Klinická kardiologie


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 187
Kategorie: Recenze

Jan Vojáček, Jiří Kettner, Jaroslav Dušek a kol.

Maxdorf Jessenius, 3. vydání

Kniha „Klinická kardiologie“, napsaná kolektivem 61 významných českých kardiologů a lékařů příbuzných oborů a koordinovaná profesorem Janem Vojáčkem, se dočkala již třetího, aktualizovaného vydání, což svědčí o její kvalitě. Od druhého vydání uplynulo 5 let, což v tak progresivním oboru, jakým je kardiologie, znamená nutnost výrazné aktualizace informací. Další motivací pro autory třetího vydání byla skutečnost, že publikace je již delší dobu beznadějně rozebraná.

CLC 2018/4 obr10
CLC 2018/4 obr10

Monografie je i v tomto vydání rozdělena do základních klinických oddílů pokrývajících prakticky celou kardiologii. Podává logicky uspořádaný přehled nejdůležitějších a zcela aktualizovaných znalostí z oblasti celé kardiologie a angiologie. Tento obor dnes představuje obrovský objem faktů – velkou předností knihy je, že se autorům podařilo vše velmi racionálně uspořádat do jednodílné publikace s velkým množstvím přehledných grafů, tabulek a obrázků.

Kniha je rozdělena do 11 kapitol o celkovém rozsahu 1192 stránek. V úvodu knihy prof. Vojáček stručně a výstižně popisuje klinický přístup k nemocnému a zamýšlí se nad problematikou medicíny založené na důkazech. Dále prof. Šteiner oprašuje naše znalosti z anatomie a histologie. Poté začíná vlastní problematika kardiologie a angiologie – kapitoly jsou napsány jasně, moderně, výstižně a jsou doplněny kvalitní obrazovou dokumentací. Nebudu zde jednotlivé kapitoly – od prevence aterosklerózy přes arytmologii a srdeční selhání až po angiologii – podrobněji rozebírat, ale chtěl bych vyzdvihnout poslední, 11. kapitolu nazvanou Speciální problémy v kardiologii, kde přední odborníci vnitřního lékařství rozebírají problematiku svých oborů v kontextu postižení srdce a vzájemného ovlivnění nekardiálního a kardiálního postižení. Jsou zde zahrnuta témata jako kardiopulmonální resuscitace, náhlá srdeční smrt, srdce a genetika, srdce a systémová onemocnění, srdce a endokrinní onemocnění, srdce a metabolická onemocnění, srdce a ledviny, srdce a plicní onemocnění, poranění srdce a velkých cév, srdce a nádorová onemocnění, kardiovaskulární systém a těhotenství, kardiovaskulární systém a fyzická zátěž, posouzení a péče o kardiologické nemocné v souvislosti s nekardiálními chirurgickými výkony, srdce a diabetes mellitus, lékové interakce, způsobilost k řízení motorových vozidel, posudková činnost v kardiologii, rehabilitace u srdečních onemocnění.

Co napsat závěrem? Monografie je moderně a didakticky pojatá a doufám, že bude patřit mezi základní publikace na stole kardiologů i internistů. A jen malé doporučení na závěr. Nedovedu si představit, že bych si tuto knihu vzal do příručního zavazadla na kongres a četl ji v letadle. Dnes, v době elektronických medií, chytrých telefonů a tabletů, by měla být k dispozici v elektronické formě, aby si ji mohli lékaři číst i mimo svou pracovnu. S tím se však nakladatelství Maxdorf jistě vypořádá, publikace si zaslouží, abychom ji měli stále při ruce a mohli z ní kdykoliv čerpat potřebné informace. A ještě jednou díky všem autorům za jejich úsilí.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

I. interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×