Životní jubileum profesorky Kyry Michalové


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 228
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem srpna oslaví životní jubileum prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., vůdčí osobnost nádorové cytogenetiky v České republice.


Vysokou školu zemědělskou v Brně absolvovala v roce 1964, poté pracovala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se věnovala kromě fyziologie i genetice savců. Lidskou cytogenetikou se začala zabývat při svém pobytu v USA v letech 1968–1969. Po návratu do Československa v roce 1970 nastoupila do Cytogenetické laboratoře 3. interní kliniky tehdejší Fakultní nemocnice II (dnes Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), která vznikla v roce 1964 z iniciativy profesora Josefa Charváta a jejím vedoucím byl MUDr. Radovan Chrz, CSc. (1928–2017). Už jako vedoucí tohoto pracoviště přechází Kyra Michalová v 90. letech s celou laboratoří do nynějšího Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, kde dosud pracuje jako vedoucí Centra nádorové cytogenetiky. Současně vede oddělení cytogenetiky Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a působí také jako vědecká pracovnice I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Hlavní specializací prof. Michalové je cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit a vybraných typů solidních nádorů. Stále se věnuje problematice genetických změn v nádorových buňkách pacientů s různými typy nádorových onemocnění. Vede vědecký tým, který studuje zejména problematiku nestability genomu nádorových buněk. Je autorkou či spoluautorkou mnoha publikací, kapitol v učebnicích, skriptech, monografiích a příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích. Jako hlavní řešitelka nebo spoluřešitelka se podílela na úspěšném řešení řady českých i mezinárodních výzkumných projektů a grantů. Působí nebo působila v oborových radách pro genetiku a molekulární genetiku 1., 2. a 3. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Je dlouholetou členkou Československé biologické společnosti při ČSAV. V roce 1988 byla zvolena předsedkyní cytogenetické sekce této společnosti a v této funkci úspěšně působí doposud. Několik let byla rovněž místopředsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a členkou výboru Evropské cytogenetické asociace (Board of Presidents of ECA). Je členkou řady českých i mezinárodních odborných společností (Evropské společnosti lékařské genetiky [ESHG], Evropské hematologické společnosti [EHA], Evropské cytogenetické společnosti [ECA], Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP a dalších).

Celý svůj profesní život zasvětila vědecké práci a výchově mladých vědeckých pracovníků. Její práce je vysoce oceňována nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Je nositelkou řady ocenění a čestných členství včetně titulu „Lady Pro“ (2005). V roce 2012 obdržela Babákovu medaili Československé biologické společnosti za zásluhy v organizaci lékařské cytogenetiky a onkocytogenetiky v ČR.

Za spolupracovníky i širokou odbornou obec jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho krásných let s dcerami, vnoučaty a na milované chaloupce v Radešíně.

Zuzana Zemanová


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se