Transkripční faktor Egr-1 v kardiovaskulární biologii


Transcription Factor Egr-1 in Cardiovascular Biology

The zinc finger transcription factor Egr-1 plays an important role in cardiovascular biology. While binding complementary motifs on DNA in the target genes, Egr-1 either increases or decreases proteosynthesis of many proinflammatory and antiinflammatory mediators. In physiologic circumstances, these mediators support healing and regeneration of damaged tissue, mainly by conducting angioneogenesis. In pathologic circumstances these same mediators take an active part in promoting tissue injury. The participation of the transcription factor Egr-1 in the pathogenesis of atherosclerosis can be traced from the initial phases with the generation of foam cells as far as the onset of acute cardiovascular or cerebrovascular ischemic events. At the same time, transcription factor Egr-1 presents a would-be linker at the level of which converge many seemingly heterogenous atherogenic risk factors such as hyperlipidemic disorders, untoward rheologic changes of blood flow often encountered in arterial hypertension or various infectious agents, with Chlamydia pneumoniae belonging to the most deeply investigated ones. Protective effects of the known anti-atherogenic factors, such as the endogenous antiinflammatory cytokine interleukin-10 or the „pleiotropic“ effects of statins can be, at least in part, explained by their inhibitory influence on the activities of the transcription factor Egr-1.

Key words:
Egr-1, transcription factor, zinc fingers, DNA, genetic information, apoptosis, atherosclerosis.


Autoři: P. Kuneš 1;  J. Krejsek 2
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1;  Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 466-473
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Transkripční faktor Egr-1 sehrává důležitou roli v kardiovaskulární biologii. Vazbou na komplementární struktury DNA v cílových genech buď zvyšuje, nebo snižuje novotvorbu velkého množství prozánětlivých i protizánětlivých působků. Za fyziologických okolností zajišťují tyto působky opravu a obnovu poškozených tkání, především novotvorbu krevních kapilár. Za patologických okolností se podílejí na tkáňovém poškození. V patogenezi aterosklerózy je účast transkripčního faktoru Egr-1 patrná od počátečních fází charakterizovaných tvorbou pěnových buněk až po rozvoj náhlých kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod. Současně transkripční faktor Egr-1 představuje spojovací článek, na jehož úrovni se propojuje aterogenní působení mnoha zdánlivě nesourodých aterogenních faktorů, jako jsou různé formy hyperlipoproteinémií, změny biomechanických vlastností krevního toku vyvolané kupříkladu tepennou hypertenzí a působení různých infekčních činitelů, z nichž k nejznámějším patří Chlamydia pneumoniae. Ochranné působení antiaterogenních mediátorů, jako je endogenní cytokin IL-10 nebo „pleiotropní“ účinky statinů, souvisí do jisté míry s jejich negativním působením na aktivity transkripčního faktoru Egr-1.

Klíčová slova:
Egr-1, transkripční faktor, zinkové prsty, DNA, genetická informace, apoptóza, ateroskleróza.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se