ŠTÚDIUM LOKÁLNYCH ANESTETÍKCL. MODELY ZÁVISLOSTI LOKÁLNO-ANESTETICKEJ ÚČINNOSTI BAZICKÝCHESTEROV ALKOXYSUBSTITUOVANÝCHKYSELÍN FENYLKARBÁMOVÝCH NAKAPACITNOM FAKTORE k’ *


Studies of Local AnaestheticsCL. Models of Dependence of Local Anaesthetic Effectiveness of Basic Esters of Alkoxy-substituted Phenylcarbamic Acids on the Capacity Factor k’

On the basis of proposed six models of the dependence of local anaesthetic effectiveness of series ofalkoxysubstituted derivatives of phenylcarbamic acid, this activity was studies in dependence onthe capacity factor k’ as the parameter of lipophilicity. The most suitable models proved to be y =(Cx + Ci).k’ for surface anaesthesia, and y = Cx + Ci log k’ for infiltration anaesthesia, y being thevalue of the decadic logarithm of surface or infiltration local anaesthetic activity, Cx the coefficientcharacterizing the nitrogenous base, Ci the coefficient characterizing the individual alkoxygroups,and k’ the capacity factor from HPLC.

Key words:
local anaesthetic activity – derivatives of alkoxyphenylcarbamic acid – capacityfactor k’ – dependence


Autoři: J. Čižmárik;  J. Lehotay 1;  A. Bednáriková 1;  K. Hroboňová 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1 Katedra analytickej chémie Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 276-280
Kategorie: Články

Souhrn

Na základe navrhnutých 6 modelov závislosti lokálno-anestetickej účinnosti sérií alkoxysubstituo-vaných derivátov fenylkarbámovej kyseliny bola táto aktivita študovaná v závislosti na kapacitnomfaktore k’ ako parametra lipofility. Pre povrchovú anestéziu sa ako najvhodnejší ukázal model: y =(Cx + Ci).k’ a pre infiltračnú anestéziu model: y = Cx + Ci log k’, pričom y je hodnota dekadickéhologaritmu povrchovej alebo infiltračnej lokálno-anestetickej aktivity, Cx je koeficient cha-rakterizujúci dusíkatú bázu, Ci je koeficient charakterizujúci jednotlivé alkoxyskupiny a k’ jekapacitný faktor z HPLC.

Klíčová slova:
lokálno-anestetická aktivita – deriváty alkoxy fenylkarbámovej kyseliny –kapacitný faktor k’ – závislosť

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se