Případ maligního melanomu metastazujícího do pankreatu


Autoři: J. Trna 1,2;  I. Novotný 3,4;  P. Tesarikova 1;  K. Muckova 5;  A. Poprach 6
Působiště autorů: Gastroenterology Unit, Department of Internal Medicine, Regional Hospital Boskovice, Czech Republic 1;  Faculty of Medicine, Masaryk University Brno, Czech Republic 2;  Department of Gastrointestinal Endoscopy, University Hospital Brno, Czech Republic 3;  Department of Gastroenterology and Digestive Endoscopy, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno, Czech Republic 4;  Department of Pathological Anatomy, University Hospital Brno, Czech Republic 5;  Clinic of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno, Czech Republic 6
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2018; 72(3): 212-216
Kategorie: Digestivní endoskopie: kazuistika
doi: 10.14735/amgh2018212

Souhrn

Solidní ložiska pankreatu představují diferenciálně diagnostický problém s velkým množstvím maligních a benigních příčin. Metastázy jiných malignit představují méně než 5 % pankreatických lézí, z nichž metastázy melanomu patří mezi ty vzácnější. Diagnóza maligního melanomu je nejčastěji stanovena vyšetřením povrchu těla. Výjimky představují oční a slizniční forma melanomu, případy se spontánní regresí primárního ložiska a případy opomenutí ložiska při nedostatečně pečlivém vyšetření. Předkládáme případ pacientky se symptomatickým ložiskem v hlavě pankreatu, které bylo diagnostikováno jako metastáza melanomu za pomoci endosonografie s tenkojehlovou aspirační biopsií. Následné pečlivé fyzikální vyšetření odhalilo primární ložisko melanomu na pravé paži. V případě, že by vyšetřování začalo pečlivým fyzikálním vyšetřením, mohla být diagnóza melanomu stanovena dříve, bez nutnosti použití nákladných a invazivních vyšetřovacích modalit jako např. endosonografie s tenkojehlovou biopsií. Naše kazuistika tak poukazuje na důležitost sebevyšetřování kůže a vyšetřování kůže lékařem, počínaje praktiky. Vyšetření kůže by nemělo být opomíjeno ani v rámci diferenciální diagnostiky ložisek pankreatu, jelikož metastáza maligního melanomu je její nedílnou součástí.

Klíčová slova:
pankreas – melanom – metastáza

Auto ři deklarují, že v souvislosti s p ředmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.

Doručeno: 28. 1. 2018

Přijato: 30. 3. 2018 


Zdroje

1. Kersting S, Janot MS, Munding J et al. Rare solid tumors of the pancreas as differential diagnosis of pancreatic adenocarcinoma. JOP 2012; 13 (3): 268–277.

2. Adsay NV, Andea A, Basturk O et al. Secondary tumors of the pancreas: an analysis of a surgical and autopsy database and review of the literature. Virchows Arch 2004; 444 (6): 527–535. doi: 10.1007/s00428-004-0987-3.

3. Smith AL, Odronic SI, Springer BS et al. Solid tumor metastases to the pancreas diagnosed by FNA: a single-institution experience and review of the literature. Cancer Cytopathol 2015; 123 (6): 347–355. doi: 10.1002/cncy.21541.

4. Alzahrani MA, Schmulewitz N, Grewal S et al. Metastases to the pancreas: the experience of a high volume center and a review of the literature. J Surg Oncol 2012; 105 (2): 156–161. doi: 10.1002/jso.22009.

5. Kliment M, Urban O, Loveček M et al. Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más – presnosť a impakt na liečbu u 358 pacientov. Gastroent Hepatol 2013; 67 (5): 431–437.

6. Tan CH, Tamm EP, Marcal L et al. Imaging features of hematogenous metastases to the pancreas: pictorial essay. Cancer Imaging 2011; 11: 9–15. doi: 10.1102/1470-330.2011.0002.

7. Hijioka S, Matsuo K, Mizuno N et al. Role of endoscopic ultrasound and endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration indiagnosing metastasis to the pancreas: a tertiary center experience. Pancreatology 2011; 11 (4): 390–398. doi: 10.1159/000330536.

