ZÁPIS ze 40. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2009, 74, č. 4 s. 315-316
Kategorie: Původní práce

Ve dnech 2. až 4. 4. 2009 se v lázních SANATORIA KLIMKOVICE konala 40. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP. Spolupořadatelem konference byla Sanatoria Klimkovice, záštitu převzala Porodnická a gynekologická klinika FN Ostrava. Konference se účastnili i členové Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS, pro niž to byla XI. konference. Zúčastnilo se celkem 148 účastníků, z toho 103 lékařů a celkem 42 SZP.

Konference byla zahájena zdravicí Generálního ředitele Sanatoria Klimkovice Dr. Zdeňka Machálka a přednosty Porodnické a gynekologické kliniky FN Ostrava prim. Dr. Ondřeje Šimetky.

Organizační část

Členská základna – 222 členů, příspěvky sekce dětské gynekologie: příspěvek 200 Kč zůstává.

Stav financí: Fousková informovala o stavu financí naší sekce podle informací od pokladníka ČGPS: k 24. března 2009, je to 224 695,94 Kč.

Stav jednání o existenci oboru dětské gynekologie v systému vzdělávání poté, co byla dětská gynekologie vyškrtnuta ze seznamu oficiálních nástaveb gynekologie a porodnictví a nezařazena do seznamu „certifikovaných kurzů“ (atestačního a/nebo v rámci IPVZ nebo ČLK): Je potřebí vytvořit formu, kterou by respektovaly Pojišťovny pro poskytování péče v odbornosti 604 – dětská gynekologie. Hořejší referoval o možnostech:

Dosavadní certifikace – dokud nebude vydána nová vyhláška, nahrazující dosavadní. Atestace podle dosavadních pravidel bude možná ještě 1 rok po vyjítí vyhlášky, resp. jejím nabytí právní moci.

IPVZ: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 22 – Celoživotní vzdělávání - program této formy postgraduálního vzdělávání v dětské gynekologii Hořejší rozeslal všem písemně před schůzí. Žádné připomínky.

ČLK: Funkční licence (analogicky třeba funkční licenci Expertní kolposkopie).

Protože pojišťovny všechny uvedené formy respektují, výbor navrhuje podat a prosazovat všechny 3 žádosti systému vzdělávání.

Hořejší upozornil na nutnost větší publikační činnosti v oboru dětské gynekologie, pokoušet se také prosazoval publikace z našeho oboru do impaktovaných časopisů.

16. světový kongres Francie, Montpellier, 23. - 25. 5. 2010: zájezd připravuje Havlín s cestovní kanceláří America Tours, první informace k tomu předala Röhrichová, členům rozdány i v tištěné formě. Další podrobnosti budou upřesněny v závislosti na počtu zájemců a zejména po upřesnění informací a programu kongresu od pořadatele (prof. Sultan), které jsou dosud naprosto insuficientní.

Vzdělávací akce v dětské gynekologii – upadající zájem o kurzy (Hořejší). Smetanová je ochotna uspořádat kurz Ultrazvuk v gynekologii dětí a dospívajících na půdě Gennetu.

Nižňanská referovala o organizačních problémech dětské gynekologie na Slovensku.

Informace o EURAPAG: po skončení naší konference se zde bude konat schůze EURAPAG Executive Board. Jeho členové jsou hosty této konference a v sobotu přednesou své odborné příspěvky, jak jsou uvedeny v programu.

Informace o FIGIJ: Prezident prof. Ramiro Molina Cartes vyvíjí obrovské úsilí o zlepšení právního postavení FIGIJ, o jeho registraci atd. Jeho činnost je velmi důležitá pro samu existenci FIGIJ, která za prezidentství dr. Aptera skomírala.

IFEPAG – již dlouho se nikdo z ČR nepřihlásil ke zkouškám, nejbližší další budou při příležitosti WCPAG v Montpellier. Hořejší vybízel k jejich absolvování, zdůraznil, že po odborné stránce Češi vždy v těchto zkouškách excelovali, jazykové bariéry není třeba se bát, zkouší se úroveň odborných znalostí. nikoli znalostí angličtiny.

Další, tj. 12. konference Sekce gynekologie dětí a dospívajících SGPS bude současně 41. konferencí Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS. Bude na Slovensku ve dnech 29.-31. 10. 2009 a místem konání bude Senec u Bratislavy, Hotel Senec.

Příští, tj. 42. konference Sekce DG v roce 2010: zvolen termín 8. - 10. 4. 2010, místo bude upřesněno, asi Anenské slatinné lázně Bělohrad. Hořejší zkonzultoval tento termín s vědeckým sekretářem ČGPS, termín byl dosud volný, byl proto odsouhlasen a je tudíž již platný.

