Závislost na tabáku, děti a adolescenti


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 193
Kategorie: Sjezdy

Praha, 17. února 2010

To byl název celodenní konference, kterou v krásném prostředí velkého sálu kláštera Emauzského opatství pořádalo Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK ve spolupráci s Pracovní skupinou pro prevenci léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP, Magistrátem hlavního města Praha a Společností pro léčbu závislosti na tabáku 17. února 2010. Mezi 120 účastníky nebyli jen lékaři a sestry, ale i psychologové, výchovní poradci, sociální pracovníci či protidrogoví koordinátoři.

Zájem byl velký: Však také kuřáků, kterým ještě není 18 let, máme v České republice kolem čtvrt milionu. Prevalenci kouření podle věku sleduje u nás po léta PhDr. Ladislav Csémy, CSc. z Psychiatrického centra v Praze. Ten prezentoval poslední údaje o sice mírně klesající, stále však vysoké prevalenci kouření – u našich dospívajících je zhruba dvojnásobná v porovnání s USA, Kanadou nebo severní Evropou. Bohužel se také snižuje průměrný věk první cigarety – naše děti si zapalují už kolem 10 let. Čím dříve se s kouřením začne, tím závažnější jsou zdravotní dopady (nezralé orgány jsou zranitelnější), a tím silnější závislost vzniká (nezralý mozek). Naprostá většina kuřáků začala kouřit právě v dětském věku, po svých 18. narozeninách si poprvé zapálil jen každý desátý kuřák.

Kouření velmi úzce souvisí s psychickými problémy a nemocemi nejen v dospělosti, ale už v dětství a adolescenci. O překvapivém rozsahu těchto souvislostí referovala MUDr. Lenka Štěpánková z pořádajícího centra. Například děti a dospívající s hyperkinetickou poruchou kouří 2–3× častěji než ostatní a stanou se dříve a silněji závislými. V případě hyperkinetické poruchy a dalších psychických obtíží (deprese, úzkostné poruchy aj.) platí, že je potřeba se nejprve zaměřit na léčbu psychického onemocnění a následně zahájit léčbu závislosti na tabáku. Pokud se jedná o velmi častý souběh více závislosti najednou (např. na tabáku a alkoholu či ilegálních drogách), ty je naopak doporučeno léčit obě současně, pokud je k tomu pacient motivován.

Kampaň EU HELP za život bez tabáku probíhá ve všech 27 zemích EU a má tři hlavní témata: prevenci kouření, odvykání a ochranu před pasivním kouřením. Odehrává se mimo jiné i na webových stránkách v mateřských jazycích jednotlivých zemí a její součástí je řada vizuálních pomůcek až po videoklipy, zaměřené a na adolescenty a někdy i jimi vytvořené – kreativitě se meze nekladou a každý se může podílet na jejich tvorbě. Některé krátké filmy i přehled o kampani přijela do Prahy ukázat Renata Špačková z firmy Ligaris, která v Paříži celou kampaň koordinuje.

V rámci této kampaně byly aktivní i sestry pořádajícího pracoviště Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná, které popsaly a na fotografiích ukázaly svá působení na veřejnosti, kdy informovaly kuřáky o možnostech léčby a měřily CO ve výdechu včetně vysvětlení výsledku. Rozdalo se také několik tisíc letáků vydaných v rámci kampaně HELP (Kouření a mentální zdraví, Kouření a těhotenství, Nemoc – příležitost přestat kouřit a Pasivní kouření) včetně kontaktů na centra léčby.

Kromě prevence je však u našich adolescentů zjevně třeba i léčby: Z 250 000 dospívajících, kteří dnes kouří, bohužel velká část přestat nedokáže. Léčba je v tomto věku málo účinná – chybí především motivace k ní: Zdravotní důsledky kouření se ještě nedostavily a adolescenti také o nich málo vědí, v tomto smyslu mezi nimi panuje naprostá dezinformace. Právě o motivování adolescentů k léčbě mluvila výše jmenovaná MUDr. Lenka Štěpánková. Druhým kamenem úrazu je to, že adolescenti nemají adherenci k léčbě. Obecné zásady současné léčby shrnula MUDr. Eva Králíková ze stejného pracoviště. Její kolegyně MUDr. Alexandra Kmeťová pak představila projekt EU ACCESS (Access Strategies for Teen Smoking Cessation in Europe), který se zabývá právě zpřístupněním léčby závislosti na tabáku adolescentům. Jedním z jeho bodů je vytvoření národní sítě všech, kteří v tom mohou být zainteresovaní – od učitelů, výchovných poradců, protidrogových koordinátorů až po samotné lékaře a sestry. Z 32 center, která se u nás zabývají léčbou závislosti na tabáku, se do této sítě přihlásilo zatím 6 a také řada dalších zájemců mimo centra. Diskutovalo se o zkušenostech s adolescenty, zatím omezených na ojedinělé kazuistiky. Podobně jako ACCESS je zaměřený jiný projekt EU FAQT (Families and Adolescents Quit Tobacco).

Během léta 2010 by měla být v rámci ACCESSu formulována doporučení léčby závislosti na tabáku u adolescentů přeložena mimo jiné i do češtiny. Budou k dispozici na www.slzt.cz

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Lenka Štěpánková

Ústav hygieny a epidemiologie a Centrum pro závislé na tabáku

 III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

fax: +420 224 919 322, e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se