Osobní zprávy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 398-401
Kategorie: Osobní zprávy

Čestná medaile ČLS JEP profesorovi MUDr. Miroslavu Špliňovi, DrSc.

Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP se rozhodl na svém zasedání udělit Čestnou medaili ČLS JEP panu profesorovi MUDr. Miroslavu Špliňovi, DrSc. ku příležitosti jeho významného životního jubilea – 70 let.


Slavnostní předání tohoto ocenění proběhlo 9. června 2010 v rámci XIV. česko-slovenského kongresu o infekčních chorobách v Peci pod Sněžkou.

Prof. M. Špliňo pracuje jako vedoucí vědecký pracovník Katedry epidemiologie na FVZ UO (Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany) v Hradci Králové. Je činný jako vysokoškolský učitel v oboru epidemiologie a lékařské mikrobiologie, pracuje v řadě akademických funkcí. V letech 1989–2001 působil jako expert OSN v New Yorku pro ofenzivní a defenzivní výzkum.

Udělením Čestné medaile ČLS JEP chce Společnost panu profesorovi poděkovat za obětavou a odborně velmi přínosnou celoživotní pedagogickou práci. Profesor Špliňo, který je garantem studijního oboru lékařská mikrobiologie a epidemiologie, školitelem v doktorském studijním programu v oborech epidemiologie a lékařská mikrobiologie a předsedou oborové rady v doktorském studijním programu v oboru mikrobiologie, byl vždy velkým přítelem všech infektologů a s nevšední obětavostí a přátelským přístupem se podílel na odborném růstu řady členů naší společnosti při získávání titulu kandidáta věd a posléze Ph.D.

Přes svůj velmi široký pracovní záběr si pan profesor vždy našel čas, aby se mohl aktivně zúčastnit akcí pořádaných SIL-ČLS JEP, seznámit nás s nejnovějšími odbornými poznatky či ochotně prokonzultovat jakýkoli problém.

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP si upřímně váží přátelství, které nám pan profesor vždy projevoval, a pevně věří, že bude naším váženým spolupracovníkem a milým přítelem i v dalších letech.

doc. MUDr. Marie Staňková, CSc., předsedkyně SIL ČLS JEP
Infekční klinika FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
e-mail:  marie.stankova@fnb.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×