Výskyt mikrokarcinomů štítné žlázy u operovaných pacientů – retrospektivní analýza


Autoři: J. Lukáš 1,6;  J. Paska 1;  B. Hintnausová 2;  D. Lukáš 3;  M. Syrůček 4;  P. Sýkorová 5
Působiště autorů: Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Na Homolce, Praha , 2Interna-endokrinologická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha, 3Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Františku, Praha, 4Patologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, 5Univerzita Karlova v Pra 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 378-380
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Mikrokarcinomy, minimální karcinomy jsou v klinické praxi definované jako nádory jejichž velikost je ≤ 1 cm. WHO definuje mikrokarcinomy štítné žlázy jako nádory ≤ 2 cm, které mají rozdílné biologické chování. Cílem studie bylo analyzovat výskyt mikrokarcinomů u operovaných pacientů.

Metody a výsledky. V retrospektivní analýze jsme hodnotili výskyt mikrokarcinomů u pacientů po operacích štítné žlázy. Kromě základních demografických údajů, velikosti nádoru a histologické varianty, jsme hodnotili oboustranné postižení štítné žlázy, přítomnost multifokálních ložisek a výskyt regionálních krčních metastáz. V období 2004–2008 jsme provedli operaci na štítné žláze u 400 pacientů. Mikrokarcinom byl diagnostikován u 34 pacientů (8,5 %), 5 mužů a 29 žen. Průměrný věk pacientů s mikrokarcinomem byl 52 let a byl téměř stejný jako u ostatních operovaných pacientům. Histologicky se jednalo ve 32 případech (94 %) o papilární karcinom, z toho ve čtyřech případech papilárně folikulární variantu a ve dvou případech o folikulární karcinom. Multifokální nález mikrokarcinomů byl u pěti pacientů (15 %) a oboustranné postižení štítné žlázy měli čtyři pacienti (12 %). Průměrná velikost nádorů byla 5 mm, sd 2,6. Krční uzlinové metastázy měli dva pacienti (6 %). Totální thyreoidektomii jsme provedli u 32 pacientů (94 %) a hemithyreoidektomii u dvou pacientů (6 %). Pooperační adjuvantní ablační terapii radiojodem 131I podstoupilo pět pacientů (15 %), oba pacienti s uzlinovými krčními metastázami a tři pacienti s bilaterálním multifokálním výskytem nádorů.

Závěry.
Na základě dosažených výsledků nepovažujeme mikrokarcinomy za neškodné, téměř bezvýznamné nálezy pro možnost jejich růstu, metastazování a vznik recidiv. Zvýšené riziko výskytu MC jsme nalezli u chronické lymfoplazmocelulární thyroiditidy (17 %).

Klíčová slova:
mikrokarcinom, tyreoidektomie, radioterapie 131I.

Autoři děkují prof. MUDr. J. Dvořákovi, oddělení chirurgie Karlovarské krajské nemocnice za podnětné připomínky k práci a textu.

 

Adresa pro korespondenci:
MUDr. Jindřich Lukáš
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5
e-mail: jluk@seznam.cz


Zdroje

1. Braymley MD, Harrison BJ. Papillary microcarcinoma of the thyroid gland. British Journal of Surgery 1996; 83: 1674–1683.

2. Baudin E, Travagli JP, Ropers J, Mancusi F, Bruno-Bossio G, Caillou B, Cailleux AF, Lumbroso JD, Parmentier C, Schlumberger M. Microcarcinoma of the thyroid gland: the Gustave-Roussy Institute experience. Cancer 1998; 83: 553–559.

3. Dvořák J, Němec J, Veselý J, Neumann J, Racek P, Zeman V. Mikrokarcinom štítné žlázy. Prakt Lék 1995; 75(3): 104–106.

4. Pearce EN, Braverman LE. Papillary thyroid microcarcinoma outcomes and implications for treatment. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 3710–3712.

5. Venháčová J. Uzly ve štítné žláze. Pediatrie pro praxi 2002; 3: 122–123.

6. Roti E, Rossi R, Trasforini G, Bertelli F, Ambrosio MR, Busutti L, Pearce EN, Braverman LE and degli Uberti EC. Clinical and histological characteristics of papillary thyroid microcarcinoma: results of a retrospective study in 243 patients. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91: 2043–2046.

7. Gülben K, Berberoglu U, Celen O, Mersin HH. Incidental papillary microcarcinoma of the thyroid-factors affecting lymph node metastasis. Langenbecks Arch Surg 2008; 393(1): 25–29.

8. Sakorafas GH, Giotakis J, Stafyla V. Papillary thyroid microcarcinoma: a surgical perspective. Cancer Treat Rev 2005; 31(6): 423–438.

9. Harach HR, Franssila KO, Wasenius VM. Occult papillary carcinoma of the thyroid. A “normal“ finding in Finland. A systematic autopsy study. Cancer 1985; 56: 531–538.

10. Jindřichová Š, Vlček P, Bendlová B. Genetické příčiny vzniku karcinomů štítné žlázy. Čas Lék čes 2004; 143: 664–668.

11. Lupoli G, Vitale G, Caraglia M, Fittipaldi MR, Abbruzzese A, Tagliaferri P, Bianco AR. Familial papillary thyroid microcarcinoma: a new clinical entity. Lancet 1999; 20; 353: 637–639.

12. Elaraj DM, Clark OH. Changing management in patients with papillary thyroid cancer. Curr Treat Options Oncol 2007; 8(4): 305–313.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×