Priniesla zmena manažmentu u chorých s ťažkou akútnou pankreatitídou očakávaný výsledok?


Autoři: J. Bober;  P. Harbuľák;  V. Uram;  L. Lakyová;  D. Leško;  J. Radoňak
Působiště autorů: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, 1. chirurgická klinika FNLP, Slovenská republika
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 372-377
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Ťažká forma akútnej pankreatitídy (AP) zaznamenala v ostatných desaťročiach zníženie mortality na 10–20 %. Viaceré otázky liečby tohto ochorenia sú však stále otvorené. K najnovšej odbornej literatúre v oblasti riešeného problému pričleniť vlastné skúsenosti získané súborom liečených chorých na pracovisku autorov.

Metódy.
Pod vplyvom literárnych správ, ako aj okolností na vlastnom pracovisku, bolo rozhodnuté pre zmenu manažmentu liečby chorých s AP, ktorý sa dotýkal enterálnej výživy, epidurálnej analgézie, antibiotickej profylaxie, odsúvania operačných výkonov pri infikovaní nekróz na neskoršie obdobie. Porovnaním dvoch súborov – A (2003–2005) a B (2006–2008) autori zaznamenali zaujímavé výsledky.

Výsledky. Po aplikácii nového protokolu sme zaznamenali:
zvýšenie percenta chorých so sterilnou nekrózou zo 46 % na 58 %, zníženie počtu reoperovaných zo 43 % na 33 % a zníženie mortality z 53,8 % na 18 %.

Závery.
Aplikáciou zmeny manažmentu u chorých s ťažkou formou akútnej pankreatitídy sa podarilo autorom dosiahnuť pozoruhodné výsledky, ktoré je však potrebné hodnotiť veľmi opatrne, pretože sú zaťažené málopočetným súborom liečených.

Kľúčové slová:
ťažká akútna pankreatitída, zmena manažmentu.

Adresa na korešpondenciu:
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a FN LP
Trieda SNP 1, 040 66 Košice, SR
fax: +421 055 640 3808, e-mail: juraj.bober@upjs.sk


Zdroje

1. Beger HG, Rau B, Mayer J, et al. Natural course of acute pancreatitis. World J urg 1997; 21: 130–135.

2. Büchler MW, Gloor B, Müller CA, et al. Acute necrotizing pancreatitis: treatment strategy according to the status of infection. Ann Surg 2000; 232: 619–626.

3. Götzinger P. Operative treatment of severe acute pancreatitis. Eur Surg 2007; 39(6): 325–329.

4. De Campos T, Braga C F, Kuryura L, et al. Changes in the management of patients with severe acute pancreatitis. Arq Gastroenterol 2008; 45(3): 181–185.

5. Uhl W, Warshaw A, Imrie C. IAP Guidelines for Surgical Management of Acute Pancreatitis. Pancreatology 2002; 2: 565–573.

6. Bank S, Singh P, Pooran N, Stark B. Evaluation of factors that have reduced mortality from acute pancreatitis over the past 20 years. J Clin Gastroenterol. 2002; 35: 50–60.

7. Sarr MG. IAP council guidelines in acute pancreatitis. So what? Dig Surg 2003; 20(1): 1–2.

8. Bober J, Kraus L, Mathernyová E, Harbuľák P, Chymčák I, Závacký P. Význam laparostómie pri liečbe ťažkej hemoragickej-nekrotickej pankreatitídy. Bratislavské lek listy 1995; 96(9): 493–495.

9. Bober J, Firment J, Grochová M, Steranková M, Harbuľák P. Algoritmus liečby ťažkej nekrotickej pankreatitídy z pohľadu interdisciplinárnej spolupráce. Anesteziologie a neodkladná péče 2002; 13(5): 227–230.

10. Bober J, Harbuľák P. Kontinuálna laváž v liečbe ťažkej nekrotickej pankreatitídy. Rozhledy v chirurgii 2003; 82(5): 245–249.

11. Huťan M. Staging a chirurgická liečba akútnej pankreatitídy. Bratislava: X print s.r.o. 2006: 108.

12. Cao Yunfei, Xu Yinglong, Lu Tingna, Gao Feng, Mo Zengnan Meta-analysis of enteral nutrition versus total parenteral nutrition in patients with severe acute pancreatitis. Ann Nutr Metab 2008; 53: 268–275.

13. Dambrauskas Ž, Gulbinas A, Pundzius, J., Barauskas, G. Meta-analysis of profylactic parenteral use in acute necrotizing pancreatitis. Medicina (Kaunas) 2007; 43: 291–300.

14. Dellinger EP, Tellado JM, Soto NE, Ashley SW, Barie PS, Dugernier T, Imrie CW, Johnson CD, Knaebel HP, Laterre PF, Maravi-Poma E, Olsina Kissler JJ, Sanchez-Garcia M, Utzolino S. Early antibiotic treatment for severe acute necrotizing pancreatitis. a randomized, double blinded, placebo-controlled study. Ann Surg 2007; 245: 674–683.