8. DeWitt J, Jowell P, Leblanc J et al. EUS-guided FNA of pancreatic metastases: a multicenter experience. Gastrointest Endosc 2005; 61 (6):  689–696.

9. Seicean A, Mosteanu O, Seicean R. Maximizing the endosonography: the role of contrast harmonics, elastography and confocal endomicroscopy. World J Gastroenterol 2017; 23 (1): 25–41. doi: 10.3748/wjg.v23.i1.25.

10. Stang A, Jöckel KH, Heidinger O. Skin cancer rates in North Rhine-Westphalia, Germany before and after the introduction of the nation-wide skin cancer screening program (2000– 2015). Eur J Epidemiol 2018; 33 (3): 303–312. doi: 10.1007/s10654-017-0348-6.

11. Chang AE, Karnell LH, Menck HR. The National cancer data base report on cutaneous and noncutaneous melanoma: a summary of 84,836 cases from the past decade. The American College of Surgeons Commission on Cancer and the American Cancer Society. Cancer 1998; 83 (8): 1664–1678.

12. Kružicová Z. Maligní melanom. Postgrad med 2010; 12 (4): 425–435.

13. Vagefi PA, Stangenberg L, Krings G et al. Ocular melanoma metastatic to the pancreas after a 28-year disease-free interval. Surgery 2010; 148 (1): 151–154. doi: 10.1016/j.surg.2009.06.013.

14. Brodish RJ, McFadden DW. The pancreas as the solitary site of metastasis from melanoma. Pancreas 1993; 8 (2): 276–278.

15. Hiotis SP, Klimstra DS, Conlon KC et al.  Results after pancreatic resection for metastatic lesions. Ann Surg Oncol 2002; 9 (7): 675–679.

16. Donát R, Sabol M, Durdík S. Totálna duodenopankreatektómia pre metastázy renálneho karcinómu – kazuistika. Rozhl Chir 2016; 95 (2): 87–90.

17. Loveček M, Skalický P, Kliment M et al.  Metastázy do pankreatu − diagnostika a možnosti radikální léčby, komplikace, přežívání. Rozhl Chir 2015; 94 (5): 193–198.

18. Crippa S, Angelini C, Mussi C et al. Surgical treatment of metastatic tumors to the pancreas: a single center experience and review of the literature. World J Surg 2006; 30 (8): 1536–1542. doi: 10.1007/s00268-005-0464-4.

19. Goyal J, Lipson EJ, Rezaee N et al. Surgical resection of malignant melanoma metastatic to the pancreas: case series and review of literature. J Gastrointest Cancer 2012; 43 (3): 431–436. doi: 10.1007/s12029-011-9320-y.

20. Sperti C, Polizzi ML, Beltrame V et al. Pancreatic resection for metastatic melanoma. Case report and review of the literature. J Gastrointest Cancer 2011; 42 (4): 302–306. doi: 10.1007/s12029-010-9169-5.

21. Dumitraşcu T, Dima S, Popescu C et al. An unusual indication for central pancreatectomy – late pancreatic metastasis of ocular malignant melanoma. Chirurgia (Bucur) 2008; 103 (4): 479–485.

22. He MX, Song B, Jiang H et al. Complete resection of isolated pancreatic metastatic melanoma: a case report and review of the literature. World J Gastroenterol 2010; 16 (36): 4621–4624.

23. Wood TF, DiFronzo LA, Rose DM et al. Does complete resection of melanoma metastatic to solid intra-abdominal organs improve survival? Ann Surg Oncol 2001; 8 (8): 658–662.

24. Baab GH, McBride CM. Malignant melanoma: the patient with an unknown site of primary origin. Arch Surg 1975; 110 (8): 896–900.

25. Hsueh EC, Essner R, Foshag LJ et al. Prolonged survival after complete resection of metastases from intraocular melanoma. Cancer 2004; 100 (1): 122–129. doi: 10.1002/cncr.11872.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 3

2018 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×