Plánované akce odborných složek ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 498-499
Kategorie: Zprávy

ŘÍJEN

19. až 20. 10. 2012
21. konference sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP

Místo: Poděbrady

Pořadatel: Sekce gynekologické endoskopie České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

19. až 20. 10. 2012
VI. ročník Kongresu nemocí z povolání s mezinárodní účastí

Místo: Luhačovice

Pořadatel: Společnost nemocí z povolání ČLS JEP

20. 10. 2012
Vyšetřovací metody v pediatrii

Místo: Ostrava

Pořadatel: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP – region Severní Morava

22. 10. 2012
Eiseltův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

23. 10. 2012
Osteoporóza – její diagnostika a léčba ve vybraných specializačních oborech

Místo: Hradec Králové

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

23. až 26. 10. 2012
Kurz psychoterapie sexuálních dysfunkcí

Místo: Kroměříž

Pořadatel: Sexuologická společnost ČLS JEP

24. až 27. 10. 2012
19. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Místo: Brno

Pořadatel: Česká internistická společnost ČLS JEP

25. 10. 2012
BONE ACADEMY 2012

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

25. 10. 2012
Hepatocelulární karcinom 2012
Epidemiologie, skríning, diagnostika a terapie

Místo: Praha

Pořadatel: Pracovní skupina pro hepatocelulární karcinom České hepatologické společnosti ČLS JEP

25. až 26. 10. 2012
11. anesteziologické dny na Homolce

Místo: Praha, Nemocnice Na Homolce

Pořadatel: ARO Nemocnice Na Homolce, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM)

26. až 28. 10. 2012
18. luhačovické pediatrické dny

Místo: Luhačovice

Pořadatel: Česká pediatrická společnost ČLS JEP, LF MU Brno, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Lázně Luhačovice

29. 10. 2012
Kostečkův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých ČLS JEP v Praze

30. 10. až 2. 11. 2012
25. kurz endoskopické endonazální chirurgie

Místo: Praha

Pořadatel: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, katedra otorinolaryngologie IPVZ, rinologická sekce České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

31. 10. až 1. 11. 2012
58. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

Místo: Ostrava

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP

LISTOPAD

1. 11. 2012
7. brněnský hematologický den

Místo: Brno, hotel Voroněž

Pořadatel: Česká hematologická společnost ČLS JEP, oddělení klinické hematologie FN Brno, Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

1. až 2. 11. 2012
12. česko-polsko-slovenský kongres miniinvazivní chirurgie
9. ostravské dny miniinvazivní chirurgie

Místo: Ostrava, hotel Imperial

Pořadatel: Chirurgická klinika FN Ostrava, sekce miniinvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

1. až 3. 11. 2012
Obezitologie a bariatrie 2012

Místo: Praha

Pořadatel: Česká obezitologická společnost ČLS JEP, traumaticko-ortopedická sekce a interní sekce ČAS

2. 11. 2012
5. konference Akné a obličejové dermatózy

Místo: Brno

Pořadatel: Pracovní skupina pro akné sekce korektivní dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP

2. až 3. 11. 2012
14. hradecké pediatrické dny

Místo: Hradec Králové

Pořadatel: Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové, Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, ČAS v Hradci Králové, Somatopedická společnost, o.s.

2. až 3. 11. 2012
18. beskydský ORL den

Místo: Ostravice

Pořadatel: Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, ORL klinika FN Ostrava

2. až 3. 11. 2012
II. fórum alergenové imunoterapie

Místo: Štiřín

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

2. až 4. 11. 2012
Konference nemocničních gynekologů a porodníků

Místo: Přerov, hotel Jana

Pořadatel: Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

5. 11. 2012
Vondráčkův večer

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Spolek lékařů českých v Praze

6. 11. 2012
Parazitologická vyšetření

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

7. až 9. 11. 2012
7. konference Společnosti revizního lékařství ČLS JEP
12. společná česko-slovenská konference revizního lékařství

Místo: Lázně Hodonín

Pořadatel: Společnost revizního lékařství ČLS JEP, Spoločnosť revízneho lekárstva SLS, Psychiatrická společnost ČLS JEP, Psychiatrická spoločnosť SLS

7. až 9. 11. 2012
28. neonatologické dny

Místo: Ostrava-Poruba

Pořadatel: Oddělení neonatologie FN Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Česká neonatologická společnost ČLS JEP

7. až 10. 11. 2012
26. slovenský a český neurologický zjazd
59. slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie

Místo: Martin

Pořadatel: Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu SLS, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Neurologická klinika JLF UK a UN Martin, Neurologická klinika SZU a UN Bratislava

8. 11. 2012
IX. Psychiatrické symposium

Místo: Liberec, vědecká knihovna KNL

Pořadatel: Spolek lékařů ČLS JEP v Liberci

8. až 9. 11. 2012
20. pneumoonkologické dny

Místo: Darová

Pořadatel: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

8. až 9. 11. 2012
15. liberecké osteologické dny

Místo: Liberec

Pořadatel: IKEM Praha

9. 11. 2012
14. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost dětské neurologie ČLS JEP

9. až 10. 11. 2012
7. konference alergologů a pneumologů léčících dospělé pacienty

Místo: Tábor

Pořadatel: Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP (ČSAKI), Česká iniciativa pro astma (ČIPA)

12. až 16. 11. 2012
Postgraduální školení v obezitologii

Místo: Endokrinologický ústav Praha

Pořadatel: Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologického ústavu Praha

13. až 14. 11. 2012
11. česko-slovenská konference reprodukční medicíny
22. sympozium asistované reprodukce 2012

Místo: Brno

Pořadatel: Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

15. 11. 2012
Osteoporóza – její diagnostika a léčba ve vybraných specializačních oborech

Místo: Brno

Pořadatel: Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP

15. až 16. 11. 2012
Podzimní konference nukleární medicíny

Místo: Olomouc

Pořadatel: Klinika nukleární medicíny FN Olomouc a Fakulta zdravotnických věd UP Olomouc, Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP, ČAS, Společnost radiologických asistentů České republiky

23. 11. 2012
Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí – Syndrom diabetické nohy

Místo: Praha 1, Autoklub

Pořadatel: Podiatrická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP a Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

24. 11. 2012
Nová zdravotnická legislativa v praxi – kazuistiky v akupunktuře a přidružených technikách

Místo: Praha, Lékařský dům

Pořadatel: Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

28. až 30. 11. 2012
Psychologie v paliativní medicíně

Místo: Rajhrad, Edukační centrum Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

LEDEN

16. až 18. 1. 2013
Komunikace v paliativní medicíně

Místo: Rajhrad, Edukační centrum Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

Pořadatel: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se