Seminář věnovaný léčbě závislosti na tabáku s podporou zaměstnavatele


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 191-192
Kategorie: Sjezdy

Praha, 26. ledna 2010

Závislost na tabáku je nemoc. Léčba této nemoci je jednou z nejvýhodnějších intervencí v medicíně s ohledem na náklady. Její podpora není výhodná jen pro zdravotní pojišťovny či stát obecně, ale i pro zaměstnavatele: Kouřící zaměstnanec ztratí denně podstatnou část pracovní doby kvůli své závislosti, je méně výkonný, častěji nemocný – stráví průměrně o 33 hodin ročně déle v pracovní neschopnosti v porovnání s nekuřákem. Kouření poškozuje vybavení pracoviště, snižuje se životnost řady přístrojů, častěji je třeba malovat, jsou častější požáry ... Zaměstnavateli se tedy vyplatí zajímat se o kouření svých zaměstnanců: Kromě vlastního zájmu tak zlepšuje pracovní podmínky, vztahy se zaměstnanci a jméno společnosti jako takové.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne vyhlásit pracoviště za nekuřácké, musí tak učinit s dostatečným časovým předstihem, aby zaměstnanci měli čas na přípravu. Volba je v zásadě trojí: přestat kouřit, smířit se s tím, že se během pracovní doby nekouří nebo změnit zaměstnavatele. Samozřejmě je žádoucí podpora první možnosti. Zaměstnavatel by měl odvykajícím kuřákům umožnit léčbu v pracovní době, přispět jim eventuálně na léky či jinak je podpořit. Ideální je i spolupráce závodního lékaře či jiného lékaře v okolí.

Zaměstnavatelem jsou i nemocnice. Kromě svých zaměstnanců by se však měly angažovat v podpoře nekuřáctví i u pacientů. Personál by tedy neměl kouřit a měl by být vyškolen v krátké intervenci v ambulantní péči či u lůžka. V nemocnici by mělo také být centrum pro závislé na tabáku, kam je možné doporučit ty, kdo chtějí přestat kouřit a potřebují intenzivnější léčbu. Tato centra slouží jak pacientům nemocnice, tak personálu – personálu kromě vlastní léčby i k poskytování konzultací, letáků či školení. Však také existuje program Evropské sítě nekuřáckých nemocnic (ENSH – European Network for Smoke-Free Hospitals, www.ensh.eu), podporovaný Světovou zdravotnickou organizací. Aktivní je v tomto smyslu i naše ministerstvo zdravotnictví.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) se k síti nekuřáckých nemocnic jako jedna z prvních hlásí. Není to jednoduchý proces, ale dlouhodobá práce na zmapování kuřáctví, vyškolení personálu a nabídce léčby kromě zaměstnanců i ambulantním či hospitalizovaným pacientům, a to včetně farmakoterapie. Dosáhnout tohoto bodu jistě nebude jednoduché, ale Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN již od roku 2005 funguje v plné pracovní době, slouží i jako referenční centrum pro Českou republiku. Personál VFN je průběžně školen, zejména sestry, jejichž role v této léčbě je u nás obecně podceňovaná a nevyužívaná. Centrum pořádá vzdělávací akce či konference mnohokrát do roka.

Tento seminář zahájil doc. MUDr. Milan Tuček, CSc., přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie, kde se setkání konalo. Pracovnice Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková a MUDr. Alexandra Kmeťová mluvily o epidemiologii závislosti na tabáku, obecném principu léčby, motivaci k ní, psychobehaviorálních i farmakologických možnostech intervence. Prezentovaly se i sestry centra Vladislava Felbrová a Stanislava Kulovaná včetně dobré zprávy o připravených doporučeních léčby závislosti na tabáku pro sestry. MUDr. Kateřina Langrová popsala program České koalice proti tabáku Nekuřácký podnik i kazuistiky z pracovišť, kde se program realizoval. O postupu VFN v projektu nekuřácké nemocnice mluvila MUDr. Lenka Štěpánková, která je ve VFN odborným garantem tohoto projektu. Spolupořadatelem semináře byla Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.

MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Alexandra Kmeťová, MUDr. Lenka Štěpánková

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK

a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Studničkova 7, 128 00 Praha 2

e-mail: eva.kralikova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se