Slavnostní předávání Ceny ministryně zdravotnictví za mimořádné výsledky v aplikovaném zdravotnickém výzkumu


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 196-197
Kategorie: Zprávy

Podpora výzkumu a vývoje v České republice je rozdělena do několika sfér, přičemž zdravotnický výzkum podporuje z veřejných prostředků rezort zdravotnictví v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje. Jedná se zpravidla o výzkum probíhající ve spolupráci lékařských fakult a fakultních nemocnic, výjimkou ovšem nejsou ani soukromá zdravotnická zařízení, zdravotní ústavy a další organizace, která se na tomto typu výzkumu podílejí.

V závěru každého roku vyhodnocuje Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky, poradní orgán ministerstva vytvořený za účelem hodnocení projektů, ukončené projekty a nejlepší z nich navrhne k udělení Ceny ministryně zdravotnictví.

Letošní ocenění za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za projekty podporované ministerstvem zdravotnictví předala 16. prosince 2009 ministryně zdravotnictví Dana Jurásková v Martinickém paláci na Hradčanech.

Cenu ministryně zdravotnictví za letošní rok převzalo pět řešitelských týmů: za Endokrinologický ústav převzala cenu RNDr. Běla Bendlová za roli genů v onemocnění cukrovkou 2. typu a těhotenskou cukrovkou; olomoucká lékařská fakulta Univerzity Palackého studující poruchu složení krevních tuků získala toto ocenění díky práci prof. MUDr. Heleny Vaverkové; MUDr. Jan Zuna ze 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy získal ocenění za svou výzkum molekul leukémií; doc. MUDr. Jaromír Astl z Fakultní nemocnice v Motole za studii zaměřenou na úlohu Helicobacter pylori na chorobné změny v ústech a hltanu a doc. RNDr. Marie Pospíšilová z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové za vývoj nových technik k zajištění kvality a bezpečnosti léčiv.

Dále paní ministryně udělila čestné uznání: doc. MUDr. Robertu Holajovi z pražské Všeobecné fakultní nemocnice srovnávající změny na cévách u nemocných s různými formami vysokého krevního tlaku; prof. Miloši Adamcovi z Institutu klinické a experimentální medicíny ověřující v experimentu transplantaci tenkého střeva; prof. MUDr. Josefu Bednaříkovi z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za výzkum faktorů komprese krční míchy; doc MUDr. Josefu Zámečníkovi za přínos vyšetření vzorku svalu při těžké svalové slabosti provedené ve Fakultní nemocnici v Motole a z Institutu klinické a experimentální medicíny doc. MUDr. Ondřeji Viklickému za výzkum genů ovlivňující účinek léků na potlačení imunity po transplantaci ledvin.

Na slavnostním předávání ocenění byla nově zahájena anketa, v níž veřejnost mohla hlasovat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, a zvolit tak ze všech oceněných týmů jeden, kterému by udělila ocenění za nejlepší výsledky. Hlasování bylo ukončeno 31. prosince 2009 a vítězem se stal řešitelský tým doc. Josefa Zámečníka, který převzal z rukou ministryně Cenu veřejnosti.

Současně s touto nově udělovanou Cenou veřejnosti bylo poprvé prezentováno logo Ceny ministryně zdravotnictví, které charakterizuje jedinečnost zdravotnického aplikovaného výzkumu a bude tato ocenění provázet v dalších letech.

Návrh nominací na Cenu ministra/yně zdravotnictví pro rok 2008
Návrh nominací na Cenu ministra/yně zdravotnictví pro rok 2008

V roce 2009 bylo celkově posuzováno 135 projektů, jenž ukončilo své řešení k 31. prosinci 2008, z toho 82 projektů s nejvyšším hodnocením v kategorii „A“, která značí, že výsledkem byla minimálně jedna publikace s impakt faktorem či jiný aplikovatelný výsledek, což je nezbytnou podmínkou pro nominaci na udělení Ceny ministryně zdravotnictví.

V roce 2010 je očekáván téměř dvojnásobný počet ukončených projektů, neboť budou končit hned dva rezortní programy výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví ČR. V současnosti běží projekty přijaté do Rezortního programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví ČR II. a v letošním roce byl zároveň zahájen nový program RPV MZ III., čímž je zajištěno pokračování zdravotnického aplikovaného výzkumu.

Mgr. Šárka Nováková

Ministerstvo zdravotnictví ČR

e-mail: sarka.novakova@mzcr.cz 


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se