Exprese proteinu bcl-2 v sekrečním endometriu po perorální estrogen-progesteronové substituci


Protein bcl-2 Expression in the Mid-secretory Endometrium after Oral Estrogen-Progesterone Preparation

Objective:
To compare the changes of the protein bcl-2 expression, regulatory mechanism in the process of apoptosis, in the secretory endometrium throughout natural and artificial (estrogen-progesterone substitution) cycles in the same group of patients.

Design:
A prospective study.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc, Dept. of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Palack˘ University in Olomouc, Dept. of Obstetrics and Gynecology, Bata Hospital, Zlín

Methods:
Endometrial samples (n=56) were obtained on days 5 and 7 after ovulation, progesterone addition, resp. Patients (n=14) included in the study had regular menstrual cycle, age under 40, BMI range 20–32 and basal FSH level range 5–9 IU/l. The collected samples were processed routinely and bcl-2 was estimated by indirect three level imunohistochemic method.

Results:
We demonstrated the bcl-2 expression in all evaluated layers (epithelial surface, stroma, glands) of the mid-secretory endometrium in both cycles. No difference was found in bcl-2 expression between days 5 and 7 in the secretory phase of the natural cycle. In artificial cycles higher bcl-2 expression was found only in epithelial surface (p<0.05) between days 5 and 7. On day 7 higher bcl-2 expression was found in the artificial cycle in the endometrial epithelial surface (p<0.001) as well as in spongy layer (p<0.01) and compact layer (p<0.05) comparing to day 7 of the natural cycle.

Conclusion:
The bcl-2 expression in the mid-secretory endometrium is significantly higher in the cycle with estrogen-progesterone substitution comparing to the natural cycle. These changes were more significant in endometrial and glandular epithelium than in stromal cells.

Key words:
protein bcl-2, endometrium, oral estrogen-progesterone substitution


Autoři: I. Oborná 1;  P. Havelka 3;  V. Lichnovský 2;  J. Březinová 1;  H. Fingerová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav histologie a embryologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. V. Lichnovský, DrSc. 2;  Gyn. -por. oddělení Baťovy nemocnice, Zlín, přednosta prim. MUDr. F. Zábranský, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2005, 70, č. 1 s. 62-66
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Porovnat změny exprese bcl-2 jako regulačního mechanismu apoptózy v sekrečním endometriu v přirozeném cyklu a po orální estrogen-progesteronové substituci u stejné skupiny pacientek.

Typ studie:
Klinicko-laboratorní prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
LF UP a FN Olomouc – Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav histologie a embryologie, Gynekologicko-porodnické odd. Baťovy nemocnice Zlín.

Metodika:
Vzorky sekrečního endometria (n=56) byly získány od 14 žen 5. a 7. den po ovulaci v přirozených cyklech a ve stejném období v dalších cyklech po hormonální přípravě endometria orální substitucí estrogenem a progesteronem. Pacientky zařazené do studie měly více než roční anamnézu neplodnosti, pravidelný menstruační cyklus, věk nižší než 40 let, BMI v rozpětí 20–32 a bazální hladiny FSH mezi 5 až 9 IU/l. Biopsie endometria byly provedeny 5. a 7. den po ovulaci nebo po zahájení substituce progesteronem. Materiál byl zpracován rutinním způsobem a ke stanovení bcl-2 byla použita nepřímá třístupňová imunohistochemická metoda.

Výsledky:
Prokázali jsme výskyt proteinu bcl-2 ve všech sledovaných strukturách děložní sliznice u obou sledovaných cyklů. V přirozených cyklech nedošlo k výraznějším diferencím v expresi bcl-2 mezi 5. a 7. dnem sekreční fáze. V cyklech s hormonální substitucí byl pozorován signifikantní nárůst bcl-2 jen v povrchovém epitelu (p<0,05). Při porovnání obou typů cyklů byla vyšší exprese bcl-2 v 7. dnu substituce progesteronem oproti spontánnímu cyklu v povrchovém epitelu (p<0,001), v buňkách spongiózy (p<0,01) i kompakty (p<0,05).

Závěr:
Exprese proteinu bcl-2 v endometriu ve střední sekreční fázi cyklu je výrazně vyšší při podávání estrogen-progesteronové substituce než v cyklu přirozeném. Hormonální substitucí jsou výrazněji ovlivněny struktury epiteliální (povrchový epitel, žlázky v pars compacta i spongióza), méně stromální.

Klíčová slova:
protein bcl-2, endometrium, orální estrogen-progesteronová substituce


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2005 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se