Posudkové lékařství (Vybrané kapitoly)


Autoři: R. Čevela;  L. Čeledová;  A. Zvoníková
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 405
Kategorie: Knihy

Praha: Grada Publishing 2010, 1. vydání, 144 stran. ISBN 978-80-247-3285-5.


Kniha přináší základní informace o lékařském oboru posudkové lékařství. Ve třinácti kapitolách informuje čtenáře o historii tohoto oboru, o problematice, která je v něm řešena, o vzdělávání lékařů v tomto oboru i o etických aspektech posudkové práce.

Jde o publikaci, kterou připravili naši špičkoví odborníci, vedoucí pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kteří se přímo podíleli na koncipování náplně posudkového lékařství a na tvorbě předpisů o sociálním zabezpečení. Snad proto jsou v ní přístupnou formou vysvětleny i principy, které se naše společnost rozhodla při poskytování sociálních dávek realizovat.

Kniha je určena široké lékařské veřejnosti. Z jejího textu lze odvodit, v čem spočívá náležitá spolupráce lékařů jiných oborů s posudkovými lékaři. Vysvětluje základní pojmy používané v posudkovém lékařství a ukazuje, jaké úkoly musí řešit pracovníci rozhodující o přiznání sociálních dávek poskytovaných naší společností. Ukazuje, že jde o odborně náročnou práci s dalekosáhlým socioekonomickým dopadem, kterou nelze kvalitně provádět bez hlubokých znalostí z řady jiných lékařských oborů.

Teprve po přečtení této publikace si zřejmě většina lékařů uvědomí, jak významnou část jejich každodenní práce tvoří činnost související s přidělováním sociálních dávek, zvláště pokud jde o přípravu podkladů pro náležité rozhodování posudkových lékařů. Prostředky vynakládané naší společností na financování podpory poskytované občanům, kteří se z různých důvodů dostali do nepříznivé sociální situace, jsou obrovské, proto by bylo velmi nezodpovědné, kdyby nebyly přidělovány optimálním způsobem, v plném souladu s pravidly a kritérii vymezenými pro jejich přiznávání. Výplata řady sociálních dávek přitom závisí na správném zhodnocení zdravotního stavu posuzovaného jedince, proto je velmi důležité, aby posouzení zdraví občana bylo provedeno na základě dokonalých podkladů.

I když kniha přináší spíše obecné pohledy na lékařskou posudkovou problematiku, může sloužit nejen jako učebnice posudkového lékařství, ale také jako zdroj informací, které potřebuje ke zvládnutí své každodenní práce většina klinických lékařů. Užitečná bude především pro praktické lékaře, kteří s posudkovou službou zřejmě nejvíce spolupracují. Informace v ní obsažené mohou ale účelně využívat při výkonu své praxe i lékaři dalších oborů, zejména pracovní lékaři, internisté, chirurgové, ortopedi, ale i další kliničtí odborníci.

Posudkové lékařství má mezi ostatními lékařskými obory zvláštní postavení, které je dáno řadou skutečností. Na lékařských fakultách se (v pregraduální výuce) v podstatě nepřednáší, posudková služba je organizována mimo rezort Ministerstva zdravotnictví ČR, k práci posudkového lékaře se zájemci hlásí zpravidla až v závěru své profesní dráhy, klinické základny posudkového lékařství neexistují apod. To vytváří určitou propast mezi posudkovým lékařstvím a ostatními obory, která zastírá hlubokou souvislost a návaznost posudkové problematiky s klinickou praxí. Předkládaná publikace našich předních odborníků na posudkové lékařství (a spolutvůrců koncepce a principiálních zásad tohoto oboru) se zmíněnou bariéru snaží odstranit a ukázat důležité souvislosti posudkové a jiné lékařské činnosti.

I přes nutnost formulovat řadu informací exaktním právnickým jazykem je kniha napsána velmi čtivě, takže věcná kvalita knihy je doprovázena i formální dokonalostí a snadnou srozumitelností a přístupností velkému počtu čtenářů. Jako stručné shrnutí závažné posudkové problematiky, která významně souvisí s klinickými lékařskými obory, je možné doporučit tuto knihu všem lékařům, kteří spolupracují s posudkovými lékaři a vytvářejí podklady pro rozhodování naší lékařské posudkové služby.

 

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×