Příští – XII. evropský kongres Gynekologie dětí a dospívajících bude v Bulharsku v květnu nebo červnu 2011, pravděpodobně v Plovdivu.

Odborná část

V odborné části zazněla následující sdělení:

HOŘEJŠÍ J., Praha: Hormonálně aktivní nádory v diferenciální diagnóze předčasné puberty v letech 1973 – 2008 (15 minut).

NIŽŇANSKÁ Z., Schering Plough: Komunikace s uživatelkou vaginální antikoncepce.

GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., HOTOVÁ Z., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Mužský pseudohermafroditismus.

MACHÁLEK Z., KURAS Z., Klimkovice: Lázeňská léčba gynekologicky nemocných dětí v Klimkovicích.

TESLÍK L., HOŘEJŠÍ J., CHARVÁT M., CHOD J.: 100 operací podle Vecciettiho na Gynekologické a porodnické klinice UK 2.LF a FN Motol.

POLOVÁ A., GERŽOVÁ H., HOTOVÁ Z., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Juvenilní poruchy cyklu nehormonální etiologie.

HOTOVÁ Z, GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., LUKÁČOVÁ I, Ostrava: Porody u adolescentních dívek – nejnovější trendy.

LUKÁČOVÁ L., GERŽOVÁ H., POLOVÁ A., LUKÁČOVÁ L., Ostrava: Cervikální léze u adolescentek.

SMETANOVÁ D, Praha: 3D, 4D ultrazvukové vyšetření v diagnostice vrozených vývojových vad vnitřních rodidel.

HRDONKOVÁ E., KALIŠ V., VLASÁK P., HODINOVÁ A., HRDONKA M., Plzeň: Trauma zevního genitálu.

ONDROVÁ D. Olomouc.: Minimalizace viktimizace obětí při vyšetřování trestných činů podle § 241 a 242 tr. zák.

REJCHRTOVVÁ I., ŠPAČEK J., Hradec Králové: HPV infekce v dětském věku.

MOUKOVÁ L., Merck, Sharp & Dohme, Idea: 2leté zkušenosti s HPV vakcinací.

HOLÁSEK M., GlaxoSmithKline: HPV-vakcinace v roce 2009.

POLCAROVÁ D., Ostrava: Chlamydiové infekce I. Od dětského věku po dospělost. Subjektivní obtíže pacientů, diagnostika, léčba.

POLCAROVÁ D., Ostrava: Chlamydiové infekce II – následky chronické infekce onemocnění pro jednotlivce a pro společnost. Komplexní pohled lékařskými obory.

BRTNICKÁ H., SDEHNAL B., HALAŠKA M., NEUMANNOVÁ H., Praha: Borderleine-tumor ovaria u 17leté dívky.

NEUMANNOVÁ H., SEHNAL B., Praha: Tumor ze Sertoliho buněk – syndrom testikulární feminizace.

NEUMANNOVÁ H., SEHNAL B, BRTNICKÁ H., Praha: Nespolupracující dítě – čím nahradit vaginoskopii?

KOŘENEK A., Jeseník: Štítná žláza u adolescentek v graviditě. Je to problém?

GREGOR A., Lázně Bělohrad: První rok zkušeností z gynekologické balneoterapie v Lázních Bělohrad.

STŘASLIČKOVÁ L., Jeseník: Případ akutního břicha u 12leté dívky. Kazuistika.

LASZTŮWKOVÁ E., MARUŠÁKOVÁ R., Ostrava: Práce sestry v ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.

KOSOVÁ H., TESLÍK L., ŠKÁBA R., GERŽOVÁ H., HOŘEJŠÍ J., Praha, Ostrava: Ulcus vulvae acutum u kojence.

SLÁDKOVÁ S., APOTEX: Probiotika v gynekologické praxi.

Prezentace členů EURAPAG Executive Board

HEINZ M., Berlin, Německo: The Hormonal Development Therapy (HDT) in childhood and puberty. The differences in principle to the Hormone Replacement Therapy (HRT) after menopause.

TRIDENTI G., Regio Emilia, Itálie: Septate uterus with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis in a young woman. Case report.

BUMBULIENE Z., Vilnius, Litva: HPV infection prevalence in Lithuanian adolescent population.

CHRISTOPOULOS P., Athény, Řecko: HPV: pathophysiology and therapy?

SIRAKOV M., Sofia, Bulharsko: Xenoestrogens and the danger for our forthcomming generation.

Součástí programu byla také prohlídka lázní Sanatoria Klimkovice, zejm. jejich dětské části s možností absolvování procedur.

Zapsal Hořejší


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více