Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (duben − červen 2016)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 112-113
Kategorie: Aktuality

Přednáškové večery SČL se konají vždy od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Hennerův večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

11. dubna 2016

Nervosvalová onemocnění

 • Martin Forgáč: Svalové dystrofie
 • Lucie Baránková: Amyotrofická laterální skleróza
 • Jiří Böhm: Strasti a slasti diagnostiky nervosvalových onemocnění (kazuistiky)
 • Tomáš Kalous: Axonální formy Guillainova-Barrého syndromu

Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze

18. dubna 2016:

 • Milan Kvapil: Vnitřní lékařství, základ klinické medicíny
 • Pavlína Piťhová: Ischemická choroba u pacientek s diabetes mellitus 1. typu
 • Miroslava Horáčková: Současné možnosti terapie kardiorenálního syndromu
 • Radan Keil: Urgentní endoskopie na Interní klinice 2. LF UK a FNM: 20 let zkušeností
 • Jiří Charvát, Ondřej Hloch: Přínos jednotky intenzivní metabolické péče pro terapii polymorbidních mezioborových pacientů v kritickém stavu

Traplův večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí

25. dubna 2016

Endometrióza

 • Jaroslav Feyereisl: Úvodní slovo
 • Jan Drahoňovský: Chirurgická léčba hluboké endometriózy v ÚPMD, interdisciplinární přístup
 • Jiří Hanáček: Management ovariální endometriózy
 • Jitka Řezáčová: Endometrióza ve vztahu k poruchám plodnosti
 • Mária Simonidesová: Současné postavení hormonální léčby v léčení endometriózy
 • Lubomír Hašlík: Diagnostika endometriózy – zobrazovací metody

Popelkův večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol v Praze

2. května 2016

Nejčastější patologie v oblasti kolenního kloubu u dětí a dospělých a jejich řešení

 • Tomáš Trč: Úvodní slovo
 • David Stehlík: Patologická anatomie kolenního kloubu
 • Tomáš Trč: Poranění menisků
 • Martin Hanus: Poranění vazů
 • Vojtěch Havlas: Onemocnění a poranění chrupavky
 • Tomáš Trč: Patologie v oblasti náhrady kolenního kloubu

Purkyňův večer Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK v Praze

9. května 2016

Počítačové a experimentální modely v patologické fyziologii

 • Jiří Kofránek: Biokybernetika v patofyziologii
 • Marek Mateják: Integrativní (pato)fyziologie
 • Jiří Kofránek: Schola ludus pro 21. století – výukové simulační hry s modely patofyziologických procesů
 • Petr Maršálek: Kódování zvuku v hlemýždi
 • Luděk Šefc: Nové multimodální preklinické zobrazovací centrum na 1. LF UK

Polákův večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze

16. května 2016

Sesterská péče – pilíř komplexní léčby pacientů na chirurgii

 • Robert Gürlich: Úvodní slovo
 • František Vyhnánek: Sesterská péče ve FNKV od prof. Poláka k současnosti
 • Milena Bendlová: Současné postavení sester na Chirurgické klinice FNKV
 • Martina Rumlová: Operační sál – místo naděje na uzdravení
 • Ivana Šturmová, Pavlína Viesnerová: Práce sestry na JIP
 • Alena Boudníková, Ivana Pitelková: Sestra v péči o pacienty se stomií
 • Ivana Kohutová: Chirurgická ambulance, místo první linie
 • Jakub Štefka: Sesterská péče – pilíř komplexní léčby pacientů na chirurgii

Prusíkův večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

23. května 2016

 • Jaroslav Macášek, Tomáš Vařeka, Štěpánka Coubalová, Miroslav Zeman: Současná diagnóza revmatoidní artritidy a latentní TBC infekce – úloha internisty
 • Gabriela Grusová, Marie Valinová, Eva Vařejková, Karel Hrubant: Koincidence jaterní cirhózy a kolorektálního karcinomu – nutnost individuálního posouzení perioperačního rizika
 • Marie Valinová, Gabriela Grusová, Eva Vařejková, Karel Hrubant: Stevensův-Johnsonův syndrom – problematika z pohledu internisty
 • Eva Meisnerová, Aleš Novotný. Tomáš Krechler, David Hoskovec: Inoperabilní tumor?
 • Štěpánka Coubalová, Magdaléna Dušejovská, Tomáš Vařeka, Jaroslav Macášek, Karel Hrubant: Shyeův-Dragerův syndrom

Kabrhelův večer Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

30. května 2016

Rizikové faktory zdraví netradičně

 • Milan Tuček: Úvodní slovo
 • Milan Tuček: Noční práce a rakovina
 • Eva Kudlová: Význam různých druhů sacharidů ve stravě pro zdraví člověka
 • Milena Bušová: Toxické endogenní produkty v potravinách a jak jim čelit?
 • Eva Králíková: Rizikový faktor tabák
 • Anna Schlenker: Zdravotní rizika expozice vibracím v pracovním prostředí
 • Vladimír Bencko: Odmítání očkování jako vážný problém veřejného zdravotnictví

18. přednáškový večer Spolku slovenských lekárov v Bratislavě

6. června 2016

 • Peter Celec: Úvodné slovo
 • Ľubomíra Rothová: Diagnostické využitie slín
 • Julius Hodosy: Testosterón a mozgové funkcie – význam pre autizmus?
 • Barbora Vlková: Úloha fetálnej DNA v patogenéze preeklampsie
 • Peter Celec: Metabolické účinky kolových nápojov

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se