4. janskolázeňské sympozium


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 191
Kategorie: Sjezdy

Janské Lázně, 14.–16. ledna 2010

Ve dnech 14.–16. ledna 2010 proběhl v Dětské lázeňské léčebně, Státních léčebných lázní s.p. Janské Lázně již 4. ročník Janskolázeňského sympozia, tentokrát zaměřené na periferní léze nervové soustavy. Sympozium pořádaly Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p., Společnost pro rehabilitaci a fyzikální medicínu ČLS JEP a Klinika dětské neurologie FTN Praha.

Program sympozia byl uspořádán do jednotlivých bloků podle tematických okruhů a zabýval se vždy etiologií, patogenezí, diferenciální diagnostikou a terapií jednotlivých onemocnění na rozhraní zájmu neurologie, ortopedie a rehabilitace. K jednotlivým tématům byli oslovení přední odborníci zainteresovaných oborů, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou jednotlivých onemocnění.

V prvním bloku byly probírány polyneuropatie a polyradikuloneuritidy nejrůznější etiologie. Úvodní přednášku přednesl as. J. Kraus z kliniky dětské neurologie FN Motol, ve které se podrobně zabýval autoimunitními polyradikuloneuropatiemi. Přednáška velice podrobně analyzovala etiologii, diagnostiku a terapii těchto onemocnění. V další přednášce primáře J. Hadače z FTN byla zhodnocena atypická komplikace u polyradikuloneuritidy. Další zajímavou přednášku přenesla dr. I. Perníková na téma Periferní neuropatie u onkologických onemocnění, ve které upozornila na komplikace onkologické léčby vzhledem k postižení periferního nervového systému. Z domácího pracoviště prezentoval prim. V. Trenčiansky kazuistiku rehabilitace pacientky s polyneuropatií/myopatií kriticky nemocných.

Druhý blok byl zaměřený na mezioborovou spolupráci při léčbě arthrogryposis multiplex congenita. Úvodní přednášku přednesl prof. M. Bayer, přednosta Dětské kliniky FN Hradec Králové. V obsáhlém sdělení se věnoval etiologii, prevalenci a diagnostice tohoto onemocnění. Možnostem operační léčby se ve svých sděleních věnovali doc. J. Chomiak z ortopedické kliniky FNB a as. A. Schejbalová z ortopedické kliniky 2. LF a FN Motol v Praze.

Ve třetím bloku věnovaném myelomeningocele vystoupil s obsáhlou přednáškou shrnující tuto problematiku doc. J. Poul z KDCHOT FN Brno, principy operační léčby tohoto onemocnění zhodnotil doc. M. Repko z ortopedické kliniky FN Brno. Možnosti a zaměření rehabilitace u tohoto onemocnění přednesla dr. O. Dyrhonová z kliniky rehabilitace tělovýchovného lékařství 2. LF a FN Motol v Praze.

Vědecký program sympozia byl vhodně doplněný o společenskou část s využitím balneologických provozů a kulturních zařízení hlavního pořadatele Státních léčebních lázní Janské Lázně, s.p.

prim. MUDr. Vladimír Trenčiansky

vedoucí lékař DL Vesna

Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.

e-mail: trencianskyv@janskelazne.com


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se