CHALKONY A JEJICH HETEROCYKLICKÉANALOGY JAKO POTENCIÁLNÍANTIFUNGÁLNÍ CHEMOTERAPEUTIKA


Chalcones and Their Heterocyclic Analogues as Potential Antifungal Chemotherapeutics

Chalcones and their heterocyclic analogues show various biological effects, e.g. anti-inflammatory,antitumour, antibacterial, antituberculous, antiviral, antiprotozoal, gastroprotective, and others.The present review discusses in greater detail the fungistatic and fungicide properties of thesecompounds and presents also their chemical structures. The mechanism of antifungal effects ofchalcones and their analogues has not been investigated in greater detail. Due to the presence ofa reactive ketovinyl moiety in the molecule the compounds of this type are able to react with thethiol groups of enzymes. It cannot be excluded that chalcones interfere with the normal function ofthe membranes of fungi and moulds. Further investigation of chemical, physical, and biologicalproperties of chalcones and their analogues could lead to the elucidation of the mechanism of theiraction and finding of effective fungicidal and fungistatic agents in this group of organic substances.

Key words:
chalcones – heterocyclic analogues of chalcones – antifungal activity


Autoři: V. Opletalová;  D. Šedivý
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 252-255
Kategorie: Články

Souhrn

Chalkony a jejich heterocyklické analogy vykazují různé biologické účinky, např. protizánětlivé,protinádorové, antibakteriální, protituberkulózní, protivirové, antiprotozoální, gastroprotektivnía jiné. V tomto přehledu je podrobněji pojednáno o fungistatických a fungicidních vlastnostechtěchto sloučenin a uvedeny jsou i jejich chemické struktury. Mechanizmus antifungálních účinkůchalkonů a jejich analogů nebyl detailně prostudován. Díky přítomnosti reaktivního ketovinylovéhoseskupení v molekule jsou sloučeniny tohoto typu schopny reagovat s thiolovými skupinami enzy-mů. Není také vyloučeno, že chalkony narušují normální funkci membrán hub a plísní. Dalšístudium chemických, fyzikálních a biologických vlastností chalkonů a jejich analogů by mohlo véstk objasnění mechanizmu jejich působení a nalezení účinných fungicid a fungistatik v této skupiněorganických sloučenin.

Klíčová slova:
chalkony – heterocyklické analogy chalkonů – antifungální aktivita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se