Životní jubileum profesorky Kyry Michalové


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 228
Kategorie: Osobní zprávy

Koncem srpna oslaví životní jubileum prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., vůdčí osobnost nádorové cytogenetiky v České republice.


Vysokou školu zemědělskou v Brně absolvovala v roce 1964, poté pracovala ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde se věnovala kromě fyziologie i genetice savců. Lidskou cytogenetikou se začala zabývat při svém pobytu v USA v letech 1968–1969. Po návratu do Československa v roce 1970 nastoupila do Cytogenetické laboratoře 3. interní kliniky tehdejší Fakultní nemocnice II (dnes Všeobecná fakultní nemocnice v Praze), která vznikla v roce 1964 z iniciativy profesora Josefa Charváta a jejím vedoucím byl MUDr. Radovan Chrz, CSc. (1928–2017). Už jako vedoucí tohoto pracoviště přechází Kyra Michalová v 90. letech s celou laboratoří do nynějšího Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, kde dosud pracuje jako vedoucí Centra nádorové cytogenetiky. Současně vede oddělení cytogenetiky Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a působí také jako vědecká pracovnice I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Hlavní specializací prof. Michalové je cytogenetika a molekulární cytogenetika hematologických malignit a vybraných typů solidních nádorů. Stále se věnuje problematice genetických změn v nádorových buňkách pacientů s různými typy nádorových onemocnění. Vede vědecký tým, který studuje zejména problematiku nestability genomu nádorových buněk. Je autorkou či spoluautorkou mnoha publikací, kapitol v učebnicích, skriptech, monografiích a příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích. Jako hlavní řešitelka nebo spoluřešitelka se podílela na úspěšném řešení řady českých i mezinárodních výzkumných projektů a grantů. Působí nebo působila v oborových radách pro genetiku a molekulární genetiku 1., 2. a 3. LF UK a Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Je dlouholetou členkou Československé biologické společnosti při ČSAV. V roce 1988 byla zvolena předsedkyní cytogenetické sekce této společnosti a v této funkci úspěšně působí doposud. Několik let byla rovněž místopředsedkyní Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a členkou výboru Evropské cytogenetické asociace (Board of Presidents of ECA). Je členkou řady českých i mezinárodních odborných společností (Evropské společnosti lékařské genetiky [ESHG], Evropské hematologické společnosti [EHA], Evropské cytogenetické společnosti [ECA], Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, České hematologické společnosti ČLS JEP a dalších).

Celý svůj profesní život zasvětila vědecké práci a výchově mladých vědeckých pracovníků. Její práce je vysoce oceňována nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Je nositelkou řady ocenění a čestných členství včetně titulu „Lady Pro“ (2005). V roce 2012 obdržela Babákovu medaili Československé biologické společnosti za zásluhy v organizaci lékařské cytogenetiky a onkocytogenetiky v ČR.

Za spolupracovníky i širokou odbornou obec jí přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho krásných let s dcerami, vnoučaty a na milované chaloupce v Radešíně.

Zuzana Zemanová


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×