Postřehy z Mayo Clinic


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 550-551
Kategorie: Zprávy

Mayo Clinic v Rochesteru v Minnesotě patří k nejšpičkovějším medicínským zařízením na světě. Je proto právem celosvětově vyhledávaná jak pacienty, tak lékaři, vědci a studenty. Čemu vděčí za tento svůj věhlas?

V roce 1883 se nad Rochesterem prohnalo tornádo, čímž se vystupňovala potřeba kvalitní nemocnice pro jeho oběti. Záhy byla založena nemocnice, kde hlavní úlohu měl dr. W. W. Mayo a jeho dva synové – lékaři. S personálním vybavením pomohly řeholní sestry nově se formujícího místního františkánského kláštera. Aby získali nejnovější medicínské poznatky a podporovali aktivitu nemocnice, cestovali po světě oba bratři i otec Mayové. Již v roce 1889 provedl v Rochesteru první operaci Ch. Mayo za asistence svého bratra a otce. Klinika získala oficiálně své dnešní jméno v roce 1914. V roce 1915 založili bratři Mayové první americkou školu postgraduálního klinického vzdělávání v medicíně. Z rodinného podniku vzniklo v roce 1919 neziskové medicínské centrum. V roce 1950 dostali dokonce dva pracovníci z Mayo Clinic Nobelovu cenu za podíl na izolaci a použití kortizonu.

Nemocnice se postupně rozrůstala, takže v současnosti disponuje celkem 2036 lůžky v různých budovách. Jednotlivé budovy jsou specializované na akutní lůžkovou péči, v jiných najdeme ambulantní provozy, laboratoře nebo administrativu. Ročně klinika zrealizuje 1,46 milionů ambulantních návštěv pacientů. Celkově Mayo zaměstnává 31 000 pracovníků včetně hostujících profesionálů. Aktuálně má Rochester asi 80 000 obyvatel, z nichž je velká část zaměstnána právě v klinice. Dostupnosti moderního města napomáhá mezinárodní letiště.

Zaměření kliniky symbolizuje její znak – tři propojené štíty. První největší představuje pacienty, druhý výzkum a třetí vzdělání. Orientaci kliniky můžeme jednoduše vyjádřit jejím sloganem: Potřeby pacientů přicházejí na prvním místě.

Celou kliniku tvoří komplex budov rozmístěných v centru Rochesteru. Některé budovy patří specializovaným ambulancím, v jiných jsou lůžka, laboratoře, knihovna či administrativní pracoviště. Jsou to výškové budovy propojené podchody či autobusovou kyvadlovou dopravou.

Dvacetipatrová Gonda building s ambulantními provozy (součást Mayo Clinic)
Obr. 1. Dvacetipatrová Gonda building s ambulantními provozy (součást Mayo Clinic)

Nástup na pracoviště znamená projít spoustou bezpečnostních školení, většina formou internetových instruktáží. Potom se stážista stane plnohodnotným zaměstnancem. Dostane plný přístup do nemocničního informačního systému, vlastní pracovní email, případně pager a možnost vstupu do většiny budov. Veškerý personál se musí oblékat ve slušném společenském oděvu.

Budovy Mayo Clinic jsou intenzivně klimatizované v letním období, čímž usnadní pobyt personálu ve společenských oděvech. Honosné výškové budovy jsou zevnitř vykládané mramorem. Obrovské chodby jsou bohatě osvětlené i přes den. Příjemné prostředí dotváří koberce na podlahách v jednotlivých odděleních. Každý lékař má svoji pracovnu. Zajímavostí je, že pracovny lékařů nejsou narozdíl od nás zamykatelné. Fontánky s vodou na chodbách umožní občerstvení pacientů. Luxusní prostředí dotváří hygienické vodní kohoutky na fotobuňku.

Nemocniční informační systém je velmi sofistikovaný. Umožňuje prohlížení např. EKG či rentgenových snímků. Aby nedocházelo k ilegálnímu úniku dat, mají pracovníci z informatiky možnost přímo sledovat pohyb pracovníků v nemocničním informačním systému. Pokročilý počítačový systém umožňuje vytáhnout seznam pacientů se zadanou diagnózou či lékem, čehož se dá využít v retrospektivních studiích. U každého vyšetření je v počítačovém systému za jménem lékaře číslo pageru, které nosí lékaři u sebe, aby byli dosažitelní pro konzultace.

