XIII. olomoucké onkologické dny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 192
Kategorie: Sjezdy

Olomouc, 4. a 5. února 2010

Ve dnech 4. a 5. února 2010 se v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaly XIII. olomoucké onkologické dny – odborné a společenské setkání specialistů v oblasti maxilofaciální chirurgie, stomatologie, otorhinolaryngologie a plastické chirurgie.

Organizátorem sympozia byla Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc a LF Univerzity Palackého ve spolupráci s Českou společností maxilofaciální chirurgie ČLS JEP a Oblastní stomatologickou komorou v Olomouci. Sympozium se konalo pod záštitou děkana LF UP prof. MUDr. Zdeňka Koláře, CSc. a ředitele FNOL MUDr. Radomíra Maráčka.

Více než 160 účastníků z České i Slovenské republiky se zájmem vyslechlo celkem 22 přednášek zaměřených na současné problémy diagnostiky, léčby a mezioborové spolupráce v oblasti maxilofaciální onkologie.

V odborném programu prvního dne referoval I. Stárek (Olomouc) o možnostech prognózování výsledků léčby karcinomů slinných žláz. R. Šmucler (Praha) prezentoval bohaté zkušenosti s využitím laserů v orofaciální onkochirurgii. Posluchače zaujala zejména možnost využití laseru v paliativní léčbě inoperabilních uzlinových krčních metastáz. L. Tuček a spol. (Hradec Králové) se zabývali problematikou brachyterapie orofaryngeálních karcinomů, P. Stanko a J. Mračna (Bratislava) demonstrovali zkušenosti s léčbou neoplazii a paraneoplazií temporomandibulárního kloubu.

Druhá část odpoledního programu prvního dne sympozia byla věnována problematice uzlinových metastáz orofaryngeálních karcinomů. O zkušenostech vlastních pracovišť s diagnostikou a léčbou lokoregionálních metastáz referovali J. Walter a D. Hrušák (Plzeň), O. Bulik a spol. (Brno), a A. Jenča (Košice). Naopak diagnostice a léčení metastáz orgánových malignit do tkání orofaciálního systému věnovali své přednášky S. Juhász a spol. (Olomouc) a P. Střihavka (České Budějovice). Otázkou do diskuze byla zejména obecná kritéria pro stanovení indikací k jejich chirurgickému odstranění. O výskytu a klinické manifestaci maligních lymfomů v ústní dutině a čelistních kostech referovali Nováková a spol. (Hradec Králové), možnosti léčby orálních komplikací chemoterapie hemato-onkologických pacientů prezentovali R. Pink a spol. (Olomouc).

Úvodní přednáškový blok druhého dne sympozia byl zaměřen na možnosti spolupráce maxilofaciálního a plastického chirurga. Své zkušenosti na tomto poli přednesli R. Foltán a R. Kufa (Praha), B. Zálešák a spol. (Olomouc) a M. Molitor a spol. (Olomouc). Zatímco pražští autoři demonstrovali zejména výsledky mezioborové spolupráce, olomoučtí kolegové hodnotili a na příkladech demonstrovali strategii a limity rekonstrukčních operací v obličeji.

P. Michl (Olomouc), S. Andrejko (Košice) a M. Krump (Olomouc) se zabývali rolí HPV v etiologii orofaryngeálních karcinomů. Upozornili na cesty a rizika přenosu infekce, incidenci a zvláštnosti v biologickém chování těchto malignit.

Poslední část odborného programu byla věnována prezentaci zajímavých kazuistik: čelistní manifestaci Langerhansovy histiocytózy (J. Zajko, Bratislava), vzácnému případu intraoseálního mukoepidermoidního karcinomu (P. Andrle, Plzeň), problematice diferenciální diagnostiky a léčby čelistních cyst a cystických tumorů (P. Krejčí, Olomouc) a úskalím léčby osteoradionekrózy čelistních kostí (R. Hodan a spol., Ostrava).

Součástí sympozia byl společenský večer, který se konal v olomouckém hotelu Flora. Příjemného prostředí využili účastníci sjezdu k relaxaci a neformální výměně názorů.

Olomoucké onkologické dny mají dnes své pevné místo v kalendáři odborných a vzdělávacích akcí. Také v letošním roce byly příležitostí k získání nových poznatků, přátelské výměně zkušeností a navázání odborných kontaktů a spolupráce mezi specialisty a pracovišti s podobným odborným zaměřením.

prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: jindrich.pazdera@fnol.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se