Výroční zpráva vedoucího redaktora časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie za rok 2009


Autoři: M. Kment
Působiště autorů: Vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(1): 4-5
Kategorie: Výroční zpráva

V roce 2009 vyšlo šest čísel časopisu a jedno supplementum z IV. českého gastroenterologického kongresu v Praze. Během roku jsme obdrželi celkem 54 příspěvků, z toho 42 původních sdělení. Čtyři práce byly recenzovány bez připomínek, ostatní vráceny k přepracování, tři práce vráceny jako nevyhovující. V šestém čísle jsou zveřejněny odpovědi účastníků ,,Ankety osmdesátníků“, kterých bylo letos mezi gastroenterology deset. Rovněž byla na jejich jubilea napsána laudace.

Článek o citačním hodnocení časopisu byl uveřejněn ve čtvrtém čísle. Přestože časopis není na MEDLINE databázi, ale pouze ve SCOPUS databázi, která je pouze placená, mnoho prací bylo citováno i v časopisech s IF (= impakt faktor) (celkem citací 73, z toho 15 s IF).

Bohužel 2. července 2009 přišla již druhá zamítavá odpověď na žádost o zařazení na PubMed/Medline.

Hlavním problémem bylo přejmenování časopisu po roce 1993, ke kterému došlo dokonce dvakrát. Do té doby byl časopis na MEDLINE uveden. Trendem databáze MEDLINE je nezaplavit ji novými časopisy ze střední a východní Evropy. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve zmíněném článku ve čtvrtém čísle. Současným problémem je i malá atraktivita článků pro zahraniční čtenáře a pro posuzovatele především český jazyk. Bohužel náš časopis nevychází v angličtině, proto je čten jenom naší populací, a nemáme tedy naději na získání tzv. impakt faktoru. Členové výboru i redakční rady vyvinou veškeré úsilí, aby časopis byl zařazen na MEDLINE, který je volně přístupný z jakéhokoli počítače. Zařazení našeho časopisu do této databáze lze považovat za zásadní, neboť všechna abstrakta všech článků jsou dobře a okamžitě dostupná, databáze je bezplatná, a tedy velmi využívaná – článkům to přináší možnost větší citovanosti. Je třeba odlišit zařazení časopisu do databáze od přidělení IF, protože časopis tohoto druhu nebude mít takovou čtenost, aby mohl být indexován v databázi, jak bylo uvedeno výše. Jako příklad této snahy je možno uvést rumunský gastroenterologický časopis The Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases (dříve Romanian Journal of Gastroenterology), který vychází v angličtině a je velmi dobře hodnocen. Jako jediný z postkomunistických gastroenterologických časopisů je uveden na MEDLINE, avšak autoři z Rumunska v námi sledovaném čísle byli pouze dva, ostatní autoři byli zahraniční. Lze tedy usoudit, že takový časopis pro rumunské gastroenterology velký význam nemá. Zda a kdy bude dosaženo IF, je rovněž otázkou.

Podle soudu redakční rady a výbo-ru České gastroenterologické společnosti vydávání našeho časopisu bi-linguálně by bylo vysoce finančně náročné, cca 50 tis. za číslo plus další náklady za nárůst počtu stran časopisu. Pravděpodobně by to také nepřineslo žádaný užitek. V časopise je nutno kultivovat i mateřský jazyk. Čeština nezabraňuje umístění na MEDLINE, neboť abstrakta i popis obrázků a tabulek se již dlouhodobě uvádí v angličtině a k orientaci zahraničního čtenáře plně postačuje.Obdobný časopis Čs. neurologie a neurochirurgie má sice IF, ale není na MEDLINE, což je obtížně pochopitelným paradoxem politiky současného databázového centra.

Bylo proto navrženo výborem i redakční radou zlepšit strukturu časopisu ve smyslu přiblížení se světovým standardům. V dnešní podobě je nedostatek editorialů, kazuistik i postgraduálních článků a dopisů čtenářů. To vše se samozřejmě děje,ale nikoli v každém čísle, protože není dostatek vhodných příspěvků pro každou popisovanou rubriku.

Dříve byla ČLS JEP zároveň nakladatelem a vydavatelem, což bylo velmi těžkopádné a drahé, novinky se prosazovaly jen zřídka, problémem byl např. tisk barevné fotodokumentace. Z toho plynula snaha o změnu nakladatele, což po proběhlém výběrovém řízení vyhrál Galén. Redakční rada děkuje nakladatelství Galén s.r.o., dr. Houdkovi a paní Heleně Glezgové za velmi dobrou a kvalitní spolupráci. Časopis se stal po grafické, produkční i vydavatelské stránce kvalitnější a atraktivnější. Zvýšil se náklad časopisu. Po zvýšení členských příspěvků ČGS byl časopis zasílán všem řádným členům společnosti bezplatně.

Na základě jednání výboru bylo vydávání časopisu předáno novému nakladateli – Medica Healthworld a. s.,který přešel na novou firmu Ambit Media, a. s.

Náklad: zdarma budou nadále dostávat členové ČGS (= cca 800 osob), nově tak bude i pro Slovenskou gastroenterologickou společnost, jak ujistil zástupce Slovenské gastroentero-logické společnosti prof. Vavrečka,tedy dalších cca 100 členů.

Zatím je podepsána sponzorská smlouva s firmou Abbott a Schering Plough na celý rok, což pokryje přibližně vydání třech čísel. Podmínkou výběrového řízení bylo, že časopis bude ziskový (rámcově 30 %). Nakladatel slibuje, že i kdyby nebylo vydávání časopisu ziskové, bude společnosti odváděna určitá částka.

Bude ustavena nová pravidelná rubrika každého čísla časopisu s tematikou IBD, za níž bude odpovídat prof. Špičák a prof. M. Lukáš.

Redakce děkuje recenzentům za včasné a kvalitní posudky prací. Váží si jejich práce, která je pro kvalitu časopisu zásadní. V roce 2009 to byli následující kolegové a kolegyně: J. Beneš, R. Brůha, J. Ehrmann, B. Fixa, P. Frič, R. Hyrdel, A. Hep, V. Jirásek, P. Kohout, M. Lukáš, K. Lukáš, V. Mandys, J. Švec, J. Špičák, Z. Zádorová, M. Zavoral.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Vedoucí redaktor časopisu Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se