Personální identifikátory výzkumných a vědeckých pracovníků a jejich význam


Autoři: Hana Skálová
Působiště autorů: Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 213
Kategorie: Aktuality

Vláda České republiky schválila „Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020“ (dále jen „Koncepce“). Ta mezi jinými předpokládá zavedení mezinárodně používaných identifikátorů výzkumných a vědeckých pracovníků, kteří jsou evidováni v Informačním systému vědy, výzkumu a inovací. Cílem zavedení personálních identifikátorů je jednoznačná identifikace osob při podobných, stejných nebo chybně uvedených jménech tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním kontextu.

Mezinárodně používanými identifikátory jsou v současné době:

  • ORCID (Open Research and Contributor ID, orcid.com)
  • ResearcherID (databáze Web of Science)
  • Scopus ID (databáze Scopus).

Publikující autor, jehož publikační výstupy jsou evidovány v databázích Web of Science nebo Scopus, by si proto měl tyto identifikátory zřídit. ORCID je identifikátor zastřešující – ze dvou uvedených synchronizuje data do profilu ORCID. Identifikátory především jednoznačně charakterizují autora v celosvětovém kontextu, vylučují nepřesnosti v přepisu jmen nebo záměnu s autorem podobně či stejně znějícího (běžného) jména.

Personální identifikátor je dnes již rutinně vyžadován jako povinný údaj renomovanými nakladatelstvími (např. Elsevier) při předávání rukopisů. Jeho zřízení není složité, systém je návodný. Autor si personální identifikátory zaregistruje (ORCID, ResearcherID) nebo zkontroluje a deduplikuje (Scopus ID – Scopus při výskytu první publikace sám vytvoří autorovi identifikátor, u běžných jmen se však stává, že s další prací vytvoří duplicitu) a následně k nim přiřadí své práce indexované jak v citačních rejstřících, tak případně i z jiných databází (ORCID nabízí vedle synchronizace s ResearcherID a Scopus ID také stahování dat z Europe PubMed Central, CrossRef aj.). Takto vytvořené publikační portfolio je potřeba minimálně 1–2× ročně aktualizovat o údaje nových publikací, které databáze indexují. Frekvenci aktualizace svého profilu si autor nastaví dle vlastního uvážení.

Význam personálního identifikátoru nespočívá jen v jednoznačné identifikaci autora v širokém kontextu vědeckého publikování v celé vědecké komunitě. Jako přidanou hodnotu přináší i snadnou kontrolu evidovaných prací, správnost uvádění popisných (bibliografických) údajů a kvalitní a rychlou možnost stanovení citačních ohlasů a Hirschova indexu.

Adresa pro korespondenci:

PhDr. Hana Skálová

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 4

121 08  Praha 2

Tel.: 224 965 602

e-mail: hana.skalova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se