XIII. olomoucké onkologické dny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 192
Kategorie: Sjezdy

Olomouc, 4. a 5. února 2010

Ve dnech 4. a 5. února 2010 se v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaly XIII. olomoucké onkologické dny – odborné a společenské setkání specialistů v oblasti maxilofaciální chirurgie, stomatologie, otorhinolaryngologie a plastické chirurgie.

Organizátorem sympozia byla Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc a LF Univerzity Palackého ve spolupráci s Českou společností maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a Oblastní stomatologickou komorou v Olomouci. Sympozium se konalo pod záštitou děkana LF UP prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. a ředitele FNOL MUDr. Radomíra Maráčka.

Více než 160 účastníků z České i Slovenské republiky se zájmem vyslechlo celkem 22 přednášek zaměřených na současné problémy diagnostiky, léčby a mezioborové spolupráce v oblasti maxilofaciální onkologie.

V odborném programu prvního dne referoval I. Stárek (Olomouc) o možnostech prognózování výsledků léčby karcinomů slinných žláz. R. Šmucler (Praha) prezentoval bohaté zkušenosti s využitím laserů v orofaciální onkochirurgii. Posluchače zaujala zejména možnost využití laseru v paliativní léčbě inoperabilních uzlinových krčních metastáz. L. Tuček a spol. (Hradec Králové) se zabývali problematikou brachyterapie orofaryngeálních karcinomů, P. Stanko a J. Mračna (Bratislava) demonstrovali zkušenosti s léčbou neoplazii a paraneoplazií temporomandibulárního kloubu.

Druhá část odpoledního programu prvního dne sympozia byla věnována problematice uzlinových metastáz orofaryngeálních karcinomů. O zkušenostech vlastních pracovišť s diagnostikou a léčbou lokoregionálních metastáz referovali J. Walter a D. Hrušák (Plzeň), O. Bulik a spol. (Brno), a A. Jenča (Košice). Naopak diagnostice a léčení metastáz orgánových malignit do tkání orofaciálního systému věnovali své přednášky S. Juhász a spol. (Olomouc) a P. Střihavka (České Budějovice). Otázkou do diskuze byla zejména obecná kritéria pro stanovení indikací k jejich chirurgickému odstranění. O výskytu a klinické manifestaci maligních lymfomů v ústní dutině a čelistních kostech referovali Nováková a spol. (Hradec Králové), možnosti léčby orálních komplikací chemoterapie hemato-onkologických pacientů prezentovali R. Pink a spol. (Olomouc).

Úvodní přednáškový blok druhého dne sympozia byl zaměřen na možnosti spolupráce maxilofaciálního a plastického chirurga. Své zkušenosti na tomto poli přednesli R. Foltán a R. Kufa (Praha), B. Zálešák a spol. (Olomouc) a M. Molitor a spol. (Olomouc). Zatímco pražští autoři demonstrovali zejména výsledky mezioborové spolupráce, olomoučtí kolegové hodnotili a na příkladech demonstrovali strategii a limity rekonstrukčních operací v obličeji.

P. Michl (Olomouc), S. Andrejko (Košice) a M. Krump (Olomouc) se zabývali rolí HPV v etiologii orofaryngeálních karcinomů. Upozornili na cesty a rizika přenosu infekce, incidenci a zvláštnosti v biologickém chování těchto malignit.

Poslední část odborného programu byla věnována prezentaci zajímavých kazuistik: čelistní manifestaci Langerhansovy histiocytózy (J. Zajko, Bratislava), vzácnému případu intraoseálního mukoepidermoidního karcinomu (P. Andrle, Plzeň), problematice diferenciální diagnostiky a léčby čelistních cyst a cystických tumorů (P. Krejčí, Olomouc) a úskalím léčby osteoradionekrózy čelistních kostí (R. Hodan a spol., Ostrava).

Součástí sympozia byl společenský večer, který se konal v olomouckém hotelu Flora. Příjemného prostředí využili účastníci sjezdu k relaxaci a neformální výměně názorů.

Olomoucké onkologické dny mají dnes své pevné místo v kalendáři odborných a vzdělávacích akcí. Také v letošním roce byly příležitostí k získání nových poznatků, přátelské výměně zkušeností a navázání odborných kontaktů a spolupráce mezi specialisty a pracovišti s podobným odborným zaměřením.

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: jindrich.pazdera@fnol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se