Plánované akce odborných složek ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 498-499
Kategorie: Zprávy

ŘÍJEN

19. až 20. 10. 2012
21. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

Místo: Poděbrady

Pořadatel: Sekce gynekologické endoskopie České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

19. až 20. 10. 2012
VI. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí

Místo: Luhačovice

Pořadatel: Společnost nemocí z povolání ČLS JEP

20. 10. 2012
Vyšetřovací metody v pediatrii

Místo: Ostrava

Pořadatel: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP – region Severní Morava

22. 10. 2012
Eiseltův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

23. 10. 2012
Osteoporóza – její diagnostika a léčba ve vybraných specializačních oborech

Místo: Hradec Králové

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

23. až 26. 10. 2012
Kurz psychoterapie sexuálních dysfunkcí

Místo: Kroměříž

Pořadatel: Sexuologická společnost ČLS JEP

24. až 27. 10. 2012
19. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Místo: Brno

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP

25. 10. 2012
BONE ACADEMY 2012

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

25. 10. 2012
Hepatocelulární karcinom 2012
Epidemiologie, skríning, diagnostika a terapie

Místo: Praha

Pořadatel: Pracovní skupina pro hepatocelulární karcinom České hepatologické společnosti ČLS JEP

25. až 26. 10. 2012
11. anesteziologické dny na Homolce

Místo: Praha, Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: ARO Nemocnice Na Homolce, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM)

26. až 28. 10. 2012
18. luhačovické pediatrické dny

Místo: Luhačovice

Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP, LF MU Brno, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Lázně Luhačovice

29. 10. 2012
Kostečkův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

30. 10. až 2. 11. 2012
25. kurz endoskopické endonazální chirurgie

Místo: Praha

Pořadatel: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra otorinolaryngologie IPVZ, rinologická sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

31. 10. až 1. 11. 2012
58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

Místo: Ostrava

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

LISTOPAD

1. 11. 2012
7. brněnský hematologický den

Místo: Brno, hotel Voroněž

Pořadatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, oddělení klinické hematologie FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

1. až 2. 11. 2012
12. česko-polsko-slovenský kongres miniinvazivní chirurgie
9. ostravské dny miniinvazivní chirurgie

Místo: Ostrava, hotel Imperial

Pořadatel: Chirurgická klinika FN Ostrava, sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

1. až 3. 11. 2012
Obezitologie a bariatrie 2012

Místo: Praha

Pořadatel: Česká obezitologická společnost ČLS JEP, traumaticko-ortopedická sekce a interní sekce ČAS

2. 11. 2012
5. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo: Brno

Pořadatel: Pracovní skupina pro akné sekce korektivní dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

2. až 3. 11. 2012
14. hradecké pediatrické dny

Místo: Hradec Králové

Pořadatel: Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, ČAS v Hradci Králové, Somatopedická společnost, o.s.

2. až 3. 11. 2012
18. beskydský ORL den

Místo: Ostravice

Pořadatel: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, ORL klinika FN Ostrava

2. až 3. 11. 2012
II. fórum alergenové imunoterapie

Místo: Štiřín

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

2. až 4. 11. 2012
Konference nemocničních gynekologů a porodníků

Místo: Přerov, hotel Jana

Pořadatel: Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

5. 11. 2012
Vondráčkův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých v Praze

6. 11. 2012
Parazitologická vyšetření

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

7. až 9. 11. 2012
7. konference Společnosti revizního lékařství ČLS JEP
12. společná česko-slovenská konference revizního lékařství

Místo: Lázně Hodonín

Pořadatel: Společnost revizního lékařství ČLS JEP, Spoločnosť revízneho lekárstva SLS, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Psychiatrická spoločnosť SLS

7. až 9. 11. 2012
28. neonatologické dny

Místo: Ostrava-Poruba

Pořadatel: Oddělení neonatologie FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká neonatologická společnost ČLS JEP

7. až 10. 11. 2012
26. slovenský a český neurologický zjazd
59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie

Místo: Martin

Pořadatel: Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Neurologická klinika JLF UK a UN Martin, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava

8. 11. 2012
IX. Psychiatrické symposium

Místo: Liberec, vědecká knihovna KNL

Pořadatel: Spolek lékařů ČLS JEP v Liberci

8. až 9. 11. 2012
20. pneumoonkologické dny

Místo: Darová

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

8. až 9. 11. 2012
15. liberecké osteologické dny

Místo: Liberec

Pořadatel: IKEM Praha

9. 11. 2012
14. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost dětské neurologie ČLS JEP

9. až 10. 11. 2012
7. konference alergologů a pneumologů léčících dospělé pacienty

Místo: Tábor

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (ČSAKI), Česká iniciativa pro astma (ČIPA)

12. až 16. 11. 2012
Postgraduální školení v obezitologii

Místo: Endokrinologický ústav Praha

Pořadatel: Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologického ústavu Praha

13. až 14. 11. 2012
11. česko-slovenská konference reprodukční medicíny
22. sympozium asistované reprodukce 2012

Místo: Brno

Pořadatel: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

15. 11. 2012
Osteoporóza – její diagnostika a léčba ve vybraných specializačních oborech

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

15. až 16. 11. 2012
Podzimní konference nukleární medicíny

Místo: Olomouc

Pořadatel: Klinika nukleární medicíny FN Olomouc a Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, ČAS, Společnost radiologických asistentů České republiky

23. 11. 2012
Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí – Syndrom diabetické nohy

Místo: Praha 1, Autoklub

Pořadatel: Podiatrická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP a Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

24. 11. 2012
Nová zdravotnická legislativa v praxi – kazuistiky v akupunktuře a přidružených technikách

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

28. až 30. 11. 2012
Psychologie v paliativní medicíně

Místo: Rajhrad, Edukační centrum Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

LEDEN

16. až 18. 1. 2013
Komunikace v paliativní medicíně

Místo: Rajhrad, Edukační centrum Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více