Odešel lékař, vědec a muzikant, profesor Jiří Tichý


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Karel Šonka ;  prof. MUDr. DrSc. Evžen Růžička
Působiště autorů: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze: Kateřinská 30, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 111
Kategorie: Osobní zprávy

Přední neurolog prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc., zemřel po delším stonání 26. února 2016. Byl nejen skvělým klinikem a úspěšným vědeckým pracovníkem, ale veřejnosti je znám také jako zakladatel a umělecký vedoucí dixielandu 1. LF UK s téměř padesátiletou historií pravidelného vystupování v klubech, na slavnostech a na plesech lékařské fakulty. 


Jiří Tichý se narodil se 6. dubna 1929 v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství UK promoval v roce 1953. Již jako medik provedl se svojí budoucí manželkou rozsáhlou studii pitevního materiálu zaměřenou na výskyt aterosklerózy a malignit. Po několikaleté praxi v Ústí nad Labem, Karlových Varech a Terezíně získal v roce 1957 místo sekundáře Neurologické kliniky a později vědeckého pracovníka v Laboratoři pro patofyziologii nervové soustavy u akademika Kamila Hennera.

Výzkumně se věnoval studiu lipidů v mozkomíšním moku a jejich srovnávání s lipidy séra. Je autorem originálních metod extrakce likvorových lipidů, chromatografie polárních a neutrálních lipidů na tenkých vrstvách s kvantitativní denzitometrií, publikoval práce o složení mastných kyselin v jednotlivých třídách lipidů pomocí plynové chromatografie a zejména jeho způsob chromatografického dělení esterů cholesterolu podle stupně nenasycenosti mastných kyselin ve srovnání s plynovou chromatografií byl mezinárodně velmi uznáván.

Cenné zkušenosti získal pobytem u prof. Svennerholma v Göteborgu. V roce 1965 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Cholesterol v mozkomíšním moku" a v roce 1969 doktorskou disertační práci „Cholesterol v CNS". Habilitace Jiřího Tichého se (přes opakované návrhy prof. Vymazala) uskutečnila až v roce 1988 a v roce 1990 byl jmenován profesorem neurologie.

V roce 1990 se prof. Tichý stal přednostou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a ve stejném roce byl zvolen i děkanem 1. LF UK. Období, kdy vedl kliniku i fakultu, bylo plné organizačních a sociálních změn. Umožnil jak velký rozvoj oboru neurologie, jehož praktické důsledky přišly až o pár let později, tak i rychlý přerod 1. lékařské fakulty UK v moderní vzdělávací a výzkumnou instituci. Byl prvním předsedou oborové rady pro postgraduální studium v oboru Neurovědy a prošel řadou funkcí ve vědeckých radách (MZ, UK, ČSAV, IPVZ, 1. LF UK).

Vědecko-výzkumná a publikační činnost prof. Tichého obsahuje více než 200 původních, přehledových a sborníkových článků, 2 monografie (z toho 1 v zahraničí), 4 kapitoly v kolektivních monografiích a 2 učebnice. Hlavní tematikou jeho prací byla neurochemie a likvorologie, klinická neurologie a v posledních letech i otázky spojené s lateralitou a hemisferální dominancí.

S profesorem Jiřím Tichým ztrácíme nejen významnou osobnost české neurologie a Univerzity Karlovy, ale také renesančního člověka, který svými činnostmi obohatil mnoho lidí ve svém okolí. Mimo jiné byl odchovancem Sokola a skoro celý život aktivním sportovcem.

Čest jeho památce! 

Karel Šonka, Evžen Růžička


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se