85th anniversary of professor Eugen Strouhal


Autoři: doc. MUDr. CSc. Přemysl Klír
Působiště autorů: IPVZ: Ruská 85, Praha 10
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 109
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., oslavil dne 24. ledna 2016 v plné aktivitě své 85. narozeniny. Je význačnou osobností jak v lékařských kruzích, tak i mezi odborníky v oblasti archeologie, antropologie a paleopatologie, zvláště v souvislosti s vědeckým zkoumáním a poznatky z četných expedic do Egypta.


Po 3 letech působení v Biologickém ústavu LF UK v Plzni vyhrál konkurz na místo v Československém egyptologickém ústavu, kde mimo své tři odbornosti působil i jako expediční lékař. Kromě účasti na výzkumu Ptahšepsesovy pyramidy v Abusíru u Káhiry se účastnil tří archeologicko-epigrafických expedic do Núbie v rámci Mezinárodní akce na záchranu núbijských památek UNESCO (1961, 1964, 1965). V letech 1965 a 1967 inicioval a organizoval antropologicko-lékařské expedice za Núbijci, z nichž vyšla jeho monografie „Antropology of the Egyptian Nubian Men“ (Anthropologie 2007; 45/2−3). V letech 1969−1970, 1985 a 1989 se v rámci núbijské záchranné akce UNESCO podílel na zpracování rozsáhlých antropologických souborů z rakouských vykopávek v Sajále.

Po vpádu cizích vojsk v roce 1968 odmítl členství v „obrozené straně“ a uchýlil se do Náprstkova muzea, kde zpracoval sbírku egyptských starožitností, významně obohacenou o předměty z československých výzkumů. V roce 1973 se stal v americkém Detroitu jediným evropským zakladatelem paleopatologické asociace a tento nový obor spolu s prof. Vyhnánkem a doc. Stloukalem zavedl též u nás. Po sametové revoluci byl povolán zpět na Univerzitu Karlovu do Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty UK, kde přednášel nejen pro posluchače lékařství, ale též pro antropology z Přírodovědecké fakulty UK a pro egyptology.

Za archeologickou publikaci o núbijském pohřebišti Vádí Kitna mu Varšavská univerzita v roce 1991 udělila vědecký titul „doktor habilitowany“. O rok později se habilitoval antropologickou prací o diachronním vývoji populace egyptské Núbie; v roce 1995 byl jmenován profesorem dějin lékařství a lékařské deontologie. Od roku 1993 přednáší v cyklech „Univerzity 3. věku“ 1. LF UK v Praze. Byl pozván též k přednáškám z fyzické i kulturní antropologie na Západočeskou univerzitu v Plzni, kam dojížděl do roku 2002.

Aktivně působil v redakčních radách několika vědeckých časopisů. Vlastní bibliografie prof. Strouhala zahrnuje 1125 vědeckých i populárně vědeckých článků, dále vědecké monografie, cestopisy, stovky referátů z vědeckého života a recenzí. Největšího úspěchu dosáhla kniha „Život starých Egypťanů“ (první české vydání v roce 1989). Do roku 2007 vyšla v 19 vydáních v 9 jazycích ve 12 státech (např. i v USA a Japonsku). Získala cenu J. Rothbauma jako nejlepší kniha roku 1992 nakladatelství Oklahomské univerzity v Normanu v USA.

Významné jsou i publikace „Základy paleopatologie“ (Horáčková L., Strouhal E.,Vargová L., 2004) a „Trpěli i dávní lidé nádory? Histologie a paleopatologie nádorů, zvláště zhoubných“ (Strouhal E., Němečková A., 2008). Se spoluautory Břetislavem Vachalou a Hanou Vymazalovou vydal 1. díl trilogie „Lékařství starých Egypťanů“ (2010), 2. díl je v tisku a 3. díl v přípravě. Anglický překlad 1. dílu vydalo v roce 2014 nakladatelství Americké univerzity v Káhiře.

Prof. Eugen Strouhal byl jmenován čestným členem 6 zahraničních a 4 domácích vědeckých společností a za svou činnost byl oceněn 8 pamětními medailemi. U příležitosti 85. narozenin mu předsednictvo České lékařské společnosti JEP udělilo zlatou medaili Jana Evangelisty Purkyně za celoživotní dílo.

Přejeme našemu jubilantovi do mnoha příštích let pevné zdraví a stálý životní elán, potěšení v rodině a radost z dalších publikací a vědeckých úspěchů.

Ad multos annos!

Přemysl Klír

Za poskytnutí fotografie prof. Strouhala redakce děkuje Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se