Slavnostní předávání Ceny ministryně zdravotnictví za mimořádné výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 196-197
Kategorie: Zprávy

Podpora výzkumu a vývoje v České republice je rozdělena do několika sfér, přičemž zdravotnický výzkum podporuje z veřejných prostředků rezort zdravotnictví v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedná se zpravidla o výzkum probíhající ve spolupráci lékařských fakult a fakultních nemocnic, výjimkou ovšem nejsou ani soukromá zdravotnická zařízení, zdravotní ústavy a další organizace, která se na tomto typu výzkumu podílejí.

V závěru každého roku vyhodnocuje Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky, poradní orgán ministerstva vytvořený za účelem hodnocení projektů, ukončené projekty a nejlepší z nich navrhne k udělení Ceny ministryně zdravotnictví.

Letošní ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za projekty podporované ministerstvem zdravotnictví předala 16. prosince 2009 ministryně zdravotnictví Dana Jurásková v Martinickém paláci na Hradčanech.

Cenu ministryně zdravotnictví za letošní rok převzalo pět řešitelských týmů: za Endokrinologický ústav převzala cenu RNDr. Běla Bendlová za roli genů v onemocnění cukrovkou 2. typu a těhotenskou cukrovkou; olomoucká lékařská fakulta Univerzity Palackého studující poruchu složení krevních tuků získala toto ocenění díky práci prof. MUDr. Heleny Vaverkové; MUDr. Jan Zuna ze 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získal ocenění za svou výzkum molekul leukémií; doc. MUDr. Jaromír Astl z Fakultní nemocnice v Motole za studii zaměřenou na úlohu Helicobacter pylori na chorobné změny v ústech a hltanu a doc. RNDr. Marie Pospíšilová z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za vývoj nových technik k zajištění kvality a bezpečnosti léčiv.

Dále paní ministryně udělila čestné uznání: doc. MUDr. Robertu Holajovi z pražské Všeobecné fakultní nemocnice srovnávající změny na cévách u nemocných s různými formami vysokého krevního tlaku; prof. Miloši Adamcovi z Institutu klinické a experimentální medicíny ověřující v experimentu transplantaci tenkého střeva; prof. MUDr. Josefu Bednaříkovi z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za výzkum faktorů komprese krční míchy; doc MUDr. Josefu Zámečníkovi za přínos vyšetření vzorku svalu při těžké svalové slabosti provedené ve Fakultní nemocnici v Motole a z Institutu klinické a experimentální medicíny doc. MUDr. Ondřeji Viklickému za výzkum genů ovlivňující účinek léků na potlačení imunity po transplantaci ledvin.

Na slavnostním předávání ocenění byla nově zahájena anketa, v níž veřejnost mohla hlasovat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, a zvolit tak ze všech oceněných týmů jeden, kterému by udělila ocenění za nejlepší výsledky. Hlasování bylo ukončeno 31. prosince 2009 a vítězem se stal řešitelský tým doc. Josefa Zámečníka, který převzal z rukou ministryně Cenu veřejnosti.

Současně s touto nově udělovanou Cenou veřejnosti bylo poprvé prezentováno logo Ceny ministryně zdravotnictví, které charakterizuje jedinečnost zdravotnického aplikovaného výzkumu a bude tato ocenění provázet v dalších letech.

Návrh nominací na Cenu ministra/yně zdravotnictví pro rok 2008
Návrh nominací na Cenu ministra/yně zdravotnictví pro rok 2008

V roce 2009 bylo celkově posuzováno 135 projektů, jenž ukončilo své řešení k 31. prosinci 2008, z toho 82 projektů s nejvyšším hodnocením v kategorii „A“, která značí, že výsledkem byla minimálně jedna publikace s impakt faktorem či jiný aplikovatelný výsledek, což je nezbytnou podmínkou pro nominaci na udělení Ceny ministryně zdravotnictví.

V roce 2010 je očekáván téměř dvojnásobný počet ukončených projektů, neboť budou končit hned dva rezortní programy výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví ČR. V současnosti běží projekty přijaté do Rezortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví ČR II. a v letošním roce byl zároveň zahájen nový program RPV MZ III., čímž je zajištěno pokračování zdravotnického aplikovaného výzkumu.

Mgr. Šárka Nováková

Ministerstvo zdravotnictví ČR

e-mail: sarka.novakova@mzcr.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se