15. Olejník J, Brychta I. Aktuálny antimikrobiálny ťažkej akútnej pankreatitídy. Slov chir 2008; 3: 16–21.

16. Otsuki M, Hirota M, Arata S, Koizumi M, Kawa S, Kamisawa T, Takeda K, Mazumi T, Kitagawa M, Ito T, Inui K, Shimosegawa T, Tanaka S, Kataoka K, Saisho H, Okazaki K, Kuroda Z, Sawabu N, Takezama Z. The research committe of intractable disesses of the pancreas: Consensus of primary care in acute pancreatitis in Japan. World J Gastroenterol 2006; 12: 3314–3323.

17. Otto W, Komorzyczki K, Krawcyzk M, et al.: Efficacy of antibiotic penetration into pancreatic necrosis. HBP 2006; 8: 43-48.

18. Rokke O, Harbitz TB, Liljedal J, Pettersen T, Fetvedt T, Heen LO, Skreden K, Viste A. Early treatment of severe pancreatitis with imipenem: a prospective randomized clinical trial. Scand J Gastroenterol 2007; 42: 771–776.

19. Xu T, Cai Q. Prophylactic antibiotic treatment in acute necrotizing pancreatitis: results from a meta-analysis. Scand J Gastroenterol 2008; 43: 1249–1958.

20. Carter M, McKay C, Imrie C. Percutaneous necrosectomy and sinus tract endoscopy in the management of infected pancreatic necrosis: an initial experience. Ann Surg 2000; 232: 175–180.

21. Heinrich S, Schäffer M, Rousson V, Clavien P-A. Evidence-based treatment of acute pancreatitis. A look at established paradigms. Ann Surg 2006; 243: 154–168.

22. Dugernier TH, Dewaele J, Laterre PF. Current surgical management of acute pancreatitis. Acta Chir Belg 2006; 106: 165–171.

23. Del Castillo FC, Rattner DW, Makary MA, et al. Débridement and closed packing for the treatment of necrotizing pancreatitis. Ann Surg 1998; 228: 676–684.

24. Hartwig W, Werner J, Müller C A, et al. Surgical management of severe pancreatitis including sterile necrosis. Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2002; 9(4): 429–435.

25. Gecelter G, et al. Abdominal compartment syndrome in severe acute pancreatitis: an indication for decompressing laparostomy? Dig Surg 2002; 19(5): 402–405.

26. Šiller J, Daněk T, Turnovský P, Havlíček K. Význam měření intraabdominálního tlaku v prevenci vzniku abdominálního kompartmentového syndrómu u pacientů hospitalizovaných na chirurgické jednotce intenzivní péče. Slovenská chirurgia 2007; 4(4): 7–26.

27. Hartwig W, Werner J, Uhl W, et al. Management of infection in acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2002; 9(4): 423–428.

28. Schmid SW, Uhl W, Friess H, et al. The role of infection in acute pancreatitis. Gut 1999; 45: 311–316.

29. Beger HG, Isenmann R. Acute pancreatitis: who needs an operation? Hepatobiliary Pancreat Surg 2002; 9: 436–444.

30. Branum G, Galloway J, Hirchowitz W, et al. Pancreatic Necrosis. Results of Necrosectomy, Packing and Ultimate Closure Over Drains. Ann Surg 1998; 227(6): 870–877.

31. Connor S, Raraty MG, Howes N, et al. Surgery in the treatment of acute pancreatitis minimal access pancreatic necrosectomy. Scand J Surg 2005; 94: 135–142.

32. Van Santvoort HC, Besselink MG, Bollen TL, et al. Dutch Acute Pancreatitis Study Group. Casematched comparison of the retroperitoneal approach with laparotomy for necrotizing pancreatitis. World J Surg 2007; 31: 1635–1642.

33. Horvath KD, Kao LS, Wherry KL, et al. A technique for laparoscopic – assisted percutaneous drainage of infected pancreatic necrosis and pancreatic abscess. Surgical Endoscopy 2001; 15(10): 1221–1225.

34. Cushieri A. Pancreatic necrosis: pathogenesis and endoscopic management. Seminars in Laparoscopic Surgery 2002; 9(1): 54–63.

35. Risse O, Auguste T, Delannoy P, et al. Percutaneous video- assisted necrosectomy for infected pancreatic necrosis. Gastroenterol. Clin Biol 2004; 28: 868–871.

36. Šutiak L, Janík J, Mikolajčík A, Strelka Ľ, Mištuna D. Použitie laparoskopie pri liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy. Slovenská chirurgia 2008; 5(4): 21–27.

37. Bruennler T, Langgartner J, Lang S, et al. Percutaneous necrosectomy in patients with acute, necrotizing pancreatitis. Eur Radiol 2008; 18: 1604–1610.

38. Gmeinwieser J, Holstege A, Zirngibl H, et al. Successful percutaneous treatment of infected necrosis of the body of the pancreas associated with segmental disruption of the main pancreatic duct. Gastrointest Endosc 2005; 526: 413–415.

39. Baril N, Ralls P, Wren S, et al. Does an infected peripancreatic fluid collection or abscess mandate operation? Ann Surg 2000; 231: 361–367.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×