Novinky v otorinolaryngologii
Humpolec, 30. až 31. března 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 500
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 30. až 31. března 2012 uspořádalo ambulantní Sdružení otorinolaryngologů a foniatrů (SAOF) 28. kongres v Humpolci. Setkání ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů se koná již od roku 1997 2krát ročně, vždy na jaře a na podzim.

První část kongresu byla jako každoročně věnována ekonomickým a organizačním problémům ambulantních specialistů- otorinolaryngologů. Široce byl diskutován nový Zákon o zdravotních službách, který přináší lékařům řadu nejasných ustanovení a nezodpovězených otázek. Dalším bodem programu bylo seznámení lékařů s programem tzv. kultivace sazebníku. Následovala přednáška připravená ve spolupráci s  Českou lékařskou komorou – oblastní pobočkou Pelhřimov, kterou na téma „Celoživotní vzdělávání lékařů podle novelizace stavovského předpisu ČLK“ přednesl MUDr. Poul H. S. ORL lékaře zajímají novinky související s vyšetřováním osob pracujících v riziku hluku. Přednášku „Změna legislativy v preventivních prohlídkách zaměstnanců v riziku hluku„ přednesl MUDr. Tomáš Moravec. Na závěr pátečního programu vystoupil Mgr. J. Kučera, MBA, který vysvětlil problematiku převodu ambulantních soukromých praxí z formy OSVČ na formu sdružení s ručením omezeným. Zároveň nabídl lékařům právní pomoc ve formálních záležitostech převodu praxí.

Sobotní program byl věnován novinkám v otorinolaryngologii. Tématem byly klinické příznaky, diagnostika a terapie extraezofageálních projevů refluxní choroby jícnu. Přednáškovou část začala MUDr. Jitka Vydrová, vedoucí lékařka Hlasového a sluchového centra Praha. V přednášce představila princip vyšetření 24hodinové jícnové impedance – pH jako exaktní diagnostické metody pro vyšetření průniku kyselého či slabě kyselého refluxátu na sliznice hrtanu a dýchacích cest. Byly probrány klinické projevy refluxní choroby jícnu v ORL oblasti, vliv patologického pH na sliznice hltanu a dýchacích cest a specifické problémy poruch hlasu a jejich souvislost s extraezofageální refluxní chorobou.

V následující přednášce MUDr. Petr Brandtl, lékař ambulantního centra gastroenterologických chorob v Praze 4, seznámil účastníky kongresu s pohledem gastroenterologa na problematiku refluxní choroby jícnu. Cílem přednášky bylo seznámit otorinolaryngology s  diagnostickými a terapeutickými postupy v gastroenterologii a stanovit společné okruhy problémů, vyšetřovacích technik a terapie a principy spolupráce mezi gastroenterology a otorinolaryngology. Přednáška byla široce obrazově dokumentovaná.

Třetí sobotní přednáška MUDr. Lenky Penningerové z Gymuno centra v Praze 4 se týkala moderního pohledu na astma bronchiale, vlivu extraezofageální refluxní choroby na astma bronchiale a spolupráce mezi pneumology, alergology a otorinolaryngology.

prim. MUDr. Jitka Vydrová

předsedkyně Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů

Hlasové a sluchové centrum Praha

Španělská 4, 120 00 Praha 2

e-mail: vydrova@medico.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se