Seminář věnovaný léčbě závislosti na tabáku s podporou zaměstnavatele


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 191-192
Kategorie: Sjezdy

Praha, 26. ledna 2010

Závislost na tabáku je nemoc. Léčba této nemoci je jednou z nejvýhodnějších intervencí v medicíně s ohledem na náklady. Její podpora není výhodná jen pro zdravotní pojišťovny či stát obecně, ale i pro zaměstnavatele: Kouřící zaměstnanec ztratí denně podstatnou část pracovní doby kvůli své závislosti, je méně výkonný, častěji nemocný – stráví průměrně o 33 hodin ročně déle v pracovní neschopnosti v porovnání s nekuřákem. Kouření poškozuje vybavení pracoviště, snižuje se životnost řady přístrojů, častěji je třeba malovat, jsou častější požáry ... Zaměstnavateli se tedy vyplatí zajímat se o kouření svých zaměstnanců: Kromě vlastního zájmu tak zlepšuje pracovní podmínky, vztahy se zaměstnanci a jméno společnosti jako takové.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne vyhlásit pracoviště za nekuřácké, musí tak učinit s dostatečným časovým předstihem, aby zaměstnanci měli čas na přípravu. Volba je v zásadě trojí: přestat kouřit, smířit se s tím, že se během pracovní doby nekouří nebo změnit zaměstnavatele. Samozřejmě je žádoucí podpora první možnosti. Zaměstnavatel by měl odvykajícím kuřákům umožnit léčbu v pracovní době, přispět jim eventuálně na léky či jinak je podpořit. Ideální je i spolupráce závodního lékaře či jiného lékaře v okolí.

Zaměstnavatelem jsou i nemocnice. Kromě svých zaměstnanců by se však měly angažovat v podpoře nekuřáctví i u pacientů. Personál by tedy neměl kouřit a měl by být vyškolen v krátké intervenci v ambulantní péči či u lůžka. V nemocnici by mělo také být centrum pro závislé na tabáku, kam je možné doporučit ty, kdo chtějí přestat kouřit a potřebují intenzivnější léčbu. Tato centra slouží jak pacientům nemocnice, tak personálu – personálu kromě vlastní léčby i k poskytování konzultací, letáků či školení. Však také existuje program Evropské sítě nekuřáckých nemocnic (ENSH – European Network for Smoke-Free Hospitals, www.ensh.eu), podporovaný Světovou zdravotnickou organizací. Aktivní je v tomto smyslu i naše ministerstvo zdravotnictví.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) se k síti nekuřáckých nemocnic jako jedna z prvních hlásí. Není to jednoduchý proces, ale dlouhodobá práce na zmapování kuřáctví, vyškolení personálu a nabídce léčby kromě zaměstnanců i ambulantním či hospitalizovaným pacientům, a to včetně farmakoterapie. Dosáhnout tohoto bodu jistě nebude jednoduché, ale Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN již od roku 2005 funguje v plné pracovní době, slouží i jako referenční centrum pro Českou republiku. Personál VFN je průběžně školen, zejména sestry, jejichž role v této léčbě je u nás obecně podceňovaná a nevyužívaná. Centrum pořádá vzdělávací akce či konference mnohokrát do roka.

Tento seminář zahájil doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie, kde se setkání konalo. Pracovnice Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková a MUDr. Alexandra Kmeťová mluvily o epidemiologii závislosti na tabáku, obecném principu léčby, motivaci k ní, psychobehaviorálních i farmakologických možnostech intervence. Prezentovaly se i sestry centra Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná včetně dobré zprávy o připravených doporučeních léčby závislosti na tabáku pro sestry. MUDr. Kateřina Langrová popsala program České koalice proti tabáku Nekuřácký podnik i kazuistiky z pracovišť, kde se program realizoval. O postupu VFN v projektu nekuřácké nemocnice mluvila MUDr. Lenka Štěpánková, která je ve VFN odborným garantem tohoto projektu. Spolupořadatelem semináře byla Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Lenka Štěpánková

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK

a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se