového typu enteroskopu, a to motorizované spirální enteroskopii. Vyšetření bylo provedeno prim. P. Faltem u 56leté pacientky a anamnézou familiární adenomatózní polypózy, která byla po opakovaných sneseních adenomu v duodenu s ložisky high-grade dysplazie. Vyšetřením byly nalezeny klidné jizvy v orálních etážích tenkého střeva, jinak byl nález normální do cca 100 cm jejuna. Druhého endoskopického výkonu se ujal dr. M. Giovannini, který provedl hepatikogastrostomii (transgastrickou drenáž žlučových cest kovovými stenty) u pacientky s pokročilou maligní hilovou stenózou. Velmi zajímavá byla cholangioskopie systémem Spyglass u ženy středního věku s anamnézou recidivujících biliárních kolik, která měla překvapivý nález objemného obturujícího konkrementu v odstupu pravého hepatiku, který na zobrazovacích metodách imitoval nejasnou stenózu žlučových cest. Druhou cholangioskopii systémem Spyglass spolu s elektrohydraulickou a mechanickou litotrypsí odlitkové litiázy v pravém hepatiku provedl prim. P. Vítek u starší polymorbidní pacientky po prodělané akutní cholangoitidě. Dále jsme byli svědky endosonografie s podáním kontrastní látky (CEUS – contrast-enhanced ultrasound) a odběrem cytologie v podání prim. V. Noska u pacientky s cystickým ložiskem v oblasti hlavy pankreatu. EUS vyšetření u mladé pacientky s gastroskopickým nálezem zvětšené papily a s podezřením na ampulom provedl dr. Kliment, který ale zjistil normální EUS obraz na Vaterově papile s homogenní echotexturou. Nově však nalezl plochou lézi 0–IIa průměru 18 mm při papile, kterou odstranil en bloc metodou endoskopické mukózní resekce. Viděli jsme i ošetření Barretova jícnu metodou radiofrekvenční ablace (RFA) HALO 90. RFA stejně jako metodu endoskopické transmurální resekce u ploché léze se suspektní submukózní invazí realizoval prim. P. Falt. V neposlední řadě doc. O. Urban prezentoval endocytoskopii vpáčeného karcinomu tračníku s využitím nového typu zvětšovacího koloskopu firmy Olympus. Zlatým hřebem pátečního dne pak byla přednáška zahraničního hosta kongresu dr. M. Giovanniniho z Francie právě na téma EURCP.

O bezchybné technické zázemí a živé přenosy se postarala firma ITV Public. Logistiku akce, které se zúčastnilo více než 200 účastníku, zajistila firma Guarant. Společenský večer se pak konal v prostorách NH Hotelu za příjemného hudebního doprovodu Jazz tria Blue Canister Olomouc.

Olomouc Live Endoscopy je svátkem všech milovníků a nadšenců digestivní endoskopie, na který se příští rok v červnu zase těšíme.

MUDr. Barbora Pipek

Centrum péče o zažívací trakt

Vítkovická nemocnice a. s.

Zálužanského 1192/15

703 00 Ostrava Vítkovice

barbora.pipek@seznam.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.