Jiří Černoch. Transkutánní cholangioskopie. Od perkutánní transhepatální cholangiografie a perkutánní transhepatální drenáže k transkutánní cholangioskopii.
Praha: Nakladatelství Karolinum 2008. Univerzita Karlova v Praze. 291 stran.


Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(1): 52
Kategorie: Nové knihy

Choroby žlčníka a žlčových ciest patria stále k častým a často aj závažným ochoreniam. Ich liečba vychádza zo správne stanovenej diagnózy. Významnú úlohu tu zohrávajú okrem anamnézy, klinického vyšetrenia, biochemických a hematologických vyšetrení predovšetkým zobrazovacie metódy, a to hlavne transabdominálna ultrasonografia, ktorá má rozhodujúcu úlohu v diagnostike chorób žlčníka, avšak je menej významná pri chorobách žlčovodov. Pri chorobách žlčovodov dominujú skôr endoskopická ultrasonografia (EUS) a najmä magnetická rezonančná cholangiopankreatikografia (MRCP). Jedná sa o metodiky neinvazívne, ktoré však nie sú schopné zobraziť žlčový strom detailne (čo je často potrebné aj pre chirurgickú liečbu) a hlavne neumožňujú vykonať terapeutický zásah (napr. extrakciu konkrementov, dilatáciu, drenáž stenóz a ďalšie výkony).

Do úvahy preto pripadajú metódy invazívne. Ide predovšetkým o endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatikografiu (ERCP) a s ňou spojené terapeutické možnosti (papilosfinkterotómia, extrakcia konkrementov, dilatácie a drenáže striktúr). V niektorých prípadoch však ERCP nie je úspešná z rôznych príčin – nemožnosť dostať sa endoskopom k papile (striktúry v oblasti pažeráka, žalúdka a najmä dvanástnika, stavy po resekcii žalúdka podľa Bilrotha II, biliodigestívne spojky – hepatikojejunoanastomóza), neúspešnosť kanylácie (napr. papila uložená v divertikule alebo kompletná striktúra a pooperačná lézia žlčových ciest). V týchto prípadoch prichádza do úvahy perkutánna transhepatálna cholangiografia, po ktorej možno vykonať ďalšie diagnostické a najmä liečebné postupy – predovšetkým perkutánnu transhepatálnu drenáž a najmä trans-kutánnu cholangioskopiu.

Hoci, ako som zdôraznil, je perkutánna transhepatálna cesta k riešeniu niektorých ochorení biliárneho traktu dôležitá, je zrejmé, že sa tejto problematike venuje malá pozornosť.

A v tomto období vychádza mimoriadne zaujímavá a cenná publikácia z nakladateľstva Karolinum „Transkutánna cholangioskopia“, ktorá podáva komplexný obraz o perkutánnych trans-hepatálnych diagnostických aj tera-peutických metodikách. Autorom je primár Jiří Černoch, ktorý sa uvedenej problematike venuje dlhodobo. Vykonal 3 000 perkutánnych transhepatálnych cholangiografií (PTC) a perkutánnych transhepatálnych drenáží (PTD) a 1 000 transkutálnych cholangioskopií (TCHS) a dosiahol týmito metodikami pozoruhodné diagnostické a liečebné výsledky, ktoré názorne demonštruje v knihe.

Publikácia je rozdelená na tri veľ-ké kapitoly, má 291 strán. V prvej kapitole sa autor venuje perkutánnej transhepatálnej cholangiografii, včítane historického prehľadu a pôvodnej konvenčnej PTC, cez PTC tenkou ihlou až po postavenie PTC v súčasnom algoritme vyšetrení žlčových ciest. Druhá kapitola je venovaná perkutánnej transhepatálnej drenáži, jej histórii, pôvodným technikám PTD, vonkajšej a vnútornej drenáži katétrom alebo protézou.

Najväčší priestor autor venoval transkutánnej cholangioskopii, ktorej problematiku rozoberá v tretej kapitole. Opisuje podrobne techniku TCHS a v ďalších podkapitolách výkony, ktoré umožňuje TCHS – riešenie obtiažnej litiázy, extrakciu cudzích telies, ošetrenie hepatikojejunoastomózy, riešenie zápalových stenóz. Rozoberá tiež možnosti TCHS nádorových ochorení, komplikácií po transplantácii pečene, u primárnej sklerotizujúcej cholangitídy, traumatických postihnutí žlčových ciest, cievnych zmien žlčových ciest a cystických dilatácií biliárneho systému. Spomína aj vzťah TCHS a intraduktálnej USG.

V knihe je veľké množstvo RTG obrázkov, endoskopických zobrazení, ktoré sú v texte síce černo-biele, ale na priloženej CD farebné. Vzhľadom na veľký počet obrázkov je kniha atlasom s veľkým množstvom dokumentácie z vlastnej praxe. Autor vytvoril, ako sám udáva, atlas typických nálezov. Príťažlivosť knihy zvyšuje aj anglický popis všetkých obrázkov, obsiahly anglicky súhrn a tiež priložené CD.

Publikáciu považujem za mimo-riadnu a odporúčam ju k štúdiu všetkým gastroenterológom, radiodiagnostikom a tiež chirurgom. Autorovi sa podarilo skompletizovať celú problematiku perkutánnych transhepatálnych diagnostických a terapeutických postupov a vytvoriť tak publikáciu, ktorá je unikátna, a domnievam sa, že má šancu zaujať aj v zahraničí.

prof. MUDr. A. Vavrečka, CSc.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×