VLIV BIOTICKÝCH ELICITORŮ NA PRODUKCIFLAVONOIDŮ V SUSPENZNÍ KULTUŘE BELLIS BELLISPERENNIS PERENNIS L.


Effect of Biotic Elicitors on the Production of Flavonoids in Suspension Culture of Bellisperennis L.

The effect of two biotic elicitors (homogenates of Pseudomonas aeruginosa and Candida utilis) ina suspension culture of Bellis perennis L. cultivated in the dark and day light period were examined.The growth of the culture was not negatively affected by the action of elicitors. Increased productionof flavonoids in the culture depended on the sort, concentration and space of time of action of theelicitor, and on the manner of cultivation from the viewpoint of the light regimen. The best resultswere achieved with the use of the homogenate of Candida utilis after 24 hours in cultivation underthe day light period and after 48 hours in cultivation in the dark.

Key words:
Bellis perennis L. – suspension culture – flavonoid production – elicitation –Candida utilis – Pseudomonas aeruginosa


Autoři: T. Siatka;  M. Kašparová
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 268-271
Kategorie: Články

Souhrn

Byl sledován účinek dvou biotických elicitorů (homogenáty Pseudomonas aeruginosa a Candidautilis) v suspenzní kultuře Bellis perennis L. kultivované za tmy a za denní světelné periody. Růstkultury nebyl působením elicitorů negativně ovlivněn. Zvýšení produkce flavonoidů v kultuřezáviselo na druhu, koncentraci a době působení elicitoru a na způsobu kultivace z hlediska světel-ného režimu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo homogenátem Candida utilis po 24 hodinách přikultivaci za denní světelné periody a po 48 hodinách při kultivaci za tmy.

Klíčová slova:
Bellis perennis L. – suspenzní kultura – produkce flavonoidů – elicitace –Candida utilis – Pseudomonas aeruginosa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se