O psychologických souvislostech porodních bolestí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 392
Kategorie: Recenze

Raudenská J., Javůrková A. (eds.). The Psychological Context of Labour Pain. New York, Nova Science Publishers, 2016


Dvě české psycholožky spojily své úsilí, sestavily mezinárodní tým a výsledkem je publikace sice rozsahem útlá (94 číslovaných stran), ale obsahem pozoruhodná. Na zadní straně přebalu konstatuje prof. Giustino Varrassi, že v knize jsou významné (mimo jiných) dva aspekty. Jedním je vědeckost přístupu, tím druhým stálé odkazování na mimořádnou lidskost tématu. A čtenář zde musí dát za pravdu. Není to samozřejmě pouze pojednáním o něčem tak bezesporu niterném, jakým je bolest, ale jde o bolest ve spojení s přinášením nového života, tedy (jak říká název knihy) bolest spojená s rozením.

Struktura textu je dobře volená a napomáhá přehlednosti a srozumitelnosti. Už v předmluvě se čtenář ve stručnosti seznámí se vším, co může hledat a očekávat, takže si potom může vybírat jednotlivé kapitoly podle svého osobního a okamžitého zájmu. Každá kapitola je uvedena souhrnem napomáhajícím ve snadné orientaci.

V několika kapitolách autorky (ano, tým tvoří pouze ženy) procházejí sociokulturní kontext vnímání porodní bolesti, pokračují tématem psychologických aspektů porodních bolestí, vyrovnávání se s nimi, strachem z nich a obecně spojeným s porodem. Samostatnou kapitolou je i téma matkou vyžádaného porodu císařským řezem. Některé pasáže jsou ve svém vyznění obecnější a umožňují zamyslet se v širším kontextu. Tak je tomu například u komponent bolesti. Stručně, ale srozumitelně autorky procházejí komponenty emoční, behaviorální a kognitivní, včetně možných nástrojů a podob zachycování či měření.

Bolest je vždy komplexní, determinovaná zkušeností, očekáváním, osobním i sociálním prostředím. Autorky nabízejí výsledky řady mezinárodních studií zaměřujících se na rozdíly prožitku bolesti. Porovnávají se kulturní a národnostní rozdíly mezi rodičkami, vzdělání, věk, očekávání atd. Ze všech těchto empirických výzkumů spočívajících v co nejkonkrétnějších datech vyplývá cosi zásadního − že totiž ani tak nejde o potlačení bolesti spojené s příchodem nového života, že také nejde o bagatelizaci bolesti jako něčeho nepříjemného, nežádoucího, ale bohužel nevyhnutelného. Důležité je naopak dát všem takovým prožitkům, jejich projevům a s nimi spojeným kognicím (myšlenkám, fantaziím apod.) nějaký smysl. Takový smysl, jaký patří do lidského žití, pomáhá snášet bolest a dyskomfort a zamezuje tomu, aby nastoupilo utrpení.

Jako muž, který nepodstupuje zkoušku porodních bolestí, si snad mohu dovolit trochu filozofičtější nadhled a přání, aby příchod člověka na svět byl spojen s bolestí, která má smysl a je provázaná s nadějí a vznešeností.

Jiří Šípek


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se