ROZPÚŠŤANIE A JAVY PRESÝTENIANIMODIPÍNU VO VODNÝCH ROZTOKOCHCYKLODEXTRÍNOV a-CD, HP-a-CD, M-b-CDa HP-g-CD


Dissolution and Supersaturation Episodes of Nimodipine in the Aqueous Solutions of theCyclodextrins a-CD, HP-a-CD, M-b-CD, and HP-g-CD

The dissolution curves of the substance of the calcium antagonist nimodipine in aqueous solutionsof four cyclodextrins were determined at ambient temperature in the course of 14 days. The usedcyclodextrins were a-cyclodextrin (a-CD), hydroxypropyl-a-cyclodextrin (HP-a-CD), methyl-b-cy-clodextrin (M-b-CD, random-methylated), and hydroxypropyl-g-cyclodextrin (HP-g-CD) and theirrespective concentrations were always 0.05 mol/l. According to the measured dissolution curves,M-b-CD in aqueous medium was a highly efficient solubiliser, capable to dissolve otherwisesparingly soluble nimodipine into a time-stable aqueous solution, with the saturated concentrationof nimodipine 5.15x10 -4 mol/l (21.5 mg/100 ml) under the given conditions. M- b-CD thus appearedto be a more efficient solubiliser than the previously studied HP-b-CD. The solubilising power ofHP-a-CD and HP-g-CD was much lower and a-CD practically did not improve long-term solubilityof nimodipine in water. However, in the presence of a-CD, HP-a-CD, and HP-g-CD, respectively,repeated shortterm episodes of formation of supersaturated solutions of nimodipine were observedon the dissolution curves, characterised by peaks of nimodipine concentration. Similar supersatu-ration episodes were previously observed in the presence of HP-b-CD. Since the supersaturationcaused by cyclodextrins reportedly substantially improved the biological availability of some drugs,the above-mentioned cyclodextrins, and especially natural a-CD, could be useful for the enhance-ment of the low availability of nimodipine from solid oral drug preparations.

Key words:
nimodipine – calcium antagonist – cyclodextrins – solubilisation – supersaturatedsolutions


Autoři: F. Kopecký;  B. Kopecká 1;  P. Kaclík
Působiště autorů: Katedra fyzikálnej chémie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1 Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty UniverzityKomenského, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 287-290
Kategorie: Články

Souhrn

V priebehu 14 dní sa sledovali časové závislosti rozpúšťania suspendovanej substancie nimodipínuvo vodných roztokoch a-cyklodextrínu (a-CD), hydroxypropyl-a-cyklodextrínu (HP-a-CD), metyl--b-cyklodextrínu (M-b-CD) a hydroxypropyl-g-cyklodextrínu (HP-g-CD). Koncentrácia príslušnéhocyklodextrínu bola vo všetkých prípadoch 0,05 mol/l. Podľa stanovených disolučných kriviek jez uvedených cyklodextrínov veľmi účinným solubilizérom M-b-CD, za daných podmienok sa v jehovodnom roztoku ináč ťažko rozpustný nimodipín rozpúšťa na nezrážajúci sa nasýtený roztoks koncentráciou 5,15 . 10 -4 mol/l (21,5 mg/100 ml). M-b-CD je takto solubilizačne účinnejší akopredtým študovaný HP-b-CD. Solubilizačná schopnosť HP-a-CD a HP-g-CD je podstatne slabšiaa a-CD z dlhodobého hľadiska takmer nezlepšuje rozpustnosť nimodipínu vo vode. Za prítomnostia-CD, HP-a-CD a HP-g-CD sa však pozoroval opakovaný vznik časovo nestálych presýtenýchroztokov nimodipínu, s prechodne zvýšenou koncentráciou nimodipínu, podobne ako za prítomnostiHP-b-CD. Nakoľko podľa literárnych údajov vznik presýtených roztokov pôsobením cyklodext rínovvýznamne ovplyvňuje biologickú dostupnosť liečiv, môžu byť uvedené cyklodextríny a osobitneprírodný a-CD užitočné pre zvýšenie nízkej dostupnosti nimodipínu z perorálnych tuhých liekovýchforiem.

Klíčová slova:
nimodipín – kalciový antagonista – cyklodextríny – solubilizácia –presýtené roztoky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se