Správná odpověď na kvíz NSA-gastropatie


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(3): 270
Kategorie: Kvíz

O zhoubné onemocnění žaludku s postižením regionálních lymfatických uzlin a s generalizací do jater se s určitostí nejednalo. Histologické vyšetření mnohočetných bioptických vzorků odebraných z okrajů a také ze spodiny obrovského vředovitého kráteru nepotvrdilo přítomnost nádorových elementů, a to ani imunohistochemickým vyšetřením s protilátkou CKAE-3, nebyly verifikovány disociované nádorové buňky. Byla prokázána masivní přítomnost spirální bakterie Helicobacter pylori ve vzorcích odebraných z nepostižené antrální a také z korporální žaludeční sliznice, která vykazovala histologické známky akutní gastritidy. Tento nález indikoval zavedení trojkombinační terapie esomeprazolem 80 mg denně, amoxicilinem 2 g denně a klaritromycinem 1 g denně po dobu 2 týdnů. Po skončení eradikace helikobakterové infekce nemocná užívala ještě další 3 měsíce esomeprazol v dávce 40 mg denně [1]. Po eradikaci a zavedení léčby esomeprazolem se do 2 týdnů zlepšil celkový subjektivní stav pacientky, zcela odezněly tlakové bolesti v epigastriu, ustoupila také nauzea a postupně se jí vrátila chuť k jídlu. Během 2 následujících měsíců přibrala na tělesné hmotnosti celkem 5 kg, zcela vymizela únava a začala opět pracovat. Kontrolní endoskopické vyšetření provedené za 3 měsíce od prvního vyšetření potvrdilo úplné zhojení vředového defektu a opakované histologické vyšetření z místa čerstvé jizvy opětovně nepotvrdilo přítomnost nádorových buněk (obr. 2).

Kontrolní endoskopické vyšetření provedené za 3 měsíce od prvního vyšetření potvrzující úplné zhojení vředového defektu.
Obr. 1. Kontrolní endoskopické vyšetření provedené za 3 měsíce od prvního vyšetření potvrzující úplné zhojení vředového defektu.

Na základě klinického průběhu a odpovědi na terapii ošetřující onkolog zhodnotil stav jako progresi zhoubného novotvaru levého prsu a hormonální terapii ukončil a zavedl šetrnou chemoterapeutickou léčbu (fulvestrant). Příčinou vzniku obrovitého vředového defektu, který měl při vstupním endoskopickém vyšetření velikost přesahující 50 × 40 × 25 mm se známkami penetrace celou stěnou žaludečního antra, jak potvrdilo CT vyšetření břicha, byla kombinace několika faktorů [2]. Nepříznivý vliv dlouhodobě užívaných (byť intermitentně) nesteroidních antirevmatik u pacientů v osmém a devátém decenniu je dobře znám.  Typická pro NSA-indukovaný vřed je malá nebo jen nenápadná symptomatologie, která kontrastuje s alarmujícím endoskopickým nálezem. Častou komplikací těchto vředů je masivní krvácení, které bývá první, mnohdy jedinou klinickou symptomatologií. Ostatní život ohrožující komplikace, jako je penetrace nebo perforace do volné dutiny břišní, nejsou tak časté, avšak, jak dokumentuje také tento případ, nejsou výjimečné. Druhým faktorem, který vedl ke vzniku vředu, byla potvrzená přítomná infekce Helicobacter pylori. Eradikační trojkombinační léčba byla vysoce efektivní, což se odrazilo v relativně rychlé terapeutické odpovědi a v úplném zhojení vředu. Třetím faktorem, který se mohl podílet na vzniku vředu, byla progrese nádorového onemocnění prsu s generalizací do jater. Metastatické postižení jater probíhalo zcela asymptomaticky a veškerý klinický obraz byl způsoben obrovským peptickým defektem. Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě NSA-gastropatie zůstává mortalita u osob starších 80 let velmi vysoká a pohybuje se mezi 5 a 10 %. Vedoucí příčinou úmrtí je opakované a nezastavitelné krvácení nebo dekompenzace koincidujících chorob, zvláště u těch pacientů, kteří se museli pro život ohrožující komplikaci podrobit urgentnímu chirurgickému výkonu [3].

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klinické a výzkumné centrum

pro střevní záněty

ISCARE I.V.F. a. s.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha

milan.lukas@email.cz


Zdroje

1. Martínek J, Lukáš M. Inhibitory protonové pumpy – up to date. Gastroent Hepatol 2011; 65 (6): 331–342.

2. Mel Wilcox C. Relationship between non-steroidal antiinflammatory drugs use, Helicobacter pylori and gastroduodenal mucosal injury. Gastroenterology 1997; 113 (6): S85–S89. doi: 10.1016/S0016-5085 (97) 80018-2.

3. Lukáš M. Gastropatie a enteropatie z nesteroidních antirevmatik. Interní Med 2006; 8 (11): 489–492.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×