Přednáškové večery Spolku českých lékařů (září 2017)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 168
Kategorie:

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Hradcův večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

18.září 2017

Diagnostický a prognostický význam biomarkerů u uro-onkologických onemocnění

 • Hanuš T. Úvod
 • Čapoun O. Význam biomarkerů u karcinomu prostaty
 • Soukup V, Pešl M. Význam biomarkerů u karcinomu močového měchýře
 • Sobotka R. Význam biomarkerů u karcinomu ledviny

Slavnostní večer k 50. výročí založení Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol

25. září 2017

 • Hoch J. Chirurgická klinika v běhu času
 • Bavor P. Tyreoideální chirurgie – jak se změnila za 50 let?
 • Martínek L. Kontroverze chirurgické léčby karcinomu rekta
 • Kocián P. ERAS – akcelerovaná péče – komu a kdy?
 • Měšťáková S. Chirurgie a plastická chirurgie v léčbě karcinomu prsu
 • East B. Nanomateriály v chirurgii

Padovcův večer Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

2. října 2017

Prevence a léčba 2N ovaria – kam kráčíme

 • Velíšková M. Epidemiologie
 • Hruda M. Patogeneze nové teorie – co přináší pro kliniku v praxi
 • Drochýtek V. Hereditární ovariální nádory - management
 • Pichlík T. Komplexní onkologická léčba dnes a zítra

Hořejšího večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

9. října 2017

 • Francová I, Koucký M, Hrbáčková H, Malíčková K. Deficience lektinové dráhy aktivace komplementu v těhotenství
 • Malíková I. Ovlivnění hemostázy při užívání přímých inhibitorů koagulace (DOAC)
 • Kvasnička T, Zenahlíková T, Brzežková R. a kol. Význam monitorace nových antikoagulancií v klinické praxi
 • Pavlišová L. a kol. Význam molekulárně-cytogenetického vyšetření u mnohočetného myelomu
 • Kupidlovská L. Fulminantní sepse Capnocytophaga canimorsus
 • Vaníčková Z. Postavení dechových testů v diagnostice laktózové intolerance a bakteriálního přerůstání v tenkém střevě
 • Vachtenheim J, Vlčková K. Regulace exprese survivinu pomocí Hedgehog/GLI2 signální dráhy v nádorových buňkách

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

16. října 2017

Reoperace v chirurgii

 • Fanta J. Úvod
 • Horák P, Marvan J, Fanta J. Retorakotomie pro malignity plic a hrudní stěny
 • Antoš F, Marx J, Kopic J. Reoperace po HIPEC výkonech
 • Šlauf P, Bartoška P, Žižková T. Reoperace pro anorektální píštěle
 • Marx J, Drs A, Fulík J. Operace recidivujících kýl

Eiseltův večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

23. října 2017

Hematologie a hematoonkologie ve stáří

 • Trněný M. Úvod
 • Stopka T. Změny hematopoeze s věkem
 • Haber J. Incidence a příčiny anémie ve stáří
 • Jonášová A. Myelodysplastický syndrom a akutní leukémie jako nemoc starších nemocných
 • Špiška I. Mnohočetný myelom
 • Špaček M. Lymfomy a chronická lymfocytární leukemie
 • Pytlík R. Transplantace krvetvorných buněk u starších pacientů

Šiklův večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze

30. října 2017

Význam a využití speciálních metod v patologii

 • Dundr P. Speciální metody v patologii
 • Hůlková H. Význam elektronové mikroskopie
 • Jakša R. Význam imunohistochemických metod
 • Gregová M. Význam fluorescenční in situ hybridizace
 • Němejcová K, Tichá I. Význam molekulárního testování

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se