Spolek lékařů v Plzni


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 553
Kategorie: Zprávy

Pracovní schůze v říjnu 2008 se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodinv přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň – Lochotín.

1. ŘÍJNA 2008

Večer Dětské kliniky

Předsedá: doc. MUDr. V. Fessl, CSc.

 1. Pomahačová R., Hamzová P., Lád.V.: Autoimunitní polyglandulární syndrom typu 2 (20 min)
 2. Huml M., Jehlička P., Lád V.: Problematika koarktace aorty a interrupce aortálního oblouku v novorozeneckém a kojeneckém věku (15 min)
 3. Votava T., Černá Z., Varvařovská J., Šašek L., Mejstříková E.: Hypereosinofilní syndrom – diagnostická a terapeutická úskalí (12 min)
 4. Fremuth J., Pomahačová R., Pizingerová K., Šašek L., Fikrlová Š., Kobr J.: Syndrom nepřiměřené sekrece ADH (20 min)

8. ŘÍJNA 2008

Večer Radiodiagnostické kliniky FN Lochotín

Předsedá: prim. MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Ferda J., Mírka H., Novák M.: Zobrazení duální energií při výpočetní tomografii se dvěma zdroji záření (15 min)
 2. Ferdová E., Ferda J., Záhlava J., Schmiedhuber P., Fikrle A., Malán A.: Role 18F-FDG-PET/CT (18-fluorodeoxyglukoza pozitronová emisní tomografie/CT) v diagnostice příčin febrilií nejasné etiologie (15 min)
 3. Ohlídalová K., Mírka H., Ferdová E., Andrle J., Mukenšnabl P.: Ultrazvuková elastografie v diferenciální diagnostice patologických stavů mízních uzlin (10 min)
 4. Mírka H., Ferda J., Ohlídalová K., Koželuhová J.: Využití perfúzního zobrazení v hodnocení aktivity Crohnovy choroby: porovnání aplikace „blood-pool“ kontrastní látky při kontrastní ultrasonografii a MR enterografii (15 min)
 5. Novák M., Ferda J., Šlauf F., Duras P., Šulc R., Čertík B., Kuntscher V., Škorpil J., Třeška V.: Endovaskulární léčba akutních lézí hrudní aorty (15 min)

15. ŘÍJNA 2008

Večer Nemocnice Rokycany

Předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

 1. Bárta R., Bednarčík P., Perk J.: Použití uzavřené cirkulace u transportního izolátoru a ovlivnění vnitřního mikroklimatu (10 min)
 2. Sedláček A.: Srdce, věčná záhada (10 min)
 3. Pospíšil V.: Stavění krvácení metodou endoskopického klipování (15 min)
 4. Novotová A., Kučerová T., Cajthamlová Z.: Diferenciální diagnostika bolestí břicha v dětském věku se zaměřením na gynekologickou etiologii, kazuistiky (10 min)
 5. Hrůzová K., Chudáčková E.: Přínos klasické radiologie v diagnostice mnohočetného myelomu (15 min)
 6. Thoendel A.: První zkušenosti s použitím tkáňového lepidla při laparoskopickém řešení kýl (10 min)

22. ŘÍJNA 2008

Večer Kliniky ORL

Večer se koná u příležitosti 75. narozenin doc. MUDr. Zdeňka Kasla, CSc.

Předsedá: prim. MUDr. M. Choc, CSc.

 1. Slípka J.: Doc. MUDr. Zdeněk Kasl, CSc. jubiluje (10 min)
 2. Kasl Z.: Orientace na mapě prahového audiogramu (10 min)
 3. Ruml F.: Léčba MeniŹrovy choroby vysokými dávkami betahistinu (10 min)
 4. Hrabě V., Vacek P.: Endoskopická endonazální transsfenoideální chirurgie (10 min)
 5. Slouka D., Hrabě V.: Laserová operace hemangiomu měkkého patra (10 min)
 6. Vohlídková M., Pešta J., Slípka J.: Přínos vysokorychlostní kamery v diagnostice hlasových poruch (10 min)

29. ŘÍJNA 2008

Večer Oční kliniky

Předsedá: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.

 1. Říčařová R., Frdlíková D., Špidlenová A.: Problematika léčby toxoplasmové chorioretinitidy (12 min)
 2. Jurčuková M., Říčařová R., Černá Z., Fikrle T., Říčař J.: Moderní trendy v léčbě periokulárních hemangiomů u dětí (15 min)
 3. Sováková I., Traksmandlová E., Rusňák Š., Frdlíková D., Rusňáková I.: Léčba sekundárního hemorhagického glaukomu bevacuzimabem (12 min)
 4. Kozová M., Rusňák Š., Říčařová R.: Přínos stanovení promotorů angiogeneze u pacientů s proliferativní diabetickou retinopatií (PDR) (12 min)
 5. Kasl Z., Janoušková K., Říčařová R.: Nehodgkinský lymfom v očnici – kazuistika (12 min)

doc. MUDr. V. Fessl, CSc., předseda SL v Plzni

doc. MUDr. J. Motáň, CSc., vědecký sekretář SL v Plzni

Sekretariát: I. interní klinika FN, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín

tel.: 377 103 501


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×