Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (duben − červen 2016)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 112-113
Kategorie: Aktuality

Přednáškové večery SČL se konají vždy od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Hennerův večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

11. dubna 2016

Nervosvalová onemocnění

 • Martin Forgáč: Svalové dystrofie
 • Lucie Baránková: Amyotrofická laterální skleróza
 • Jiří Böhm: Strasti a slasti diagnostiky nervosvalových onemocnění (kazuistiky)
 • Tomáš Kalous: Axonální formy Guillainova-Barrého syndromu

Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze

18. dubna 2016:

 • Milan Kvapil: Vnitřní lékařství, základ klinické medicíny
 • Pavlína Piťhová: Ischemická choroba u pacientek s diabetes mellitus 1. typu
 • Miroslava Horáčková: Současné možnosti terapie kardiorenálního syndromu
 • Radan Keil: Urgentní endoskopie na Interní klinice 2. LF UK a FNM: 20 let zkušeností
 • Jiří Charvát, Ondřej Hloch: Přínos jednotky intenzivní metabolické péče pro terapii polymorbidních mezioborových pacientů v kritickém stavu

Traplův večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí

25. dubna 2016

Endometrióza

 • Jaroslav Feyereisl: Úvodní slovo
 • Jan Drahoňovský: Chirurgická léčba hluboké endometriózy v ÚPMD, interdisciplinární přístup
 • Jiří Hanáček: Management ovariální endometriózy
 • Jitka Řezáčová: Endometrióza ve vztahu k poruchám plodnosti
 • Mária Simonidesová: Současné postavení hormonální léčby v léčení endometriózy
 • Lubomír Hašlík: Diagnostika endometriózy – zobrazovací metody

Popelkův večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol v Praze

2. května 2016

Nejčastější patologie v oblasti kolenního kloubu u dětí a dospělých a jejich řešení

 • Tomáš Trč: Úvodní slovo
 • David Stehlík: Patologická anatomie kolenního kloubu
 • Tomáš Trč: Poranění menisků
 • Martin Hanus: Poranění vazů
 • Vojtěch Havlas: Onemocnění a poranění chrupavky
 • Tomáš Trč: Patologie v oblasti náhrady kolenního kloubu

Purkyňův večer Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK v Praze

9. května 2016

Počítačové a experimentální modely v patologické fyziologii

 • Jiří Kofránek: Biokybernetika v patofyziologii
 • Marek Mateják: Integrativní (pato)fyziologie
 • Jiří Kofránek: Schola ludus pro 21. století – výukové simulační hry s modely patofyziologických procesů
 • Petr Maršálek: Kódování zvuku v hlemýždi
 • Luděk Šefc: Nové multimodální preklinické zobrazovací centrum na 1. LF UK

Polákův večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

16. května 2016

Sesterská péče – pilíř komplexní léčby pacientů na chirurgii

 • Robert Gürlich: Úvodní slovo
 • František Vyhnánek: Sesterská péče ve FNKV od prof. Poláka k současnosti
 • Milena Bendlová: Současné postavení sester na Chirurgické klinice FNKV
 • Martina Rumlová: Operační sál – místo naděje na uzdravení
 • Ivana Šturmová, Pavlína Viesnerová: Práce sestry na JIP
 • Alena Boudníková, Ivana Pitelková: Sestra v péči o pacienty se stomií
 • Ivana Kohutová: Chirurgická ambulance, místo první linie
 • Jakub Štefka: Sesterská péče – pilíř komplexní léčby pacientů na chirurgii

Prusíkův večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

23. května 2016

 • Jaroslav Macášek, Tomáš Vařeka, Štěpánka Coubalová, Miroslav Zeman: Současná diagnóza revmatoidní artritidy a latentní TBC infekce – úloha internisty
 • Gabriela Grusová, Marie Valinová, Eva Vařejková, Karel Hrubant: Koincidence jaterní cirhózy a kolorektálního karcinomu – nutnost individuálního posouzení perioperačního rizika
 • Marie Valinová, Gabriela Grusová, Eva Vařejková, Karel Hrubant: Stevensův-Johnsonův syndrom – problematika z pohledu internisty
 • Eva Meisnerová, Aleš Novotný. Tomáš Krechler, David Hoskovec: Inoperabilní tumor?
 • Štěpánka Coubalová, Magdaléna Dušejovská, Tomáš Vařeka, Jaroslav Macášek, Karel Hrubant: Shyeův-Dragerův syndrom

Kabrhelův večer Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

30. května 2016

Rizikové faktory zdraví netradičně

 • Milan Tuček: Úvodní slovo
 • Milan Tuček: Noční práce a rakovina
 • Eva Kudlová: Význam různých druhů sacharidů ve stravě pro zdraví člověka
 • Milena Bušová: Toxické endogenní produkty v potravinách a jak jim čelit?
 • Eva Králíková: Rizikový faktor tabák
 • Anna Schlenker: Zdravotní rizika expozice vibracím v pracovním prostředí
 • Vladimír Bencko: Odmítání očkování jako vážný problém veřejného zdravotnictví

18. přednáškový večer Spolku slovenských lekárov v Bratislavě

6. června 2016

 • Peter Celec: Úvodné slovo
 • Ľubomíra Rothová: Diagnostické využitie slín
 • Julius Hodosy: Testosterón a mozgové funkcie – význam pre autizmus?
 • Barbora Vlková: Úloha fetálnej DNA v patogenéze preeklampsie
 • Peter Celec: Metabolické účinky kolových nápojov

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se