Docent Petr Bartůněk – 70 let


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 344-345
Kategorie: Původní práce

Ač se to zdá zcela nepravděpodobně, třiadvacátého srpna letošního roku se dožívá v plné svěžesti sedmdesáti let doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., emeritní přednosta IV. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Docent Petr Bartůněk je znám v lékařské veřejnosti jako široce vzdělaný internista, svými zájmy zaměřený na kardiologii, zejména arytmologii a kardiologickou intenzivní péči. Znají jej však i lidé, kteří s lékařským povoláním nemají nic společného. Docent Bartůněk je také schopným publicistou a literátem. Již v době studií na lékařské fakultě byl zakladatelem a redaktorem časopisu Reflex a později (v letech 1963–1968) také členem redakční rady akademického čtrnáctideníku Universita Karlova. V roce 1968 vedl studentskou africkou expedici do Lambaréné, jež si dala za cíl dopravit pomoc nemocnici, kterou založil a léta v ní působil velký humanista a lékař Albert Schweizer.

jp_6114_f_1
jp_6114_f_1

Již tehdy se u jubilanta projevila kombinace organizačního nadání spojená s vytrvalou snahou o dosažení cíle, pokud byl vnitřně přesvědčen o jeho správnosti. Během studií ovlivnily Petra Bartůňka dvě významné osobnosti lékařské fakulty. Byli jimi prof. MUDr. Zdeněk Šťáva, DrSc. a prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., kteří formovali jeho životní názory i profesní postoje. Petr Bartůněk promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1969 a v témže roce nastoupil na IV. interní kliniku jako sekundární lékař. Prošel všemi stupni kariérního žebříčku a pracovníkem kliniky zůstal dodnes. Po příchodu na kliniku se osobně a profesně sblížil se svým předchůdcem na místě přednosty kliniky, tehdejším asistentem MUDr. Vladimírem Puchmayerem. V roce 1972 složil I. a v roce 1976 i II. atestaci z vnitřního lékařství. O 13 let později obhájil kandidátskou práci a v roce 1991 byl habilitován a jmenován docentem vnitřního lékařství. V letech 1991–1995 vykonával funkci zástupce přednosty kliniky doc. MUDr. Vladimíra Puchmayera, CSc. a v letech 1995–2000 byl ustanoven do funkce přednosty kliniky.

Docent Petr Bartůněk se během svého působení na klinice také významně organizačně podílel na jejím rozvoji. V roce 1983 stál u zrodu jednotky intenzivní péče na IV. interní klinice a po dobu pěti let byl jejím vedoucím. V letech 1987–1990 byl hlavním organizátorem a koordinátorem rekonstrukce kliniky. Zasloužil se o snížení počtu standardních lůžek, modernizaci laboratorního komplementu kliniky i o vybudování jednotky hyperbarické oxygenoterapie. Součástí přestavby kliniky, organizované doc. P. Bartůňkem, bylo otevření nového oddělení intenzivní péče v roce 1990. Oddělení sestávalo ze tří základních částí: koronární a metabolické jednotky a z jednotky intenzivní angiologické péče, která se stala první jednotkou svého druhu v České republice. Počátky zájmu v kardiologii a arytmologii u docenta Bartůňka sahají do 80. let dvacátého století. Tehdy společně s MUDr. Svjatoslavem Vinogradovem a spolupracovníky z ČVUT realizoval zavedení přenosu EKG po telefonu (systém TELSAR). V dalších letech se docent Bartůněk profesně orientoval na problematiku lymeské borreliózy, zejména lymeské karditidy. Nemocní s tímto onemocněním byli dispenzarizováni v ambulanci, která se stala základem Centra lymeské borreliózy Všeobecné fakultní nemocnice.

Vedle odborné činnosti jsou neméně významné také akademické aktivity doc. P. Bartůňka. V letech 1990–1993 a opakovaně 2002–2005 byl proděkanem 1. lékařské fakulty UK a od roku 2005 je členem kolegia děkana, od roku 2007 členem Akademického senátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V posledních letech se věnuje koordinaci výuky vnitřního lékařství praktického zubního lékařství a významně se angažuje při organizaci výukového curricula nelékařských oborů na 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nelze opomenout jeho činnost ve vědecké radě i etické komisi ČLK. Je členem akreditační komise pro vnitřní lékařství a zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru vnitřního lékařství a členem Etické komise MZ ČR.

Oslavenec je autorem či spoluautorem více než 70 publikací, převážně z oboru kardiologie. Již v roce 1982 s kolektivem spolupracovníků publikoval monografii „Nové možnosti identifikace dysrytmií metodou TELSAR“. Více je známý jako autor monografií „Lymeská borrelióza“ a „Lymeská karditida“, jež se dočkaly opakovaných vydání. Docent Bartůněk se věnuje také redakční činnosti. Je členem redakční rady české mutace JAMA a Medical Tribune, několik let byl také vedoucím redaktorem Časopisu lékařů českých.

Jubilant své literární sklony rozvinul také na poli beletristickém. Zkušenosti a zážitky ze studentské africké expedice do Lambaréné zveřejnil v knize „Za džunglí je Lambaréné“. Společně s doc. Vladimírem Puchmayerem představili lékařské veřejnosti osobnost zakladatele IV. interní kliniky a československé angiologie prof. MUDr. Bohumila Prusíka v knize „Bojovník proti bolesti“. Docent Bartůněk je neúnavným sběratelem příhod z lékařského prostředí, které vydal jako sbírky úsměvných příhod ze života známých lékařů i profesorů a docentů medicíny. Postupně vydal výbory „Smích z poslucháren“ (1991), „Smích na recept“ (1996) a „Svěřte se odborníkovi … to se nasmějete“ (1999)“, „Další, prosím ...“ (2003) a „To snad nemyslíte vážně, pane doktore …“ (2009).

Docent Bartůněk patří na IV. interní klinice k nezaměnitelným osobnostem. Jeho vlídný, i když lehce ironický humor a zejména jeho pozitivní myšlení dokáže povzbudit spolupracovníky, sblížit i často protichůdná stanoviska a uklidnit rozjitřené nálady. To je v dnešní době charakterizované rychlým životním tempem a stresovými situacemi velmi cenné. Docent Bartůněk je také známý vstřícným přístupem k mladým pracovníkům, kterým vždy z pozice své funkce pomáhal při jejich dalším vzdělávání.

Několik let po sobě organizoval benefiční koncerty za účasti významných umělců či skupin. Získané prostředky pomohly k zajištění projektů spojených s modernizací kliniky, které v minulých letech proběhly.

Vážený pane docente, milý Petře, k narozeninám Ti všichni přejeme ještě mnoho let úspěšné práce, hodně osobního i rodinného štěstí, pevné zdraví, nevysychající humor a trvalý optimismus.

Spolupracovníci


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se