Čestný doktorát Karlovy Univerzity profesoru Meinhardovi Classenovi


Autoři: J. Špičák 1;  M. Zavoral 2
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie IKEM2Interní klinika. ÚVN 1
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2010; 64(1): 49-50
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 2. 11. 2009 byl profesoru Meinhardovi Classenovi udělen čestný doktorát Karlovy Univerzity. Z pohledu české gastroenterologické obce se jednalo o bezprecedentní událost, která si zaslouží zvláštní komentář. Není tajemstvím, že přestože současná UK nepatří mezi nejuznávanější světové vysoké školy, v historickém kontextu je neobyčejně ceněná a čestný doktorát má odpovídající hodnotu – je mimořádnou poctou i pro laureáta Nobelovy ceny. Přibližně takto jsou také nastavena kritéria, která by z jiných gastroenterologů sotva kdo splnil. Vedle přínosu pro světovou vědu se hodnotí též principy obecně lidské a vztah k české akademické obci.

jp_32218_f_1
jp_32218_f_1

Před několika lety bychom životopis profesora Classena nemuseli připomínat, jako aktivní přednosta Mekky digestivní endoskopie Interního oddělení Technische Universität v Mnichově, šéfredaktor Endoscopy a prezident OMGE byl každému znám bezprostředně. Leč čas neúprosně běží a profesor Classen se přes neutuchající vitalitu stává pro mladší generaci legendou, která k ní přímo nepromlouvá. Životopis profesora Classena byl uveřejněn v České a slovenské gastroenterologii a hepatologii v roce 2001, nyní se soustřeďme na to, co profesora Classena zejména obzvláštňuje.

Profesor Classen měl a má neobyčejný cit pro strategický význam mezních momentů. Na poli endoskopie jej symbolizuje provedení endoskopické papilosfinkterotomie před více než 30 lety. Představme si: první výrazná invaze provedená nechirurgem úplně přesměrovala obor, který je mírou terapeutických zákroků prováděných původně internisty s jinými obory nesrovnatelný. Jak by se asi gastroenterologie vyvíjela, kdyby tehdy endoskopickou papilosfinkterotomii provedl chirurg? V jaké podobě by dnes existovala?

V posledním desetiletí se stává zjevným onkologické směřování oboru. Onkologie je obrovské medicínské téma, prakticky jediné srovnatelné s chorobami oběhu. Obsah i mediální údernost mimo jiné způsobuje, že do léčby i diagnostiky odplývají téměř nekon-trolovatelné prostředky, přestože přínos neobyčejně nákladných opatření může být marginální, případně neprůkazný. Naopak málo přitahuje primární a sekundární prevence prováděné gastroenterology, kde zlomek prostředků vydaných například za nákup PET či onkologickou léčbu generalizovaných malignit by měl zásadní význam. Profesor Classen jako první pochopil, že se tento problém nevyřeší nářky, ale založením platformy s širokou podporou i pacientských organizací a postižených celebrit. Během několika let (oficiálně v roce 2002) tak vznikla International Digestive Cancer Alliance s potřebným mediálním ohlasem (v Římě za osobní účasti papeže Jana Pavla II.). Organizace okamžitě získala velkou pozornost, upozadila jinak důležitou a pracovitou komsi OMED vedenou Graemem Youngem a tohoto roku se přeměnila v klasickou evropskou odbornou společnost jako součást Gastroenterologické federace (UEGF). Bohužel následovníci profesora Classena nepřevzali jeho smysl pro detail a organizační zdatnost, takže historicky první postgraduální kurz byl v rámci UEGW v Londýně přes výborné obsazení nedostatečně navštíven – jednoduše nebyl v programu vhodně inzerován a umístěn.

Profesor Classen nezůstal přes svou výjimečnost omezen na sféry odbornosti, oficialit a celebrací a uchoval si hluboce lidský rozměr. Obdivuje a navštěvuje výtvarníky, spisovatele a humanisty okolních zemí (u nás Anderleho, Havla a Hrabala) a pomáhal zakládat endoskopická centra v nejchudších oblastech Afriky, pro která sháněl finanční podporu. V roce 1992 se na mne obrátil mladý český lékař postižený primární sklerotizující cholangitidou. V této době se transplantace jater u nás běžně neprováděly a vztah i nejbližší odborné veřejnosti byl váhavý. Pochybovalo se o jejích výsledcích a nebyly výjimkou názory, že rozvoj transplantologie v Čechách by byl našemu rozměru nepřiměřený a že by bylo účelnější si tento servis kupovat v zahraničí. Zprostředkoval jsem kontakt s profesorem Classenem, který se nemocného ujal, provedl podrobné vyšetření a zprostředkoval jeho operaci v Mnichově včetně nutné finanční sbírky.

Profesor Classen byl a je osobností, která na poli gastroenterologie nemá rovného. Čestný doktorát UK byl oslavou gastroenterologie, digestivní endoskopie a alespoň částečným ohodnocením toho, co pro náš obor a naše nemocné vykonal.

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
e-mail: julius.spicak@ikem.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se