ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOC. MUDr. DAGMARLINCOVÉ, CSc


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 344

Docentka Dagmar Lincová, významná představitelka české farmakologie a toxikologie, oslavila v červnu 2009 v plné tvůrčí síle, pracovním nasazení a duševní svěžesti své významné životní jubileum.

jp_6113_f_1
jp_6113_f_1

Do Farmakologického ústavu nastoupila bezprostředně po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v roce 1962. V průběhu let se stala velmi oblíbenou přednášející všech bakalářských i magisterských směrů i posluchačů Univerzity třetího věku. Kromě práce na největší české lékařské fakultě je docentka Lincová garantem výuky farmakologie studentů Pedagogické fakulty UK – obor speciální pedagogika, spolupodílí se na výuce posluchačů VŠCHT a zapojila se i do postgraduálních přednášek pracovníků SUKL. Své bohaté pedagogické zkušenosti uplatnila jako autorka řady učebních textů a praktických cvičení z farmakologie. Vyvrcholením této sféry práce doc. Dany Lincové je její editorská činnost při opakovaném vydání celostátní učebnice „Základní a aplikovaná farmakologie“ – monografie oceněné cenou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP. Moderní pojetí knihy, která kromě obecné farmakologie, shrnuje i nejdůležitější poznatky o skupinách léčiv používaných u onemocnění jednotlivých orgánů, zajistilo této publikaci velkou oblibu. Je používána nejen posluchači lékařství a farmacie, ale umožňuje nové pohledy při postgraduálním studiu lékařům, farmaceutům a těm, kdo se věnují biomedicínskému výzkumu.

Úspěšnou výzkumnou činnost soustředila doc. D. Lincová na farmakologii vegetativního nervového systému, zejména na otázku metabolických funkcí sympatiku a na studium glykogenolýzy a lipolýzy. Aktuálnost tohoto tématu potvrzují i četné mezinárodní konference konané i v současnosti. Neméně významnou výzkumnou oblastí bylo její studium vlivu estrogenů a kortikoidů na metabolismus v tukové tkáni. Správné nasměrování výzkumné aktivity potvrzují také práce analyzující vaskulární účinky a další biologické funkce oxidu dusnatého. Výsledky vědecké práce uveřejnila téměř ve 200 domácích i zahraničních odborných publikací. Kandidátkou věd je od roku 1968 a docentkou od roku 1988.

Dovolte mi jménem pracovníků i příznivců Farmakologického ústavu 1. LF UK poděkovat „naší“ Daně Lincové za její dlouholetou pedagogickou i vědeckou činnost a hlavně popřát jí do dalších let pevné zdraví, osobní pohodu a pracovního uspokojení.

prof. MUDr. František Perlík, DrSc.

Farmakologický ústav 1. LF UK

Albertov 4, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se