VLIV ELICITORU Z PSEUDOMONAS PSEUDOMONASAERUGINOSA AERUGINOSA NA PRODUKCI FLAVONOIDŮKULTUROU JEHLICE ROLNÍ – ONONIS ONONISARVENSIS ARVENSIS L. IN VITRO IN VITRO


The Use of the Elicitor from Pseudomonas aeruginosa on the Production of Flavonoidsby the Culture of Ononis arvensis L. in vitro

The effect of the elicitor, killed cells of Pseudomonas aeruginosa, on the production of flavonoids bya callus and a suspension culture of Ononis arvensis L. was examined. The tested elicitor influencedthe flavonoid production both in the callus and suspension culture. An increased content offlavonoids in the callus culture was observed with the use of the elicitor in concentrations I and II(5.81.10 -2 and 5.81.10 -4 g/l). The maximal production took place after a seven-day elicitation withconcentration II. This production was higher by 83 % as compared with the control. In suspensioncultures an increased production was observed in concentrations I and III (5.81.10 -2 and5.81.10 6 g/l). The maximal content of flavonoids was measured after 48-hour elicitation withconcentration I. In comparison with the control the increase in the flavonoid content was higher byup to 125 %.

Key words:
Ononis arvensis – flavonoids – elicitation – Pseudomonas aeruginosa


Autoři: L. Tůmová
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 262-264
Kategorie: Články

Souhrn

Byl sledován vliv elicitoru – usmrcených buněk Pseudomonas aeruginosa na produkci flavonoidůkalusovou a suspenzní kulturou Ononis arvensis L. Testovaný elicitor ovlivnil produkci flavonoidůjak v kalusové, tak i v suspenzní kultuře. Zvýšený obsah flavonoidů v kalusové kultuře byl zazna -menán při použití elicitoru v koncentraci I a II (5,81.10 -2 a 5,81.10 -4 g/l). Maximální produkcenastala po 7denní elicitaci při koncentraci II. Tato produkce byla vyšší o 83 % v porovnání s kon-trolou. U suspenzních kultur byla zvýšená produkce zaznamenána u koncentrací I a III (5,81.10 -2a 5,81.10 -6 g/l). Maximální obsah flavonoidů byl naměřen po 48 hod. elicitace u koncentrace I.V porovnání s kontrolou se jednalo o nárůst obsahu flavonoidů až o 125 %.

Klíčová slova:
Ononis arvensis – flavonoidy – elicitace – Pseudomonas aeruginosa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se