Vzdělávání lékařů je též věnovaná velká pozornost. Pro mladé rezidenty jsou k dispozici každodenní téměř hodinové přednášky. V nich se diskutují zajímavá medicínská témata. Poutavé jsou rozbory kazuistik, kde se probírá, jak v daných případech postupovat. Vzpomínám si na případ dlouhodobě léčeného pacienta v bezvědomí, jehož náklady na hospitalizaci dosáhly 1,5 milionů USD, když jeho příbuzní zpočátku trvali na maximální terapii. Samozřejmostí je bohaté občerstvení při přednášce. Specializované přednášky probíhají simultánně na jednotlivých pracovištích.

Pro výzkum poskytuje Mayo Clinic velmi příznivé prostředí. Bezkonkurenční je odborná knihovna, obsahující většinu medicínské literatury v angličtině. Police jsou plné knih z rozmanitých oborů. Knihovna má zaplacené plné články v elektronické podobě přístupné přes internet včetně Medlinu, což velmi usnadní rešeršní práci. Pokud se přeci jenom nepodaří sehnat full-text článku přímo, knihovna pošle během několika dnů jeho kopii emailem.

Mladí rezidenti pracují téměř od nevidím do nevidím. Ani jejich příjmy nejsou horentní ve srovnání se zkušenými kolegy. Zato se však dostanou k mnoha výkonům. Například se učí zavádět centrální žilní katétr již v prvních měsících po nástupu. Profesoři se pak místo klinické práce více zaměřují na výzkum.

Vzdělávání pacientů je též věnováno obrovské úsilí. Vedle poučení lékařem mají k dispozici police plné instruktážních brožurek či materiály na DVD. Komfortu pacientů slouží přístup k internetu v čekárnách. Velmi poutavý je klavír ve hlavním foyer, kde mohou dobrovolníci upoutat pozornost kolemjdoucích svojí hudební produkcí.

V porovnání s Českou republikou vydává USA obrovské peníze na zdravotnickou administrativu. Podmiňuje to jejich svobodný systém zdravotního pojištění. Nemocnice je plná různých sekretářek, které přepisují zprávy, vykazují výkony pojišťovnám a starají se správnou koordinaci vyšetření. Také lékaři mají své sekretářky.

Můj studijní pobyt, ale i mých kolegů z Česka umožnila velkorysá aktivita profesora A. Schirgera původem také z České republiky a jeho místních známých. Náplní mé stáže jako výzkumného praktikanta na plicním ambulantním oddělení bylo hodnocení počítačových CT snímků a zpracovávání dat o vybraných pacientech v nemocničním informačním systému – vše probíhalo pod vedením ochotných mentorů. Dále jsem se účastnil velmi zajímavých přednášek v areálu kliniky. Administrativní úkony spojené s pobytem a náklady na výzkumnou práci hradila Mayo Clinic.

Stáž ve mně evokovala úvahy, nakolik jsme schopni následovat toto zaběhané zdravotnické zařízení a využít jejich letitých zkušeností. To, že v USA lékaři nestávkují, nebude jen otázkou vyšší částky na výplatním lístku. Péče o zaměstnance je na vysoké úrovni. Ekonomika je celkově flexibilnější s nižšími daněmi, poloviční cenou pohonných hmot atd. Nejen díky tomu dosahuje USA obrovské mobility pracovní síly a specializace. Možnost výdělku ve zdravotnictví přitahuje investice a profesionální personál. Od nás by to vyžadovalo výrazné celospolečenské změny vedoucí k posílení osobní zodpovědnosti, k nimž zatím není obecná chuť.

Mayo Clinic nabízí velmi přátelské prostředí jak pacientům, tak personálu. Vždy se ke mně chovali jako k rovnoprávnému kolegovi. Klinika představuje model fungujícího špičkového pracoviště, které nabízí spoustu inspirací i pro české podmínky.

Článek vznikl s finanční podporou vnitřního grantu Lékařské fakulty v Hradci Králové s podporou firmy Roche.

Další fakta o Mayo Clinic jsou k dispozici na: www.mayoclinic.org.

MUDr. Petr Papoušek

Katedra patofyziologie LF UK

Šimkova 870

500 38 Hradec Králové 1

e-mail: papousekp@lfhk.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×