Zemřel profesor František Kölbel


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 110
Kategorie: Osobní zprávy

27. března 2016 zemřel prof. MUDr. František Kölbel, DrSc., FACC, emeritní přednosta interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, dlouholetý předseda Spolku lékařů českých v Praze.


František Kölbel se narodil 13. července 1933 v Praze v úřednické rodině, jeho otec zemřel brzy, již v roce 1949. Po maturitě na gymnáziu byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium absolvoval s vyznamenáním v roce 1957. Po promoci nastoupil na umístěnku do nemocnice v Čáslavi, ale již po roce získal na základě konkurzního řízení místo sekundárního lékaře na 3. interní klinice prof. Josefa Charváta. Pracoval jako sekundární lékař, složil dvě atestace z vnitřního lékařství (1960, 1963) a v roce 1964 se stal odborným asistentem.

V roce 1965 obhájil práci „Metabolismus kyseliny močové a jeho odchylky“ a dosáhl titulu kandidáta věd. Poté získal zahraniční stipendium International Cardiology Foundation a v letech 1965–1967 pracoval jako research fellow ve výzkumné laboratoři prof. Mommaertse na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde se zabýval studiem proteosyntézy v srdečním svalu při pokusné srdeční hypertrofii. Po návratu na kliniku se otázkám mechanismu vzniku hypertrofie myokardu intenzivně věnoval spolu s prof. Vratislavem Schreiberem a výsledkem byl velmi prestižní a prioritní objev endogenního digoxin-like faktoru, který vzniká v organismu jako reakce na srdeční přetížení.

Na přelomu 60. a 70. let vznikla z iniciativy profesora Charváta velmi aktivní kardiologická skupina, která velmi rychle učinila ze 3. interní kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK jedno z nejprestižnějších kardiologických pracovišť v zemi. Rentgenolog Jan Vančura provedl na klinice historicky první koronarografii v celém tehdejším Československu a byla zřízena jedna z prvních koronárních jednotek. Klinika také získala jeden z prvních echokardiografických přístrojů a systémů pro holterovské ambulantní monitorování EKG, byla zde napsána první učebnice echokardiografie v češtině a mnoho dalšího. Z této skupiny později vzešlo několik přednostů pražských kardiologických pracovišť a předsedů České kardiologické společnosti. Vůdčí osobností kardiologie byl v té době právě František Kölbel, od roku 1979 Fellow of the American College of Cardiology. V roce 1986 byl jmenován docentem pro obor vnitřního lékařství, o tři roky později obhájil doktorskou disertační práci. Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 1992.

Kromě problematiky srdeční hypertrofie se výzkumně věnoval také kardiovaskulárnímu systému ve stáří a vrozeným srdečním vadám u dospělých. Byl úspěšným řešitelem několika grantů IGA MZ ČR, členem řady odborných společností včetně několika mezinárodních. Aktivně se podílel na osamostatnění novodobé České kardiologické společnosti, v jejímž výboru vykonával funkci místopředsedy a pokladníka. Profesor Kölbel byl velmi aktivní publikačně, je autorem nebo spoluautorem sedmi monografií a šesti titulů skript, publikoval více než 240 odborných článků v domácích a 40 odborných prací v zahraničních periodikách.

Organizoval řadu mezinárodních kardiologických sympozií: Adaptability of the Cardiac Muscle (Praha, 1974), Hormones and the Heart (Praha, 1983), Adult Congenital Heart Disease (Praha, 1998). Jako asistent generálního sekretáře se podílel na organizaci XVI. světového kongresu vnitřního lékařství (ISIM ) v roce 1982 v Praze – bylo to poprvé, co se tento kongres konal „na východě“, a byla to dlouho jedna z největších, ne-li vůbec největší lékařská odborná akce, jaká se zde uskutečnila.

V roce 1990 získal prof. Kölbel místo přednosty Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, tuto funkci vykonával do roku 1999. Po dobu deseti let (1998–2008) byl také předsedou Spolku lékařů českých v Praze.

František Kölbel byl nejen vynikající klinik a klinický výzkumník, ale také člověk velmi společenský, se smyslem pro povinnost i diplomatičnost, bylo-li jí zapotřebí. Byl skvělý tanečník při různých oslavách a úporný fotbalista při fotbalových utkáních na podzimních výjezdních zasedáních kliniky v Rožmitálu pod Třemšínem. Donedávna pravidelně navštěvoval různé akce na „své“ 3. interní klinice a nechyběl při tradiční vzpomínce u hrobu profesora Charváta na Štědrý den odpoledne.

Česká lékařská společnost ztrácí v profesoru Františku Kölbelovi člověka bytostně optimistického, celoživotně pracovitého a tvůrčího.

Čest jeho památce!

Štěpán Svačina, Jaromír Hradec


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.