Spolek lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 203
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v dubnu a v květnu 2010 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 12. DUBNA 2010

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

1. E. Růžička: Úvod (5 min)

2. J. Tichý, J. Bělaček, O. Dlouhá, P. Charvát, J. Krásenský, M. Voleman: Výzkum laterality: Vztah mozečkové dominance k rukosti, lokalizaci řeči a dalším asymetriím (35 min) 

3. O. Dlouhá: Lateralita a vývojové poruchy řeči (20 min)

Diskuze

DNE 19. DUBNA 2010

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

Ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

1. J. Feyereisl: Úvod (5 min)2. I. Kučerová: Diagnostika fetálních anomálií v prvním trimestru těhotenství (10 min)

3. P. Velebil: Indikátory kvality perinatální péče v České republice (10 min)

4. A. Měchurová: Nové doporučené postupy v perinatologii (10 min)

5. Z. Straňák: Nové postupy v primárním ošetření novorozence velmi nízké porodní hmotnosti na porodním sále (10 min)

6. V. Čunát: Současné možnosti péče o novorozence s perinatální asfyxií (10 min)

7. J. Šemberová: Nanotechnologie v intenzivní péči (10 min)

Diskuze

DNE 26. DUBNA 2010

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Popelkův večer

Traumatologie skeletu dětského a přechodného věku

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

1. T. Trč: Úvod (5 min)

2. T. Trč, D. Stehlík: Zvláštnosti traumatologie v dětském a přechodném věku (7min)

3. V. Havlas, V. Mrzena, T. Trč: Suprakondylická zlomenina lokte (7 min)

4. T. Trč, M. Hanus, M. Handl: Poranění hlezna u dětí a adolescentů (10 min)

5. P. Chládek, V. Řeháček, J. Kotaška: Zlomeniny krčku femuru u dětí (7 min)

6. R. Paděra, P. Chládek, T. Trč: Coxa vara – traumatická diagnóza? (7 min)

7. P. Mašát, A. Schejbalová: Avulzní zlomeniny u dětí a adolescentů (5 min)

8. V. Havlas, T. Trč, J. Kautzner: Poranění interkondylické eminence u dětí (5 min)

9. T. Trč: Závěr (5 min)

Diskuze

DNE 3. KVĚTNA 2010

Přednáškový večer Kliniky urologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. spolu s

Onkologickou klinikou 1. LF UK a VFN

Nádorová onemocnění v urologii

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

1. T. Hanuš: Úvod (5 min)

2. O. Čapoun, V. Vachalovský, J. Dvořáček: Klinická závažnost časně diagnostikovaného karcinomu prostaty (10 min)

3. M. Pešl, M. Szakacsová, V. Soukup: Prognostické faktory karcinomu močového měchýře (10 min)

4. R. Sobotka, T. Hanuš, M. Zemanová: Zásadní význam chirurgické léčby u karcinomu ledvin, možnosti biologické léčby (10 min)

5. K. Fógel, I. Pavlík, M. Zemanová: Nádory varlete – úloha urologa a onkologa (10 min)

6. K. Novák, P. Macek: Laparoskopická léčba urologických nádorů (10 min)

7. M. Drlík, R. Kočvara: Nádory varlete u dětí – možnosti záchovné operace (10 min)

Diskuze

DNE 10. KVĚTNA 2010

Přednáškový večer Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK

Přednosta: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

Purkyňův večer

Bolest, addikce, epilepsie a hypoxie

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.

1. J. Mareš: Úvod (5 min)

2. R. Rokyta: Současný výzkum bolesti a jeho klinická aplikace (15 min)

3. R. Šlamberová: Vliv prenatální expozice metamfetaminu na vznik závislosti u dospělých (15 min)

4. A. Yamamotová: Příčiny sebepoškozování a jejich biologické mechanizmy (15 min)

5. J. Mareš: Možnost ovlivnění lehkých důsledků epileptického záchvatu (15 min)

Diskuze

DNE 17. KVĚTNA 2010

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Polákův večer

Onkochirurgie – součást mezioborové spolupráce

Koordinátor: prof. MUDr. Robert

Gürlich, CSc.

1. R. Gürlich: Úvod (5 min)

2. Z. Dienstbier: Liga proti rakovině (10 min)

3. J. Štukavec, Z. Zádorová, V. Janík: Předoperační diagnostika (10 min)

4. Z. Pelák, J. Šturma, P. Těšínský, F. Vyhnánek: Perioperační zajištění pacienta (10 min)

5. L. Denemark, M. Kubecová: Onkologická léčba (10 min)

6. R. Gürlich, F. Vyhnánek, I. Vaněk: Moderní chirurgické postupy (10 min)

Diskuze

DNE 24. KVĚTNA 2010

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Vybrané příznaky ve vnitřním lékařství

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

1. A. Žák: Úvod (5 min)

2. T. Vařeka, O. Louthan: Kašel (10 min)

3. J. Šmalcová, M. Kocík: Dušnost (10 min)

4. J. Mengerová, P. Bartůněk: Otoky (10 min)

5. B. Mohelníková-Duchoňová, K. Lukáš: Průjem (10 min)

6. J. Macášek, A. Žák: Pruritus (10 min)

Diskuze

DNE 31. KVĚTNA 2010

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

Předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

12. večer slovenských lekárov Bratislava

Aktuality v hematológii

Koordinátor: doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D.

1. M. Mistrík: Úvod (5 min)

2. E. Demečková: Liečba chronickej myelocytovej leukémie v 21. storočí (15 min)

3. F. A. Keria: Súčasné trendy v liečbe akútnych leukémií (15 min)

4. M. Mistrík: Transplanácie kmeňových krvotvorných buniek na Slovensku (15 min)

5. A. Bátorová: Národný hemofilický program a komplexná starostlivosť o vrodené koagulopatie (15 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se